1

Sağlık Bakanlığı Ziyaret edildi

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Mehmet Erkek, Başkan Yardımcımız Aydın Kuran, İktisadi işletmesi Genel Müdürü Barış Cavlı ve Eğitim Uzmanı Ceren Öztürk ile birlikte sırasıyla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Müdürü Dr. Hasan Arslan, Sağlık Meslekleri Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ve uzmanı Nilüfer Ünsal ve Tıbbi Tetkik Daire Başkanı Dr. İbrahim Karakuş’a ziyaretlerde bulunduk.

Bu ziyaretler de ;

  • Hastaya verilen Dozların yeni alınacak BT cihazları standartize edilmesine ve Türkiye’nin Doz Haritasının Belirlenmesinde Beraber Hareket Edilmesine,
  • Radyoloji Bölümünün 4 yıllık olması için beraber daha sık bir düzende çalışılması ve yapılan çalışmaların sonuna daha hızlı gelinmesi,
  • Şua izinlerin de taslak metinde yer alan 6 msv doz oranın tamamen iptal edilmesi ve yeni Nizamnamenin 15 gün içinde Resmi Gazetede yayınlanacak bilgisi
  • Skopi hem yeni nizamname de Radyoloji Teknikeri Görevi olarak eklenecek hemde kazanılan davaya itiraz edilmesi konusunda ilerleme yaşanmış yani iptal edilen f maddesindeki “Uzman Eşliğinde Radyonuklid ve Floroskopi yapar” maddesini “Uzman Eşliğinde Radyonuklid ve Floroskopi Çekimlerinde Şutlama işlemini yapar” şeklinde yada buna benzer bir sekilde değiştirilerek mahkemeye savunma yapılacak büyük bir ihtimalle bu şekilde tekrar önümüze geleceğini öğrendik.
  • Yapılan görüşmeler içinde bir çok konu konuşulmuştur .Bunlardan nispeten önemli konuları yukarıda yazmaya çalıştık, Olumlu gelişmelerin yaşanacağı gündem de olsa da bazı konular ne yazık ki herkesi mutlu etmeyecek gibi, umarız güzel gelişmelerin yaşanacağı bir döneme gireriz. Bakanlığımız alacağı kararlarda, çalışan meslektaşlarımızın mağdur olmayacağına inanmak istiyoruz.

Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği