Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

TTB Basın Toplantısı yapıldı


image_pdfimage_print

Sağlık emek-meslek örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri; sağlık ortamının sorunlarını, çözüm önerilerini ve ortak mücadele stratejisini değerlendirmek üzere 2 Eylül 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ev sahipliğinde Ankara’daki basın emekçileri ile kahvaltılı bir buluşma gerçekleştirdi.

Basın buluşması soru-yanıt bölümüyle son buldu.

Buluşmaya katılan kurumlar şöyle: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der).
Derneğimizi temsilen Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür katılmıştır.