Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türkiye Büyük Millet Meclis’inde Basın Toplantısına Katıldı


image_pdfimage_print

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sağlık alanındaki Milletvekillerinin davetlisi olarak TBMM’de Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri beraber Basın toplantısına katıldı.
Basın toplantısında 14 Mart Sağlık Haftası özelinde Sağlık alanında yaşanan sorunlar dile getirildi.
Derneğimiz adına Başkan Nezaket ÖZGÜR de basın toplantısında söz alarak Radyoloji özelinde yaşanan hak kayıplarını vurguladı.Sağlıkta dönüşümün etkisinin Tıbbi Görüntüleme alanında sadece çalışanları olumsuz etkilemediğini kar amaçlı görüntülemelerin sağlığı da olumsuz etkilediğini,toplum sağlığının da olumsuz etkilendiğini de bildirdi.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu