İl Bölge Temsilcisi Görev ve Sorumlulukları

  1. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin amaç hedef ve faaliyetlerini meslektaşlarına aktarmada görevlidir.
  2. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin belirlediği İl’inde ve sorumlu olduğu illerde yetki kişisidir.
  3. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına üye yapabilir ve üyeleri Dernek Merkezine bildirir.
  4. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından gönderilen doküman, afiş, broşür vb bulunduğu ildeki meslek üyelerine ve dernek üyelerine ulaştırılmasını sağlar.
  5. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Merkez Komisyonlarına meslektaşlarının sorunlarını bildirir. Bildirdiği sorunların takibini yapar.
  6. Yapacağı harcamaları belgelemek karşılığında Dernek Merkezinden Ödenek talep edebilir.
  7. Dernek Merkezinin karar aldığı eylem ve etkinliklere katılabilir ve basın açıklaması yapabilir.
  8. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına genel merkezin bilgisi dahilinde sosyal faaliyetler düzenleyebilir.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

Temsilcilik başvurusu; dernek mail adresi: tmrtder@hotmail.com