Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Misyon ve Vizyon

image_pdfimage_print

Misyonumuz

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve Teknisyenlerin ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmeleri için eğitim kalitesini artırmak, etik prensipler içerisinde bilimsel, toplum sağlığını gözeterek ilgili çalışmalarını teşvik etmek, mesleğinin hukuksal haklarını koruma ve geliştirmeyi amaçlamıştır.

Vizyonumuz

Meslektaşlarımızın özlük haklarını gözeterek, halkımızın daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme ve teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Politikamız; Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği halkımızın daha kaliteli, bilimsel ve dünya ölçeğinde tıbbi görüntüleme ve teşhis ve tedavi hizmeti alabilmesi için çalışmalar yapmak,

Yapılan çalışmalarda uluslararası standartlar gözetilerek halkımıza etkin hizmet sunumu sağlanmaya çalışılır.

Ülkemizin ihtiyacı olan Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve teknisyen sayısına ulaşılabilmesi için gerekli çalışmaları yapar,alandaki sorunların çözümü için öneriler sunar,

Eğitim seviyesinin yükselterek Lisans düzeyine çıkarmak eğitimlerimizi kendi öğretim elemanları yetiştirerek verir hale getirmeyi amaçlar.

Meslektaşlarımızın bilimsel ve mesleki gelişimini desteklemek üzere projeler hazırlar,Kitlesel ve bölgesel eğitimler düzenler.