Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Evde Geçirilen İcap Nöbeti Mesai Sayıldı!


image_pdfimage_print

Bizler için Çok Önemli Karar!

İcap Nöbeti Tutan Sağlık Çalışanlarına Danıştay’dan Çok Önemli Karar:

Danıştay tarafından icap nöbeti hakkında önemli bir karar verildi. Danıştay icap nöbetinde evde geçen süreler için izin veya ücret verilip verilmeyeceğini karara bağladı.

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Sağlık Çalışanı tuttuğu icap nöbetinin karşılığında izin kullanmak istemesi talebine idare tarafından evde geçirdiği süre değil sadece çağrılıp hastanede geçirdiği süreler kadar izin verilmesi üzerine dava açılmıştı.

Davayı görüşen İzmir 3. İdare Mahkemesi verdiği kararda 657 Sayılı Kanun’daki hükmün açık olduğunu belirterek “Sadece davet üzerine sağlık kurumuna gidilerek fiilen çalışılan süreler için değil aynı zamanda evde geçirilen icap nöbeti süreleri için de nöbet ücreti verilmesi veya izin kullandırılması gerektiğinden idarenin işleminde hukuka uyarlılık görülmemiştir’ denilerek idarenin red işlemini iptal etmişti.

Söz konusu kararın 9 Eylül Üniversitesi tarafından temyize götürülmesi üzerine Danıştay 12. Dairesi davayı görüştü.

Danıştay, verdiği kararda idare mahkemesinin kararının usul ve hukuka uygun olduğuna karar vererek idare mahkemesinin kararını onadı. Böylelikle karar kesinleşmiş olduğu açıklaması yapıldı.

Danıştay: İcap nöbetinde evde geçen süreler içinde izin veya ücret verileceğine hükmetti.