Sağlık Profesyonelleri Platformu Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sağlık profesyonellerini temsil eden tüm meslek mensuplarına yönelik faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları arasında iletişim ağı oluşturmak, sağlık profesyonellerinin doğru ve yerinde yeterli sayıda kamu ve özelde istihdamını sağlamak ve sağlık profesyonellerinin eğitim, mesleki hak ve sınırlarını koruyarak statüsünü yükseltmek amacıyla Sağlık Profesyonelleri Platformu 2017 yılında kurulmuştur.

Platformumuzun Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Şubat 2020’de Ankara’da Yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısını takiben Saat: 20.00’da SPP’na katılmak amacı olan bizimle birlikte Türkiye’deki 1 Milyon Sağlık Profesyonelinin yanında olmak isteyen tüm sağlık meslek kuruluşlarını veya meslek temsilcilerini tanışmaya bekliyoruz.

SPP BAŞKANI
Prof. Dr. TÜLİN DÜGER

Genel Kurul Gündem

1. Açılış ve Yoklama
2. 2018-2020 faaliyet raporu
3. 2018-2020 mali bilanço
4. Yönetim Kurulu seçimi
5. Yönetim Kurulu görev dağılımı
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış

Tarih: 12.02.2020
Saat: 18.00
Yer: Türkiye Fizyoterapistler Derneği Genel Merkezi
Meşrutiyet Caddesi 71/13 Ankara
İletişim için: tduger@yahoo.com