Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Radyoloji Teknikerleri/Teknisyenleri Sorunları İçin Soru Önergesi Verdirdik.


image_pdfimage_print

Radyoloji Teknisyeni/ Teknikerlerinin sorunları için Derneğimiz adına Mustafa Talat Erdem aracılığıyla CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergesi verdi.

Kendisi ile yaptığımız görüşmede geçmişten bugüne yaşanan Radyoloji Atamaları, Kanser Araştırmaları, Şua izni ve 5 Saat çalışma gibi konularda yaptığımız görüşmeye istinaden bizlerin yanında olduğunu bizlere verdiği destek ile belirtmiştir.

Kendisine vermiş olduğu destekten dolayı Radyoloji Teknikerleri Teknisyenleri adına Teşekkür Ederiz.

  1. Radyoloji çalışanlarının, çalışma saatlerinin 5 saat olarak düzenlenmesi hususunda bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?
  2. Özellikle anılan iş kollarında hizmet alımının bitirilerek taşeronlaşmaya son verilmesi çalışmaları hangi aşamadadır?
  3. Radyoloji çalışanlarının Şua izinlerinden yıl içinde kesintisiz 30 gün olarak yararlandırılması hususunda yapılan bir çalışma var mıdır?
  4. Radyasyon alanında çalışanlar için FHZ süresinin tekrar 1 yıl için 3 ay olarak ve 8 yıl FHZ süresinden yararlandırılmasını düşünüyor musunuz?
  5. Eski adı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı, yeni adı ile Kanser Daire Başkanlığı bugüne kadar radyoloji alanında çalışanların radyasyondan kaynaklı ölümlerini araştırmış mıdır?
  6. Kanser nedeniyle hayatını kaybeden radyoloji çalışanlarının yıllara, türlere, evrelere göre dağılımı ne şekildedir?
  7. Türkiye genelinde önerge tarihi itibarıyla kanser tanısı konulan radyoloji çalışanı sayısı kaçtır?
  8. Son beş yılda Türkiye’de kanser tanısı konulan radyoloji çalışanlarında hastalığın türlere, evrelere göre dağılımı ne şekildedir?
  9. 3153 sayılı Kanunun, Ek Madde 1’de yapılan değişiklik uyarınca, İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olmasına rağmen tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri eksikliğinden dolayı 130 saat fazla mesai yaptırıldığı doğru mudur?
  10. 130 saat fazla mesai yerine 5 bin tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri alımı yapmayı düşünüyor musunuz?

Not: 1 hafta içinde Meclis Başkanlığından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yanıtlamak üzere gönderilecek. CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER’ e sorunlarımızı dile getirdiği için Derneğimiz Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.