Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Ziyareti Hakkında Basın Açıklaması


image_pdfimage_print

Kamuoyuna yansıyan ve kamuoyunda hassasiyet yaratan radyasyonla çalışanlarda KANSER vakalarının artması konusunda bahsi geçen Kayseri Erciyes Üniversitesi‘ne Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Çavlı, Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Topçu, Avukat Çağla Çalık ve Dernek Kayseri Temsilcisi Ahmet Zavagar Kayseri den oluşan bir heyetle bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Kudret Doğru‘ yu makamında ziyaret ederek yaşanan kanser vakaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Sayın Doğru’ya ayrıca dernek hukuk komisyonun hazırladığı radyoloji çalışanlarının diğer sağlık çalışanlardan farklı temel 3 özlük hakkının uygulanması konusunda hukuksal gerekçelerin bulunduğu;

 • Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Tekniker ve Teknisyenlerinin haftalık azami çalışma saatlerine uyulma zorunluluğu
 • Röntgen ve radyom laboratuvarlarında çalışan bütün mütehassıs ve müstahdemlerin senede iki defa muayene edilmeleri yasal zorunluluğu
 • Radyoloji teknisyenliği / teknikerliği eğitimi almamış ehliyetsiz kişilerin bu alanda çalışması yasak olduğuna
  dair rapor sunuldu.

Ayrıca Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Kudret Doğru, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda son iki yıldır yapılan başarılı sağlık taramaları neticesinde bu kanser vakalarının erken yakalanmasını sağlayan, normal rutinde istenmeyen Tirod USG yaptırdığı için kutladık.

Söz konusu radyoloji ünitelerini ziyaret eden Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Heyeti gözlemleri sonucu genel tespit edilen sorunlar;

 • Kanser tanısı konulan 2 meslektaşlarımızla görüştük. Genel durumların ve morallerin iyi olması bizleri sevindirdi. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmış ve  tedavileri devam ediyor.
 • Görev yerlerinin özlük hakları da dokunulmadan değişilmesi konusunda da tavsiyelerde bulunduk. Meslektaşlarımız Radyasyondan uzak birimlerde çalışacaklardır.
 • Yasalardaki boşluklar nedeni ile radyoloji çalışanların da sıklıkla rastlanan tiroid kanserinin meslek hastalığı sayılıp sayılmaması muallak
 • Personel sayılarının azlığı Çalışanların büyük çoğunluğu personel yetersizliğinden şikâyetçiler hatta yönetimin 3 vardiyalı çalışma düzeni yaparken kesintisiz hizmet üreten yerlerin bile öğle araları ve vardiya araların da boşluklar oluşturulduğunu belirtildi.
 • İş yükü çok fazla; Kayseri Üniversitesinin bölge hastanesi olması nedeni ile hasta sayısının yoğunlu eleman eksikliği ile birleşince kişi başına düşen hasta sayılan çok fazla olması radyasyon ortamında çalışanların radyasyona maruziyetlerini artırmaktadır.
 • Havalandırma sistemi: Radyoloji Departmanlarında olması gereken havalandırma sistemleri mevcut değil. Kanuni olarak saatte 10 kez içerideki havanın değişmesini sağlayacak şekilde alttan çeker üstten temiz hava üfler sistemler yok. Cihazların aşın ısınmasını engelleyecek klima sistemleri mevcut çoğu yerde yetersizlikten bahsediliyor.
 • Alan dışı personel Alan dışı personelin tıbbi görüntüleme ünitelerinde çalıştırıldığı »Tıbbi görüntüleme teknikeri olmayan hastane personeline, tıbbi görüntüleme ünitelerinde hastalara çekim yaptırıldığı belirtildi.
 • Gereksiz istemler, Gereksiz görüntüleme talebi ile sıklıkla karşı karşıya kaldıklarını, gereksiz İstemlerin Performans kaygısı ile istendiğini belirttiler. Yapılan gereksiz istemler hastaların ve çalışanların dolayısıyla toplumun aldığın radyasyon dozunu da artırmaktadır. Gereksiz alman her radyasyon dozunun kanser riskini artırdığı unutulmamalıdır.
 • Riskli birim uygulaması yok İş yoğunun ve iş yükünün fazla olduğu bilinen hastanelerdeki tüm riskli birimlere hizmet veren, ayrıca iyonizan radyasyona maruz bırakılan radyoloji üniteleri çalışanlarının ücret ödemeleri riskli birim üzerinden hesaplanmamakta ve buradan maddi hak kaybına uğramaktadırlar.
 • Acil Nöbet Ücret farkları da yok: Çalışanların bildirdiğine göre acil servislerde radyoloji ünitelerin de çalışanlar diğer acil çalışanlarının aldığı acil ücret farkını alamıyorlar.

Hastane genelinde ki Radyoloji Departmanlarının Radyasyon Güvenliği açışından değerlendirilmesi için yetkili kurum olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gerekli ölçüm ve testlerin yapılması konusunda Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından göreve davet yazısı gönderildi.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ülke genelinde 81 il Valiliğine Kamu hastaneleri, Özel hastanelere ve Üniversite hastanelerine gönderilmek üzere hazırladığı radyoloji çalışanlarının diğer sağlık çalışanlardan farklı temel 3 özlük hakkının uygulanması ve denetlemesi konusunda, hukuksal gerekçelerin bulunduğu raporlar sunmuştur.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu