Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Radyoloji Teknikerliğinde 3600 Ek Gösterge Kanun Teklifi


image_pdfimage_print

Kasım ayında verdiğimiz 3600 Ek Gösterge Kanun Teklifini tekrardan verdirdik.

Seçim sürecinde bir çok kez gündeme gelen 3600 Ek Gösterge Kanun teklifinin verilen sözler kapsamında onaylanması en büyük dileğimizdir. 31.7.2003 tarihli 4969 sayılı kanunun 4.üncü maddesiyle değişiklik yapılarak ek gösterge puanlarının 3600’e çıkarılması ile Doktorlar, Diş Doktorları, Eczacılar ve Biyologlar lisansiyer farkı almaktadır. Bu kanun maddesi geçer ise Hemşireler, Ebeler, Sosyal Hizmet Uzmanları , Fizyoterapistler, Diyetisyenler, Psikologlar ve Diğer Sağlık Lisansiyerleri yararlanacaktır.

Anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10’uncu maddesindeki ”aynı kanuna tabi eşitler arasındaki eşitlik ilkesine ” ilkesine dayanarak diğer lisansiyerlerin bu haktan yararlanmasını talep ettik. Bu teklif Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ile diğer derneklerin ortak girişimleri ile verilmiştir.Bu kanun teklifi verilmesinde bizlere destek olan ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren CHP İzmir Milletvekili Murat Balkan‘a ile bu yazışmalarda konuyu takip eden ve diğer dernekleri ortak bir çalışma içine sokan Mustafa Talat Erdem‘e teşekkür Ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği