1

Skopi Tekrardan Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin!

Mayıs 2021 yılında Danıştay Üst Mahkemesi tarafından Tıbbi Tekniker Görev tanımından iptal edilen G ve F maddelerini uzman eşliğinde ya da hekim ile başlayan bu iki maddeyi 20.12.2021 tarihli resmi gazetede UZMAN TABİP ve TABİP şeklinde düzeltme yaparak aynen tekrar yayınladı.
Bakanlık bu kararı ile skopi ve nükleer tıp alanında çalışmayı tekrardan Radyoloji Teknikerlerine vermiş olup açılacak davalar da yataklı kurumlar yönetmeliği madde 141 i de daha önce resmi gazete kararı ile iptal etmiş olduğu için yeni dönemde açılacak olası davalar da ne tür kararlar çıkacağını hep birlikte göreceğiz, şu an için bu görevler tekrardan Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri/Radyoloji Teknikerlerine verilmiştir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-15.htm