1

Seyhan Erdem – Radyoloji Çalışanlarında Sağlık Kontrollerinin Önemi

Seyhan Erdem – Radyoloji Çalışanlarında Sağlık Kontrollerinin Önemi
Gazi Üniversitesi

12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri