Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Sağlık Bakanlığı’ndaydık!


image_pdfimage_print

 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek ve İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Barış Cavlı, Tıbbi Tetkik Daire Başkanı Dr.İbrahim Karakuş, Sağlık Bilgi Sistemleri Teleradyoloji Birimi ve Sağlık Meslekleri Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ve Nilüfer Ünsal ile bir araya geldik.

Yaptığımız toplantılarda aşağıdaki bilgiler hakkında görüş verişlerimiz olmuştur.

Yeni Nizamname Bakanlıktan imzadan çıktı!!

  • 3 Hafta içerisinde öncelikle Cumhurbaşkanlığı sonra Sağlık Bakanlığı Resmi Yazısı ile yeni nizamname yayınlanacaktır.
  • Özel Kamu, Diş Hastaneleri farketmeksizin iyonize radyasyon ile çalışan kişiler şua izni alacaktır.
  • Dinlenme odaları Yeni Nizamnamede ayrı bir madde olarak yazılmıştır.
  • İyonize Radyasyon ile Yılın Belli Aylarında Çalışan Kişiler Çalıştığı Ay x 2.5 Gün üzerinden şua izni alacaktır. Kısaca iyonize radyasyon ile çalışan personelin fiili hizmet zamları gibi ŞUA İZNİ de yıl içinde çalıştığı gün sayısı ile doğru orantılı ölüm, mazeret izni, yıllık izin, şua izni düştükten sonraki süreler dikkate alınacaktır.
  • Şua izni işe girdiği tarihten itibaren idarecinin takdiri ile iyonize radyasyon ile çalışan kişilere verilecektir.
  • 21-25 Mayıs Bodrum’daki Kongremizde Sağlık Bakanlığı Mevzuat Birimi Daire Başkanı ve Sağlık Meslekleri Daire Başkanları workshoplar yapacaktır.
  • Artık lisans çok uzak değil.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu