Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Skopi ve Doktor eşliğinde kontrast madde kullanımı hakkında


image_pdfimage_print

Konuya ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgide kayıtlı görüş yazısında da, “..Bu çerçevede, yukarıda işaret edilen Danıştay Kararları ve 2577 sayılı Kanun hükümleri itibariyle, mezkûr bozma karârının mevcut yönetmelik hükmünün hukuki geçerliliğine ve icrailiğine tesir etmeyeceği, karara karşı kanun yoluna başvurulduğu cihetle .. Yönetmeliğin iptali talep edilen ve hukuka aykırılığına işaret edilen hükümlerinin kanun yolu başvurusu neticesi alınıncaya ve/veya esasa ilişkin yeni bir karar verilinceye kadar uygulanmasına hukuken bir mania bulunmadığı. … .”denilmektedir.

Sonuç olarak, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”in Ek-1’inde yer alan “Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri” başlıklı bölümün (f) ve (g) benlerindeki hükümleri de dâhil olmak üzere bütün hükümleri, hâlen yürürlüktedir. Söz konusu hükümlerle ilgili verilmiş herhangi bir iptal kararı da mevcut değildir. Bunun için, konunun bu minvalde ele alınmasının ve iliniz dahilindeki ilgili mercilere bildirilmesinin uygun olacağı hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

İndir (PDF, 4.64MB)