Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

8 Kasım 2021 Dünya Radyoloji Günü


image_pdfimage_print

Wilhelm Conrad Röntgen 8 Kasım 1895 günü “Crookes tüpü” adı verilen içi boş bir cam tüpün içine yerleştirilen iki elektrottan (anot ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışıyordu. Deney tüpünden 2 metre uzaklıkta baryum platinocyanite sarılı olan kâğıtta bir parlama fark etti. Bunu mat yüzeyden geçebilen yeni bir ışın olarak tanımladı ve matematikte bilinmeyeni simgeleyen X harfini kullanarak “X ışını” ismini verdi. Daha sonraları bu ışınlar, “Röntgen ışınları” olarak anılmaya başlanmıştır.

Radyoloji alanında çalışan bizler bugün, hastaların teşhis ve tedavisinde çok önemli bir rol oynayan radyografik görüntüleme ve tedavi konusunda toplumu bilinçlendirmek ve en önemlisi Radyasyonun gereken minimum düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla yaşadığımız toplumu bilgilendirmek ve duyarlılık kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin en yoğun olduğu Radyoloji hizmetleri, sağlık hizmeti sunumunda tanı ve tedavinin önemli unsurlarıdır. Biz radyoloji teknikerleri olarak 8 Kasımlarda meslektaşlarımız ve halkımız için bir farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bizlere.

8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun!

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu