Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım / Sempozyum


image_pdfimage_print

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM /
SEMPOZYUM

Amaç:
Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını
belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de
bunlarla ilgili yapılması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı
oluşturmak.

Ayrıca gerçekleştirilecek olan çalışma gruplarında belirli hastalıklar çerçevesinde sağlık
çalışanlarında işe bağlı oluşan iş kazalarının, hastalıkların oluş biçimi, ortaya çıkışı, sonuçları,
meslek hastalıkları olarak değerlendirilip değerlendirilmediği, tıbbi, hukuksal ve örgütsel
yapılanlar ve yapılması gerekenlerin tespit edilmesi, raporlaştırılması hedeflenmektedir.

Tarih: 18 – 19 Ekim 2014 / Cumartesi – Pazar
Yer: İstanbul Tabip Odası – Cağaloğlu / İSTANBUL

PROGRAM

18 EKİM 2014 CUMARTESİ / 13.30 – 17.30

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Deniz Dülgeroğlu Erdoğdu / Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Bülent Elbasan / Türkiye Fizyoterapistler Derneği

Radyolojik Risklere Bağlı İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Muzaffer Başak / Türk Radyoloji Derneği
Nezaket Özgür / Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Enfeksiyon Hastalıkları Açısından İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları / Çalışma Grubu
Yürütücüler;
Funda Şimşek / Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Mevlüde Karadağ / Türk Hemşireler Derneği

19 EKİM 2014 PAZAR / 09.00 – 17.30

09.00 – 09.30 Kayıt

09.30 – 10.00 Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Çalışma Koşulları Ve Geleceği / Konferans
Yürütücü; Ümit Şen / İstanbul Tabip Odası
Yürütücü; Özge Yurttaş / Devrimci Sağlık İş Sendikası
Konuşmacı: Cavit Işık Yavuz / Hacettepe Ünv. Halk sağlığı AD
10.00 – 10.30 Dünyada ve Türkiye’de İş Kazası ve Meslek Hastalıkları / Konferans
Yürütücü: Yeter Kitiş / Türk Hemşireler Derneği
Konuşmacı: İbrahim Akkurt

10.30 – 10.45 Ara

10.45 – 12.45 Dünyada Ve Türkiye’de Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek
Hastalıklarına Yaklaşım / Panel
Yürütücü: A. Tarık İşmen / Türk Dişhekimleri Birliği
Yürütücü; Mehmet Zencir / Pamukkale Ünv. Halk Sağlığı AD

İş Hukuku Ve Sağlık Çalışanları / Av. Murat Özveri
Sağlık Çalışanları (kamu-özel) İş kazası, Meslek Hastalıklarında Uygulamalar,
Yasal Sorunlar / Gönül Malat / Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi

12.45 – 13.30 ARA

13.30 – 16.00 Anket, Çalışma Grubu Raporları ve Genel Değerlendirme / Sunum, forum
Yürütücü; Özlem Azap / Türk Tabipleri Birliği
Yürütücü; Hasan Kaldık / Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi / Sunum
Sağlık Çalışanlarının İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Çalışma Grup Raporları
/ Sunum