Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği


image_pdfimage_print

Radyoloji – Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Tarihçesi

Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri bölümü ilk olarak Ankara Yenişehir Sağlık Koleji’nde 1963 yılında 4 yıllık lise olarak açılmıştır. Sonrasında bu kolej 1984 yılında kapatılarak faaliyetlerine son vermiştir. Lise olarak bir çok okulda okutulmaya başlayan Radyoloji Teknisyenliği bölümü ,1985 yılında Hacettepe Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde ön lisans programı açılmıştır.
1990-1991 yılında Dokuz Eylül üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Radyoloji Teknikerliği ( Ön lisans ) programını açtıktan sonra bir çok üniversite bu Radyoloji bölümünü açmıştır.

1986-1990 yılları arasında “Lise Mezunlarına Meslek Edindirme (LİMME) Projesi “ kapsamında, lise mezunlarına yönelik, 18 ay süreli kurs programlarıyla da radyoloji teknisyeni yetiştirilmiştir.

Radyoloji ön lisans programı 2008 yılından itibaren adını Tüm Tıbbı Görüntüleme Cihazlarını Kullanabilmesi adına Tıbbı Görüntüleme Teknikleri bölümü olarak değiştirmiş ve bu isimle ön lisans mezunu vermektedir

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının temel amacı;

Sağlık kurum ve kuruluşlarında  X-ışınlarını kullanarak  , hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde ; görüntülerini oluşturan, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda ve başta uzman radyoloji hekimi olmak üzere tüm sağlık personeli ile koordineli çalışabilen, ülke ve dünya koşullarına uygun, bilgili, becerikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (Staj süresi dâhil.) Dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.  Mezuniyeti için 4 yarıyıl sonrası müfredatındaki tüm dersleri başarıp 120 AKTS kredi toplamını sağlaması ve ikinci  sınıfın sonunda yapılan staj ve değerlendirme sınavından Geçer not alması gerekir. Hazırlık programı ve ikinci öğretimi yoktur.

Öğretim programında; ilk yıl teorik dersler, ikinci yıl staj eğitimi ağırlık taşımaktadır. Öğrenciler uygulamalı eğitimlerini, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji gibi alanlarda yapmaktadırlar .

Tıbbi görüntüleme teknikerleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler