Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kategori: Mevzuat

image_pdfimage_print

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI :...

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Kamu Sağlık Personeli Hakkında Çıkarılan Genelge

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: B.10.0.THG.0.13.00.01-010.07- 21025 08/10/2007 Konu: Radyasyon kaynakları ile çalışan kamu sağlık personeli hakkında...

Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.1994 Resmi Gazete Sayısı: 21997 TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ...

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve...

Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27968 KONTROLLÜ ALANLARDA ÇALIŞAN HARİCİ GÖREVLİLERİN İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLERE KARŞI KORUNMASINA DAİR...

Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27658 RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1...

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 24/7/1985,         No : 85/9727 Dayandığı Kanunun Tarihi              : 9/7/1982,  No : 2690...

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23999 RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Muafiyet Amaç Madde 1 – Bu...

Devlet Memurları Kanunu

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)   Kanun Numarası                        : 657 Kabul Tarihi                               : 14/7/1965...

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

16 Temmuz 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28709 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA...