Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlıkta Şiddet Yasası TBMM’de Kabul Edildi


image_pdfimage_print

Sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlarda verilecek cezaların yarı oranında artırılacağı önerge Tüm parti gruplarının desteği ile kabul edildi. Hakaret, tehdit, yaralama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezalar %50 artırılacak. Hapis cezası ertelenmeyecek Başka personel varsa mağdur çalışan işten çekilebilecek Sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında tayin edilecek cezalar, Meclis’ten geçen önergeyle yarı oranında artırılacak. Meclis Genel Kurulu’nda Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yeni madde ihdasına dair beş partinin verdiği önerge kabul edildi.

CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILACAK

Kabul edilen önergeye göre, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama (Madde 86), tehdit (Madde 106), hakaret (Madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (Madde 265) suçlarında; tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

HAPİS CEZASI ERTELENMEYECEK.

Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. Tarafsız Haber Ajansı’ndan Mehtap Gökdemir’in haberine göre, şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması hâlinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek. Önergenin gerekçesinde, böylece, sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim görerek yetişmiş olan ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip, diş tabibi, ebe, hemşire, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamındakiler gibi sağlık personeli ile bu alanda yükseköğrenim görmemiş olan hemşire yardımcısı, sağlık teknisyeni gibi yardımcı sağlık personelinin bu düzenleme kapsamında kalacağı ifade edildi.

 

https://www.saglikpersonelihaber.net/gundem/son-dakika-saglikta-siddet-yasasi-tbmmde-kabul-edildi-h6879.html