Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

İleri Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar İle Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ve Kalite Güvencesi Eğitimi


image_pdfimage_print

2015 yılı için Mamografi Temalı

İLERİ UYGULAMALAR ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İLE TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA VE KALİTE GÜVENCESİ EĞİTİMİ

TARAD 2015

(19- 20 Aralık 2015)

http://usmera.uskudar.edu.tr                usmera@uskudar.edu.tr

19-20 Aralık 2015 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Araştırma Merkezi (ÜSMERA)tarafından düzenlenecek olan “Güncel yaklaşımlar ile Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ve Kalite Güvencesi” ve 2015 yılı için Mamografitemalı (TARAD2015) in amacı; günümüzde radyoloji uygulamalarında dünyada en fazla tartışılan ve değerlendirilen konulardan bir tanesi olan hastada medikal amaçlı en uygun iyonize radyasyonun kullanılması yani ‘gerekçelendirme (justification)’ sürecinin çalışanlar tarafından iyi bir şekilde kavranması, uluslararası arenada bu sürecin uygulanma aşamaları ve çalışanların eğitimi gibi temel konuları ele almak, uluslararası eğitimciler ve Dünya Radyoloji Teknolojistleri Derneği (International Society of Radiographers & Radiological Technologists ISRRT ) , Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) üyeleri ile birlikte gerekçelendirme ve kalite kavramlarını en iyi biçimde Türkiye’de ki radyoloji teknisyenlerine ve çalışanlarına aktarmaktır. TARAD2015 te ele alınacak konulardan bir tanesi de iyonize radyasyon kavramı ve bir radyoloji çalışanın mesleki alanda bu kavram ile olan ilişkisidir. Kalite üst başlığı altında genel anlamda radyolojide kalite ve mamografide kalite kavramları da TARAD2015 te ele alınacak konulardandır. Bunların dışında TARAD2015 bir eğitim faaliyeti olup tüm katılımcılara her yıl değişecek olan tematik konusunun içeriğine göre detaylı bir eğitim vermeyi planlamaktadır.

TARAD2015’te Görüşmek Dileği ile..

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN –Üsmera Müdürü

 

Programın Hedefleri

TARAD2015 programın hedefi iyonize radyasyonun insan hücresi ile etkileşmesi, hücresel ve doku düzeyine etkisini ayrıntılı bir şekilde ele alarak bir yaklaşım elde edilmesini sağlamaktır. Ayrıca Kalite kavramının katılımcıya aktarılması ve radyolojide kullanılan her bir görüntüleme yöntemi için özel olan radyasyonun niceliği hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasıdır. Kalite güvencesi kavramı yalnızca radyoloji hekimini veya radyoloji teknikerlerini ilgilendiren bir durum değildir. Bu konu başlıca ele alınması gereken ve iyonize radyasyonun mevcut olduğu ortamlarda bir hayli önem teşkil eden bir konudur. TARAD2015 bilimsel komitesi; bu konuların tümüne uluslar arası platformdan faaliyete katılacak eğitimcilerin dünya ve bölgesel ölçeklerde Uluslar arası yasalardan, Avrupa Birliği Radyasyondan Korunma Yönergelerine ve Uluslar arası ölçekte Hasta Haklarına kadar karşılaştırmalı eğitimleri vererek Türkiye deki durumun değerlendirilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi adına da bir çalıştay görevi görüp Sivil Toplum Kuruluşları ve T.C. Sağlık Bakanlığına sunulmak üzere bir sonuç raporu hazırlayacaktır. Katılımcılara ayrıca ÜSMERA ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) iş birliği birer Katılım Sertifikası Verilecektir.

TARAD2015’de Türkiye de mevcut bulunan Radyasyondan Korunma Yasaları ve buna benzer mesleki yaptırımlar uygulayan mevzuatlar karşılaştırmalı olarak uluslar arası ölçekte ele alınacak ve tüm radyoloji çalışanlarının (uzman, tekniker v.b) üzerindeki etkilerini inceleme fırsatı yaratacaktır. Ayrıca ilgili konuda eğitim seviyesinin yukarılara çekilmesi ve mesleki yeterliliklerin sağlanması adına da uluslar arası platformda yayınlanmış bilimsel çalışmalar ve mevzuatlar da ayrı ayrı ele alınıp Türkiye çerçevesinde entegrasyon süreci ve olası iyileştirme sürecinin işleme prensiplerini katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek temsilcileri ile birlikte değerlendirecektir. Ayrıca tüm katılımcılara TMRT-DER ve ÜSMERAortak çalışması olarak KATILIM SERTİFİKASI verilecektir.

 

Programın Katılımcı Profili ve Hedef Kitlesi

TARAD2015 katılımcı kriterleri aşağıdaki gibidir.

 • Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri / Tıbbi Görüntüleme Programı Öğrencileri
 • Medikal Radyasyon ile Çalışan İş Grupları ve Öğrencileri (Nükleer Tıp, Radyoterapi v.b)
 • Konu ile ilgili ve alanında Tecrübeli Meslek Çalışanları

 

 

Başvuru

TARAD2015 başvuruları için usmera.uskudar.edu.tr sitesinde ana sayfada bulunan TARAD2015 Başvuru formu linkine tıklayarak veya direkt link olan http://usmera.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/16/tarad2015-basvuru-formu  linkinden gerekli bilgileri doldurup “GÖNDER” tuşuna basacaklardır. Başvuru öncesi “T.C. Üsküdar Üniversitesi Halk Bank Şerifali Şb. IBAN NO : TR92 0001 2001 2740 0012 1000 01” Hesabına katılım ücretleri yatırılıp Dekont Numarasının Başvuru Formunda belirtilen bölüme girilmesi gerekmektedir.

