Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

TMRT-Der Gereksiz Tetkiklere Çözüm Arıyor


image_pdfimage_print

Türk Medikal Radyo Teknoloji Derneği olarak son günlerde ülkemiz gündeminden düşmeyen gereksiz tetkik istemi konusunda iş birliği yapmak ve sahadaki gözlemlerimizi aktarmak üzere Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile görüşmelerde bulunduk.

Görüşmelere Sağlık Bakanlığı Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzman Dr. Sayın Ferzane MERCAN ve Radyoloji Hizmetleri Birim Sorumlusu Sağlık Uzman Yard. Sayın Hatice TOPSAKAL, derneğimiz adına Başkan sayın Barış CAVLI, Başkan Yardımcısı sayın Nezaket ÖZGÜR ve Başkan Yardımcısı sayın Mehmet ERKEK katılmıştır.

Toplantıda Bakanlığımız tarafından yakın bir zamanda hayata geçirilecek olan “Akılcı Tıbbi Görüntüme Kullanımı” konusunda derneğimize bilgi verilerek fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Görüşme sonrasında Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Bilimsel Kurul Heyeti bir araya gelerek gereksiz tetkikin önüne geçme konusu görüşülmüştür. Bu toplantıdan çıkan görüşler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Erkek tarafından rapor haline getirilerek bakanlık yetkililerine aktarılmıştır. Son derece samimi bir havada geçen toplantıda özellikle acil servislerde tıbbi görüntüleme kullanımı ve gereksiz tetkik konusundaki görüş ve temennilerimizi Daire Başkanımıza ve Radyoloji Hizmetleri Birim Sorumlumuza ilettik. Gereksiz tetkik isteminin Bakanlığımızın yapacağı düzenlemeler ile asgariye inmesini gönülden arzuluyoruz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Erkek