Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

8 Kasım Dünya Radyoloji Günü


image_pdfimage_print

Alman fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad 1890’lı yılların ortalarında çoğu araştırmacı gibi o da katot ışın tüplerinde oluşan lüminesans olayını incelemekteydi. “Crookes tüpü” adı verilen içi boş bir cam tüpün içine yerleştirilen iki elektrottan (anot ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışıyordu.

Deney tüpünden 2 metre uzaklıkta baryum platinocyanite sarılı olan kâğıtta bir parlama fark etti. Deneyi tekrarladı ve her defasında aynı olayı gözlemledi. Bunu mat yüzeyden geçebilen yeni bir ışın olarak tanımladı ve cebirde bilinmeyeni simgeleyen X harfini kullanarak “X ışını” ismini verdi. Daha sonraları bu ışınlar, “Röntgen ışınları” olarak anılmaya başlanmıştır.

Bu buluşundan sonra Röntgen farklı kalınlıktaki malzemelerin ışını farklı şiddette geçirdiğini gözlemledi. Bunu anlamak için fotoğrafsal bir malzeme kullanıyordu. Tarihteki ilk tıbbi X ışını radyografisini de (Röntgen filmi) yine bu deneyleri sırasında gerçekleştirdi ve 28 Aralık 1895 yılında bu önemli keşfini resmi olarak duyurdu.

X ışınına maruz kalındığında meydana gelebilecek sağlık sorunlarını kimse fark etmedi.

Ülkemizde ilk röntgen uygulamalarını Osmanlı İmparatorluğu’nda tıbbi anlamda ilk kez uygulayan kişi

Dr.Esad Feyzi Bey’dir.

Günümüzde artık Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temeli x- ışınları olsa da artık, ses dalgaları kullanılarak ulrtason, Manyetik alan ile Manyetik Rezonans görüntüleme de gelişmiştir.

Ülkemizde Tıbbı amaçlı görüntü oluşturulması (ultrason hariç) Radyoloji –Tıbbı görüntüleme teknikerleri tarafından yapılmaktadır.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin temelleri 1992 yılında Antalya’da düzenlenen Radyoloji Seminerinde atılmış olup; 27 Aralık 1995’te Medikal Radyoloji Teknisyenleri adıyla X-Işınları keşfinin 100.yılında İzmir de kurulmuştur. 1998 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan alınan izinle derneğimizin isminin önüne ”Türk”adını alarak Tüm; Radyoloji, Radyoterapi, Nükleer Tıp alanlarında hizmet veren iyonizan Radyasyonla çalışan meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak kendi alanındaki en büyük dernek olmakla birlikte yapmış olduğu ücretsiz eğitimler ile yıl içinde yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz eğitim vermektedir.

Sağlığımızı korumak, özlük haklarımıza sahip çıkmak, eğitimimizin lisans düzeyine çıkartılmasını, meslek tanımımızın yapılarak, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini sağlamayı görev edinen derneğimiz, ücret politikasının iş yükü ve iş riskine göre belirlenmesinin gerekliliğini her platformda dillendirmekte, çalışmalar yürütmektedir. Özlük hak kayıplarının olmaması için de çalışmalar içindeyiz.

TMRT-Der; Uluslararası Dünya Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri derneği olan Internatıonal Society of Radyogphers & Radiologıcal Technologısts ISRRT’ ve European Federation of Radiographer Societies -EFRS’ e üye olup uluslar arası alanda temsil edilme ve bu platformda görüş alışverişinde bulunarak mesleğimize tüm dünya ülkeleri ile nicelik açısından aynı standartları yakalayabilme ve vizyonunu global gelişmeler ışığında yakalama fırsatına sahip Türkiye’deki Tek DERNEKTİR. Bu anlamda meslektaşlarımıza yurt dışının kapılarını aralama konusunda yetkili dernektir.

Ulusal çapta Türk Radyoloji Derneği ve Türk Manyetik Rezonans Derneği ile işbirliği içinde olup ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

Üyesi olduğumuz uluslararası ISRRT (International Society of Radiographers and Radiation Technologists ) ile birlikte dünyada ve ülkemizde 8 Kasım dünya radyoloji gününü anmakta ve kutlamaktayız. Keşfinden 124 yıl geçmesine rağmen önemini koruyan X-ışınlarını doğru, güvenli ve etkili biçimde kullanılması için derneğimiz meslektaşlarımıza yönelik kongre ve ücretsiz eğitim programları düzenlemektedir. ISRRT ile birlikte bu yıl ki tema sloganımız ‘your safety our priorıty- güvenliğiniz önceliğimiz’ belirlendi.

Bu yılda meslektaşlarımızı hastalarımızın güvenliği önceliğimiz doğrultusunda X-ışını uygulamalarında kolaylıklar dileriz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

Resim : Huriye Dede Radyoloji Teknikeri