Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


image_pdfimage_print

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2019 tarihinde saat 13:30 da Hotel Ankara ALTINEL (G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan/Ankara) da gerçekleşecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul Toplantısı, 23 Kasım 2019 tarihinde aynı yer (Hotel Ankara ALTINEL (G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan/Ankara) ve saate çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet geçerlidir)

Gündem maddeleri:

 1. Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
 2. Açılış ve Saygı Duruşu
 3. İstiklal Marşı’nın okunması
 4. Başkanın açılış konuşması
 5. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı ve Divan üyeleri seçimi..
 6. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
 7. Yönetim Kurulunun İbrası
 8. Dernek tüzük değişikliği önerisinin görüşülmesi, oylanması
 9. Dernek Organlarının Seçilmesi
 10. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
 11. Kapanış