Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

TMRT-Der Radyoteknolog Lisans ve Lisansüstü Eğitim Müfredatı Belirleme Çalıştayı


image_pdfimage_print

Değerli Meslektaşlarımız,TMRT-DER’’ Radyoteknolog Lisans ve Lisansüstü Eğitim Müfredatı  Belirleme Çalıştay’’1. Gün Notları:
Yakın Doğu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi,Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokullarından gelen  akademisyenler hocalarımız; GE Healthcare, Toshiba, Siemens, Philips Eğitim Uzmanları;  Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Ordu, Samsun,Eskişehir, Bursa şehirlerinde çalışan radyoloji teknikerlerinin katılımıyla başlamıştır.
Nisan 2014  ve Eylül 2014 tarihlerinde yapılan çalıştayların değerlendirilmesi Doç. Dr. Nuran Akyurt  tarafından ,SHMYO ‘nun şuanki durumu (fiziki,teknik donanım, akademik ve idari personel vb.) ve SHMYO şu anki durumu ( müfredattaki farklılıklar) konusu Doç. Dr. Ayşegül Yurt tarafından,Eğitim standardizasyonunda Bologna süreci (İKMEP’e karşılık) konusu Öğr.Gör. Gökhan Aytekin tarafından,Türkiye’de radyoloji teknikeri/teknisyeni mezuniyet ve istihdam durumu analizi konusu Öğr. Gör. Sefa Işıklar tarafından katılımcılara aktarılmıştır. Çalışma yöntemi belirlenerek sonraki günün planı yapılarak yeterliliklere uygun ders müfredatı hazırlanması metodu seçildi.
Bilgilerinize saygılarımla sınarız.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

AAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBB