Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Üyelik Başvuru İşlemi

image_pdfimage_print

Değerli meslektaşım,

Üyelik başvurusunu ayrıca aşağıdaki bağlantıdan indirip doldurmuş olduğunuz üyelik formunu adresimize şahsen teslim ederek yapabilirsiniz.

Aydın Kuran
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Başkan Yardımcısı


Online Üyelik Başvurusu için tıklayınız.

word Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Üyelik Formunu indirmek için tıklayınız.

  • Dernek üyelik aidatımız yıllık 30 tl dir.
  • Üyelik aidatınızı ATM’ler üzerinden de yatırabilirsiniz.

TMRT-Der  İş Bankası Hesabı
IBAN : TR 4900 0640 0000 1436 4009 0044

 


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan 24.04.2004 tarihi itibari ile üye olmuş olanlar istisna olmak üzere Radyoloji, Radyoterapi, Nükleer Tıp ve Tıbbi Görüntüleme teknisyeni veya teknikeri unvanını taşıyor olanlar  ve bu okullardan diplomalı olanlar üye olabilir. Ayrıca dernek eğitim faaliyetlerinde davetti konuşmacı olarak yer alan konuşmacılarda dilerler ve yönetim kurulunca da uygun görülmesi halinde dernek üyesi olabilirler. Her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen özlük haklarının kullanımını engellemek,
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.