1

Radyoloji Teknikerleri Teknisyenleri Olarak Artık Daha Güçlüyüz!

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, diğer meslek örgütleri ile birlikte bir çok başarılı organizasyona katılmıştır.

TMRT-Der, Bakanlık görüşmeleri, basın açıklamaları ve birbirlerine destek olma gibi organizasyonlarda diğer meslek örgütleri ile birlikte bir arada hareket etmektedir.

Bu çalışmaları daha iyi organize etmek, yaşadığımız meslek sorunlarının diğer meslek grupları ile aynı olması sebebiyle çözüm arayışında birlikte mücadele vermek ve birbirlerinin gücünden faydalanmak için bir araya gelerek Sağlık Profesyonelleri Platformunun kuruluşunda yer almıştır.

Bu Platformunun amacı ve katılan sivil toplum örgütleri ilgili açıklama içinde mevcuttur.

Türkiye’de ilk kurulan ve en çok üyesi olan Radyoloji Teknikerleri / Teknisyenleri Derneği olarak inşallah çok daha başarılı işlere imza atarız. Hepimize Hayırlı Olsun.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu