Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

11.Ulusal Radyoteknoloji Kongresine ISRRT Başkanı Dr. Fozy Peerve ISRRT Avrupa Sorumlusu Dimitris Katsifarakis katılacaktır…


image_pdfimage_print

Değerli Meslektaşlarım,
11. Ulusal Radyoteknoloji Kongresine Uluslararası Dünya Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri Derneği (ISRRT) Başkanı Sayın Dr.Fozy PEER ve Uluslararası Dünya Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri Derneği(ISRRT) Avrupa Sorumlusu Dimitris Katsifarakis katılacaktır. Konuklarımızın da katılımıyla İnteraktif Eğitim Paneli yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarım.

KISACA KONUKLARIMIZI TANIYALIM
DR.FROZY PEER
Başkan

Dr Fozy Peer Durban Inkosi Albert Luthuli Merkez Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalında, Güney Afrika Müdürü olarak görev yapmaktadır.Dr. Peer hem Tanısal Radyoloji hem de Nükleer Tıp alanlarında doktora ünvanına sahiptir. Bunların yanında İnsan Kaynakları Yönetimi alanında diplomaya sahiptir ve refleksolojist ve aromatherapis olarak da uzmanlaşmıştır.Bir çok araştırma projesini yönetmiş ve çok sayıda lisansüstü tez incelemiştir.
Fozy , Finlandiya’da 11 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen toplantısında Radyoloji ve Radyolojik Teknologları (ISRRT) Uluslararası Derneği 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Derneğin dördüncü kadın Başkanı ve Afrika’dan seçilen 2. Başkanı ünvanını da taşımaktadır.
Ulusal Güney Afrika Radyoloji Derneği (SORSA) Başkanı olarak iki dönem görev yaptı ve aynı zamanda ISRRT ‘de Güney Afrika’yı sekiz yıl temsil ederek, Nükleer Tıp Kategori Temsilcisi, Kamu İrtibat Subayı ve Konsey Üyesi görevlerinde bulundu. Son dört ulusal Sorsa kongresini toplanmıştır. Kongre çağrıcı ve Nisan 2008’de Durban, Güney Afrika’da düzenlenen 15. ISRRT Dünya Kongresi’ne ev sahipliği için teklif kazanmasında etkili olarak – Afrika’da ilk kez düzenlenmesini sağlamıştır.Halen Yönetim üyesi ve Kamu İrtibat Subayı olarak Sorsa Ulusal Konseyi hizmet vermektedir.
Dr. Peer, Radyografi temsil yürütme komitesinde iki dönem hizmet verdikten sonra,yasal bir kurum olan Radyografi ve Güney Afrika Sağlık Meslekleri Kurulu Klinik Teknoloji Kuruluna (HCPSA), seçildi.
Güney Afrika radyoloji teknikerleri , Tıbbi Görüntüleme ve Radyasyon Bilimleri Dergisi Editörler kurulundadır. Dr Peer’ in, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli yayınlar ve sunumlar vardır.
ISRRT Baskanlığına seçilmeden önce dernekte iki dönem üst üste Halkla İlişkiler Müdürü olarak Görev yapmıştır.

DİMİTRİS KATSİFARAKİS
Avrupa Bölge Direktörü
1979′ da Radyoloji Teknikeri olarak mezun olan Dimitris Katsifarakis, 1990 yılında İngiltere’de Radyasyondan Korunma Şefi olarak seçildi, 2006 yılında Sağlık hizmet yönetimini dalında yüksek Lisans derecesi aldı.
1984-1989 yılları arasında başkan seçildiği dönemde ve 1993’ten günümüze kadar Radyoloji Teknologları Pan-Helenik Derneği aktif üyesidir.
Dimitris,Yunanistan’da ve Avrupa’da ECRRT için Radyolojik Teknologları bilimsel toplumun ortak kurucu üyesiydi. Ayrıca Tıp ALARA ağının temsilcisi olarak görev yapmiştir.1993-1996 arası ECR Bilimsel Alt Komitesi üyesi olarak atandı ve Dimitris Teknologlara lisansüstü kurslar verilmesi sürecinde aktif yer almıştır. ECR 2008 Radyoloji bilimsel alt komitesi eş başkani oldu. Yunanistan ve yurtdışında,Teknikerler için Radyasyondan Korunma Kalite Hizmetleri dersleri düzenlemektedir.
Radyolojik teknoloji ve kalite güvencesi ve çeşitli yayınlarda (Yunanca dilinde) 3 kitabın yazarıdır. Yunanistan’in baskenti Atina’da, Halk Sağlığı Ulusal Okulunda doçent öğretim üyesi olarak çalıştı.
Dimitris, 1989-2010 yillari arasinda Yunanistan için ISRRT Konseyi Üyesi oldu.
Saygılarımla,
Nezaket ÖZGÜR
TMRT-Der Başk.