Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sorunlarımızı Meclis Gündemine Taşıdık


image_pdfimage_print

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmelerimiz devam ediyor.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin (radyoloji teknisyeni ve teknikerleri) sorunlarını görüşmek üzere Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket ÖZGÜR, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KUTLU ve Mustafa Talat ERDEM, geçen hafta Sağlık Politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze AKKUŞ İLGEZDİ ile görüşmüştü.

Bu hafta Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin (radyoloji teknisyeni ve teknikerleri) sorunlarını görüşmek üzere Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket ÖZGÜR, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KUTLU ve Mustafa Talat ERDEM, CHP Burdur Milletvekili ve CHP Grup İdare Amiri Mehmet GÖKER ve CHP Ankara Milletvekili Murat EMİR aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ile görüştük. Başta Şua izni olmak üzere çalışma saatlerimiz, fiili hizmet zammı süreleri ve radyoloji çalışanlarının sağlığı ile ilgili meclis araştırma önergeleri konusunda konuştuk ve TMRT-DER’in hazırladığı dosyayı verdik. Dosyada, 25 Haziran 2021 tarih ve 31522 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 24 Haziran 2021 tarih ve 4144 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname (bundan sonra “Tüzük” olarak anılacaktır) yürürlükten kaldırılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yeni Tüzük ve yönetmelikle ilgili sıkıntıları dile getirdiler. Şua ( Sağlık) İzni başta olmak üzere, Fiili Hizmet Zammı sürelerinin kesintisiz yılda 90 gün ve 8 yıl Fiili Hizmet Zammı süresinden yararlandırılması hakkında kanun teklifleri, radyoloji çalışanlarının 5 saat çalışması ile ilgili kanun teklifleri, radyoloji görevlilerinin çalışmalarının riskli birim olarak kabul edilmesi için ve döner sermaye oranlarının artırılması ile ilgili kanun teklifi, Lisans mezunlarının 3600 ek göstergeden yararlandırılması hakkında kanun teklifi, radyoloji biriminde hizmet alımının bitirilerek çalışan Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin kadroya alınması hakkında kanun teklifi ve Radyoloji alanında çalışan sağlık personelin radyasyondan kaynaklı sağlık sorunlarının araştırılması hakkında meclis araştırma önergeleri dosya halinde CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’na verildi. TBMM görüşmelerinde ayrıca Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Basın Sözcüsü CHP Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK’a da sorunlarımızı anlattık. Derneğimize CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ile randevu konusunda yardımlarından dolayı CHP Grup İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet GÖKER’e, sorunlarımızı anlatmamızda bize yardımcı olan CHP Ankara Milletvekili Murat EMİR’e, ayrıca Eski Radyoloji uzmanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Muzaffer KURTULMUŞOĞLU’na ve yine önceki dönem milletvekili, röntgen teknisyeni ve yüksek fizik mühendisi eski Adıyaman Milletvekili Celal TOPKAN’a ve her zaman desteğini yanımızda hissetiğimiz Balıkesir Milletvekili Fikret ŞAHİN teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Yönetim Kurulu