Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Misyon ve Vizyon

image_pdfimage_print

Misyonumuz

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği; Tıbbi Görüntüleme, Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve Teknisyenlerin ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmeleri için eğitim kalitesini artırmak, etik prensipler içerisinde bilimsel, toplum sağlığını gözeterek ilgili çalışmalarını teşvik etmek, mesleğinin hukuksal haklarını koruma ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Vizyonumuz

Meslektaşlarımızın özlük haklarını gözeterek, halkımızın daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme ve teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Politikamız; Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği halkımızın daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme ve teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmak,

Yapılan çalışmalarda uluslararası standartlar gözetilerek halkımıza etkin hizmet sunumu sağlamaya çalışmak,

Ülkemizin ihtiyacı olan Tıbbi Görüntüleme, Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve Teknisyen sayısına ulaşılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, alandaki sorunların çözümü için öneriler sunmak,

Eğitim seviyesini yükselterek Lisans düzeyine çıkarmak, eğitimlerimizi kendi öğretim elemanlarımızı yetiştirerek verir hale getirmeyi amaçlamak,

Meslektaşlarımızın bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere projeler hazırlamak, kitlesel ve bölgesel eğitimler düzenlemektir.