Nezaket ÖZGÜR

nezaketIlgaz ,Çankırı Doğumlu, 1992 19 Mayıs Üniversitesi SYMYO Radyoloji mezunu 2004 Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Özgür, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda Master dersleri aldı. 4 yıl Nükleer Tıp bölümünde teknikerlik yaptı. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Bilgisayarlı Tomografi ünitesinde tekniker olarak görev yapmakta.

 1. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği
 2. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

Katıldığı Uluslararası Bilimsel Aktiviteler:

 1. 1.EURO –MED Kongresi MALTA
 2. 3. EURO-MED Kongresi PORTEKİZ
 3. 16th World Congress of the ISRRT, Gold Coast, Australia,
 4. 17th World Congress of the ISRRT. Toronto, KANADA
 5. Blue Ocean Vısual Fair , Berlin, ALMANYA

Katıldığı Ulusal Bilimsel Aktiviteler

 1. Ulusal 5. Radyoteknoloji Kongresi İSTANBUL
 2. Ulusal 6. Radyoteknoloji Kongresi ANTALYA ( Kongre Düzenleme Komitesi)
 3. Ulusal 7. Radyoteknoloji Kongresi İstanbul ANTALYA ( Kongre Bilimse ve Düzenleme Komitesi)
 4. Ulusal 8. Radyoteknoloji Kongresi Kuşadası İZMİR ( Kongre Bilimsel ve Düzenleme Komitesi)
 5. Ulusal 9. Radyoteknoloji Kongresi Çeşme İZMİR (Kongre Başkanı)
 6. 1.Ulusal Sağlık Çalışanları Sağılığı ANKARA,( Kongresi Bilimsel ve Düzenleme Komitesi)
 7. 2. Ulusal Sağlık Çalışanları Sağılığı ANKARA, (Kongresi Düzenleme Komitesi)
 8. 3.Ulusal Sağlık Çalışanları Sağılığı ANKARA,( Kongresi Kongre Başkanı)
 9. 30.Ulusal Radyoloji Kongresi ANTALYA
 10. 31.Ulusal Türk Radyoloji Kongresi ANTALYA
 11. 32. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi ANTALYA ( Poster )
 12. 33. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi ANTALYA ( Sözlü Bildiri)
 13. 16 Manyetik Rezonans Kongresi İSTANBUL
 14. 17 Manyetik Rezonans Kongresi ANKARA
 15. Sağlık Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu

Ve pek çok hastanede Radyasyon Güvenliği ve Korunmasına ilişkin Seminerler verdi. Radyoloji Çalışanlarının Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri Seminerleri vermekte Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Konusunda da Çalışmalar yapmakta Hastanelerde Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmalarını TTB yürütmekte Bölgesel ve Ulusal Katılımlı Radyoloji Eğitimleri düzenlemekte

Hobileri: Profesyonel Dağcılık yapan Özgür, Ülkede pek çok dağa zirve tırmanışları yapmakta, Doğa yürüyüşlerinden hoşlanmakta
Amatör Tiyatro ile ilgilenmekte
İletişim: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı SIHHIYE – ANKARA

E-mail: nezaketozgur@yahoo.com

GSM: 05325967282