Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Tam Gün Çalışmaları Tüm Sağlık Çalışanları Katılımlı Basın Açıklaması


image_pdfimage_print

BASIN AÇIKLAMASI

18.11.2009 tarihinde bir araya gelen sağlık alanındaki Dernek, Sendika ve Meslek Örgütleri olarak aşağıdaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
1-a) H1N1 (Domuz Gribi) salgını nedeni ile kamuoyunda yaşanan panik ve kargaşa ortamını sakinleştirerek ihtiyacı olanlara uygun sağlık hizmetinin ve­rilmesini kolaylaştıracak en önemli insangücü sağlık çalışanlarıdır. Bu neden­le sağlık çalışanları olarak olabildiğince serinkanlı ve bilimsel bilginin rehber­liğinde topluma güven veren bir tutum izlenmesi gerekmektedir. Bütün sağlık çalışanlarının yaklaşımının böyle olacağından endişemiz yoktur.
b) Bugün, daha önceden var olan yönetsel ve sisteme ait olumsuzlukların üze­rine eklenen salgın nedeni ile acil hizmetler tam bir kaos ortamı haline dö­nüşmüş, adeta çalışmak imkansız hale gelmiştir. Salgın yönetimindeki zafiyet­ler ve kamuoyuna verilen hatalı mesajlar nedeni ile grip olan insanlar haklı olarak soluğu acillerde almaktadır. Yaratılan panik nedeni ile bugün Türki­ye’de “en acil hastalık” grip olmuştur. Bu durum diğer birçok acil vakanın hizmete ulaşmasını engeller bir noktaya gelmiş olup, grip vakalarının polikli­niklere yönlendirilmesi tartışma ve gerginliklere yol açmaktadır.
c) Polikliniğe yönlendirilen hastalardan katkı payı istenmesi (birinci basamak­ta 2TL ve diğerlerinde 8 TL) hizmete ulaşmayı engellemekte, vakaların daha da ağırlaşarak başvurusuna zemin oluşturmaktadır.
d) Talebimiz Hükümetin/Sağlık Bakanlığı’nın sürecin yönetiminde davranı­şını gözden geçirmesinin yanı sıra aciller konusunda derhal önlem alması, katkı payı uygulamasını ise hemen sonlandırmasıdır. Salgının seyri aşı tartış­maları ile sınırlandırılmamalıdır. Bu yaklaşım ciddi sonuçlar doğurabilir.
2-Yaşadığımız bu süreçte sağlık çalışanları örgütleri olarak emeğimizin ko­runması ve krizin faturasının bizlere yansıtılmamasını öncelik olarak görüyo­ruz. Bunun sağlanmasının yolunun toplu sözleşmeli bir emek mücadelesi ile sağlanabileceğini mevcut deneyimlerimizden hepimiz biliyoruz. Bu amaçla 25 Kasım 2009 Çarşamba günü toplu sözleşme temel talebi ile yapılacak olan grev etkinliğini bütünüyle meşru bulduğumuzu ve içerisinde yer alacağımızı duyuruyoruz.