Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

“Gereksiz tetkik sorundur, çözülmelidir.”


image_pdfimage_print

Sağlık Bakanlığı, MR ve tomografinin devlete maliyetinin 1.7 milyar liraya ulaşmasının ardından geliştirdiği yazılım ile hastaların tüm tetkiklerini Teletıp sistemine aktararak, hem hastaların hem de hekimlerin e-Nabız üzerinden bu tetkiklere erişimine olanak sağladı. Tüm kamu, üniversite ve özel hastaneler de sisteme dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla yayınlanan yeni genelgeyle acil durumlar hariç hastanın mevcut tetkikleri sorgulanmadan yeni tetkik istenemeyecek. Sorgulama yapmadan istenen tetkikler için geri ödeme yapılmayacak. Böylece vatandaşların daha az radyasyona maruz kalması, zaman kaybının ve gereksiz maliyetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hastaların geçmişte çekilmiş görüntü ve raporlarına hekimlerin erişilebilmesi için mükerrer tetkik sorgulama servisi geliştirildi. Sağlık tesislerinde faaliyet gösteren firmaların entegre olması sağlandı, yaygınlaştırılarak tüm sağlık tesislerine duyurusu yapıldı. Bu sayede mükerrer tetkiklerin önüne geçilerek tasarruf yapılması, hastaların daha fazla radyasyona maruz kalmasının önüne geçilmesi, hastaların sağlık tesislerinde harcadıkları zamanın azaltılması ve daha etkin sağlık hizmeti alması sağlandı. Yapılan incelemelerde mükerrer tetkik sorgulama sonucunda görüntülere veya raporlara erişim sağlayan hekimlerin yaklaşık yüzde 65’inin yeni bir istemden vazgeçtiği tespit edildi.

Buna bağlı olarak yapılan çalışmalarda Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( Radyoloji Teknikerleri / Teknisyenleri Derneği ) olarak çalışmalara destek verilmiştir.

Yapılan görüşmelerde Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzman Dr. Sayın Ferzane MERCAN ve Radyoloji Hizmetleri Birim Sorumlusu Sağlık Uzman Yard. Sayın Hatice TOPSAKAL, derneğimiz adına Başkan sayın Barış CAVLI, Başkan Yardımcısı sayın Nezaket ÖZGÜR ve Başkan Yardımcısı sayın Mehmet ERKEK bu görüşmeleri yapmıştır. ( https://www.tmrtder.org.tr/gereksiz-tetkik.htm )

Yapılan çalışmalarda tüm sağlık tesislerinde mükerrer tetkik sorgulama servislerinin kullanımının test edilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi ve kullanım eğitimi verilmesi, acil durumlar hariç olmak üzere, 2 Eylül 2019 itibarı ile mükerrer tetkik sorgulama servisinden görüntüsü veya raporu sorgulanmayan veya sorgulandığı halde görüntülere veya raporlara erişim sağlanmadan doğrudan istenen tetkiklerin MEDULA sistemine bildiriminin yapılmayacağı ve dolayısıyla tetkikin geri ödemesinin gerçekleşmeyeceğinin tebliğ edilmesi gerekiyor.”

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı, gereksiz tetkikin insan sağlığına zararları tehlikeli boyutlara ulaştığını, bununla birlikte bu meslek dalında görev yapan Sağlık Çalışanlarının kansere kadar ulaşan ciddi sorunlar ile mücadele etmek zorunda kaldığını ,bu anlamda bu proje de dernek olarak katkımızın olmasından gurur duymaktayız, umarım ilk yönetmeliğin devreye girdiği 2 Eylül ile ikinci yönetmeliğin devreye girdiği 2  Haziran tarihinden itibaren beklentimiz olan yüzde 20-40 arasındaki düşüşlerin bizlere derin bir nefes aldıracağına inanmaktayız.

Bu yönetmelik ile ilgili linkler aşağıdaki gibidir;

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31169,2-radyoloji-cekim-kalitesi-degerlendirme-denetim-formu-kullanimi-prosedurudocx.docx?0

https://tetkikteshis.saglik.gov.tr/TR,32916/akilci-tibbi-goruntuleme.html

Gereksiz tetkikin önlenmesi çalışmaları devam ediyor.

TMRT-Der Başkanı Barış Cavlı