Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlık Çalışanları Meslek tanımları Toplantısı Yapıldı


image_pdfimage_print

Okulunuzun lisans düzeyinde olması için Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen Meslek Tanımları Toplantısına katıldık.

Sağlık Meslekleri Daire Başkanımız Dr. Kemal SERDAROĞLU tarafından 05.04.2021 tarihinde saat 10:00’da mesleklerin iş ve görev tanımları ile ilgili çalışmalar hakkında durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği adına Dernek Başkanı Mehmet Erkek, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Cantürk ve Aydın Kuran ile İktisadi işletme Müdürü Barış Cavlı katıldı.

Toplantı, lisans seviyesinde okulların mesleki çalışmalarındaki süreçlerde nerede olduğumuzu göstermek amacıyla yapıldı. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak bakanlığın vermiş olduğu tüm görevleri yerine getirmekle birlikte diğer mesleklerin görevlerini tamamlamayı ve yeni görevleri almak için hazır durumda beklemekteyiz. TMRT-Der olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirdiğimizi vurguladık.

Dr. Kemal Serdaroğlu, verdiği bilgilerde 39 meslek kanunu olduğu, 14 tane daha tanımsız ve kanunu hazırlanmamış meslekler olduğunu söyledi. OECD ülkelerini kendilerine baz aldıklarını, hemşireler özelinde nüfusa oranına göre 3 kat fazla hemşire ile hizmet verdiklerini söyledi.

Ayrıca meslek çalışmalarında

  • İşi kim yapacak?
  • Nasıl yapacak?
  • Hangi yetki ve sorumlulukla yapılacak?
    konuları üzerinde net belirgin düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan meslek grupları temsilcileri, her mesleğin tanım ve yetki güçlükleri yaşadığı, konunun en kısa serede çözüme kavuşturulması için destek vermek istediklerini belirttiler.

 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu