Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

‘’Fiili Hizmet Süresi Zammı’’ Basın Toplantısı


image_pdfimage_print

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır çözülemeyen fiili hizmet zammı talepleriyle ilgili hazırladıkları yasa teklifini düzenledikleri basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdular.
Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi’nde (24.12.2014) düzenlenen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği İkinci Başkanı Serdar Sütçü, SES Eş Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara, Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket Özgür katıldılar. Basın açıklamasını Türk Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Özdemir okudu.
Basın Toplantısında Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR’ de
‘’Bilindiği üzere Radyolojik risklere maruz kalan sağlık çalışanları olarak sağlık alanında fiili hizmet süresi zammından faydalanan bir meslek grubuyuz.
Sosyal güvenlik kurumlarının birleşmesi ile sigortalı ve emekli sandığı mensupları dahil ayrımsız tüm çalışanlar faydalanacak diye sevinirken, sistemi birleştirirken yasaya
fiilen çalışmada ki ilen eki ile yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışmamış gibi kabul edildiğinden kanunda yılda 90 gün olarak verilmesi gereken fiili hizmet süresi zammı tırpanlanarak adeta kuşa dönmüştür. Yılda ortalama 47-58 gün gibi bir hak kaybı söz konusudur.Bu da biz radyolojik risklere maruz kalanların emeklilik sürelerini uzatmaktadır.
Biz radyasyon riski ile çalışanlar olarak yasada belirtilen süre olan hakkımızı istiyoruz
Tüm Sağlık çalışanlarına verilmeli fakat İyonizan radyasyon ile çalışanların mutlaka farkı olmalı’’ dedi.
’’Yıpranıyoruz, Hakkımızı İstiyoruz(BASIN METNİ)
Ülkemizde sağlık çalışanlarının en az 40 yıldan bu yana dile getirdiği fiili hizmet zammı (yıpranma payı) konusundaki taleplerinin arkasındaki temel gerekçelerden en başta geleni, sağlık hizmeti verilen mekanların, çalışma koşulları ne denli uygun olursa olsun, insan sağlığı yönünden bizatihi az ya da çok tehlikeler barındırıyor olmasıdır. Buna sağlık hizmetinin kendisinden kaynaklı tehlikeler ve sayısız mesleki riskler eklendiğinde, sağlık çalışanlarının yıllardır fiili hizmet zammından mahrum bırakılarak haksızlığa uğradıkları açıklıkla ortaya çıkmaktadır.
24 saat süreyle üretilmek zorunda olan hizmetin, gündüz mesaisi dışında da sürdürülmek zorunda olması nedeniyle, çalışanların fizyolojik, ruhsal ve sosyal yaşamlarının tehdit altında kaldığı, bozulduğu bilinmektedir. Bu düzensizliğe bir de hizmeti yönetenlerden kaynaklanan sorunlar eklendiğinde durum daha da içinden çıkılmaz hale gelebilmektedir.
Dünya tıp literatürü sağlık hizmetinin ne denli tehlikeli bir alan olduğunun sayısız kanıtlarıyla doludur. Enfeksiyon hastalıklarından kansere, trafik kazalarından şiddete, ortopedik sorunlardan ruhsal sorunlara kadar sağlık çalışanlarını bekleyen pek çok sağlık sorunu vardır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak 14 Mayıs 2014 günü katıldığı Ebeler, Hemşireler ve Anneler Günü kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları Türkiye Buluşması isimli etkinlikte, belli ki bütün bunları bilerek, anlayarak, kabul ederek yıpranma payı konusunda çalışma yapılması talimatı verdiğini ifade etmişti. Bu durum sevindirici olmakla birlikte geçen zamanda adım atılmamış olması bir o kadar üzücüdür.
Bizler sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer yetkililerin işlerini kolaylaştırmak için bir çalışma yürüttük, Dünya literatürünü derledik ve yıllardır süren haksızlığın son bulması için, sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlanabilmesi için bir yasa teklifi hazırladık.
Hazırladığımız yasa teklifini, gerekçeleriyle birlikte bir kitapçık haline getirdik. Bunu Sağlık Bakanlığı, TBMM’de grubu bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanvekilleri, Milletvekilleri ile paylaşacağız. En kısa sürede teklifimizin yasalaşmasını ve mağduriyetimizin son bulmasını istiyoruz.
Hakkımızın takipçisi olacağız. Verilen sözler tutulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Saygılarımızla,
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Hazırlanan Yasa Teklifi: http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2014/fiilihizmet.pdf