Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Radyoloji Deki Taciz Hakkında Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin Görüşü


image_pdfimage_print

image
Sevgili meslekteşlarım; sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlarda artan taciz konulu şikayetler nedeniyle bazı önemli konuları tekrar hatırlatma ve altını çizme gerekliliği doğmuştur.
Bazı hastanelerdeki fiziki koşulların yetersizliği, hasta kabinlerinin uygun yerde ve büyüklükte olmaması, hasta önlüklerinin uygunsuzluğu ve hastaların çekime hazırlanırken yeterli bilgilendirilmemesinden kaynaklanan nedenlerle hasta şikayetleri sıklıkla gündeme gelmektedir.
Hasta mahremiyetinin hepimiz için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği başkanı  Barış Cavlı;
Radyolojik görüntüleme tetkiklerinde mutlaka hasta hazırlığı, kontrast madde verilmesi ve incelemeye başlamadan önce hastaya uygun pozisyonlandırma yapılması gerekmektedir. Özellikle kilolu hastalarda pozisyon verme işlemi daha uzun sürmekte ve hastayla daha uzun temas edilmesi zorunluluğu doğmaktadır. Bu durum özelikle bayan hastalar tarafından yanlış anlaşılmalara yol açmakta ve taciz suçlamasıyla haksız yere şikayetler yapılabilmektedir.
Bu tür durumların önüne geçilebilmesi için, öncelikle hastayı işleme almadan önce gerekli bilgilendirmenin yapılması, gerek görüldüğünde hasta yakınının çekim odasına girmesine izin verilmesi, mümkünse hastayla yalnız kalınmamasına özen gösterilmesi (varsa ikinci bir sağlık personelinin yanınızda bulunması), hastayla iletişimde gerekli seviyenin aşılmamasının bu şikayetleri önlemede çok büyük etkisi olacağı kanaatindeyim.
Ayrıca görevinizi yerine getirirken hasta/hasta yakını veya diğer sağlık personellerinden gelebilecek tarafınıza yapılan sözlü taciz / rahatsız edici davranışlara karşı mutlaka ölçülü ve mesafeli davranmanız, rahatsızlık boyutuna göre güvenlik birimine veya hastane polisine haber vermeniz uygun olacaktır.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından daha önce yapılan çeşitli eğitim, sempozyum ve çalıştaylarda özellikle yer verdiğimiz bu hassas konunun yeterince önemsenmediğini artan şikayetlerle üzülerek görmekteyiz.
Yaşanmasını hiç bir zaman istemediğimiz bu tür olaylarda yapılan haksız suçlamalara karşı suçsuzluğunu ispat etmenin zorluğunu (şahit, delil vs olmaması nedeniyle), mesleğimizin saygınlığını etkileyecek bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alarak hastayla iletişim konusunda daha da titiz davranmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Saygılarımla,
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı
Barış CAVLI
04.03.2016