 

Katılım Ücretleri Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri ve TMRT-DER Üyesi Teknikerler için : 90 TL

Diğer Katılımcılar için : 120 TL dir.

Direkt Başvuru Linki: http://usmera.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/16/tarad2015-basvuru-formu

Son başvuru Tarihi: 11 Aralık 2015

 

Düzenleme Kurulu

– Hüseyin Ozan TEKİN – Başkan (Üsküdar Üniversitesi)

– Kaan YILANCIOĞLU – (Üsküdar Üniversitesi)

– Hüseyin ÜNÜBOL – (Üsküdar Üniversitesi)

– Mesut KARAHAN– (Üsküdar Üniversitesi)

– Hasan DURMUŞ – (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

– Ümit KARA – (Süleyman Demirel Üniversitesi)

– Barış CAVLI – (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği TMRT Başkanı)

– Nezaket ÖZGÜR – (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği TMRT Başkan Yrd.)

– Dimitris KATSIFARAKIS – (ISRRT Avrupa Direktörü)

– Özlem ÖZTÜRK – (Üsküdar Üniversitesi)

– Tuğba MANİCİ – (Üsküdar Üniversitesi)

– Elif Ebru ALTUNSOY – (Üsküdar Üniversitesi)

 

BİLİMSEL SEKRETERYA: Selçuk UYSALER –Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri

 

Bilim Kurulu

– Prof. Dr. Nevzat TARHAN – Onursal Başkan – Üsküdar Üniversitesi Rektörü

      – Prof. Dr. Muhsin KONUK – Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd.

– Prof. Dr. Besti ÜSTÜN – Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü

– Prof. Dr. İskender AKKURT – Süleyman Demirel Üniversitesi Nükleer Fizik A.B.D.

– Prof. Dr. Mustafa Demir – İstanbul Üniversitesi Nükleer Tıp A.B.D.

– Doç. Dr. Asghar MESBAHI – Tabriz Medical Sciences University Radyoterapi A.B.D

– Yrd. Doç. Dr. Hamza ŞAHİN – Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Bölümü

 

EĞİTİM PROGRAMI

Saat

19 Aralık 2015

Cumartesi

20 Aralık 2015

Pazar

08:00 – 9:00 Kayıt
9:00 – 9:30 Açılış Konuşması / İlk DersProf.Dr.Nevzat TARHAN –REKTÖRNeden TARAD2015?Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Ozan TEKİN *Radyolojide Kaliteye Giriş VeYıllar Boyunca Kalite Gelişimi Tarihi*Kalite Performansı Ana Teorileri(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
9:30 – 10:30 Hasta Olmak Kavramı ve Hastalık Psikolojisi(Prof.Dr. Besti Üstün) Radyolojide Kalite Güvencesi(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
10:30 – 11:30 *X-ışını keşif Tarihi ve Tıbbi Radyasyonda Tarihi Gelişmeler*Radyasyona Genel Bakış(Prof.Dr.İskender Akkurt) Radyoloji Kalite Güvencesi Programının Temel Parçası Olarak Kalite Kontrolü(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
11:30 – 11:45 Kahve Arası Kahve Arası
11: 45 – 12:30
 • İyonize Radyasyonun Biyolojik malzeme ile nasıl etkileşir?
 • Etkileşim Mekanizması

 

(Yrd.Doç.Dr. Kaan YILANCIOĞLU)

*Bir Kalite Kontrol Teknikerinin/Radyoloji Çalışanının Kalitedeki Rolü*Radyolojide Klinik Denetim Kavramı(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
12:45 – 13:30 ÖĞLEN ARASI ÖĞLEN ARASI
13:30 – 14:15 Avrupa’da Radyoteknoloji Eğitimi, Mesleki Yeterlilikleri, Türkiye’de Yapılması Gerekenler (Mr.Dimitris KATSIFARAKIS) Mamografi Gelişim Tarihi(Yrd.Doç.Dr. Hamza ŞAHİN)
14:15 – 15:00 Radyasyondan Kullanımında

 • Gerekçelendirme
 • Optimizasyon
 • Doz Limitleri İlkesi

 

(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)

Meme Kanseri Epidemiyolojisi(Yrd.Doç.Dr. Hamza ŞAHİN)
15:00 – 15:45 Radyasyondan Korunma

 • Çalışan
 • Hasta
 • Klinik

 

(Dr. Ümit KARA)

Ülkelerde Meme Tarama Programları: Uluslar Arası Durum, Türkiye’de Durum(Yrd.Doç.Dr. Hamza ŞAHİN)
15:45 – 16:00 Kahve Arası Mamografide Kalite Güvencesi programı(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
16:00– 16:45 Dose Watch Kontrol Sistemi(Barış CAVLI) KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİKATILIM BELGELERİNİN DAĞITIMI
16:45 – 17:30 Radyasyondan Korunma ile İlgili Uluslararası Gereklilikler ve KuruluşlarSivil Toplum Örgütleri, Yasal Mevzuat(Nezaket ÖZGÜR)

Ders Verenler

 • Prof. Dr. Besti ÜSTÜN
 • Prof. Dr. İskender AKKURT
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN
 • Yrd. Doç. Dr. Hamza ŞAHİN
 • Yrd. Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU
 • Dr. Ümit KARA
 • Nezaket ÖZGÜR
 • Barış CAVLI
 • Dimitris KATSIFARAKIS