Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Radyoloji Alanında Diplomasız Çalışanlar


image_pdfimage_print

Derneğimize üyelerimizin ve meslektaşlarımızın konuyla ilgili bilgi edinme amaçlı başvuruları değerlendirilmiştir.

11.04.1928 tarih ve 1219 sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN ve 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 9. Maddesi ile sağlık alanındaki meslekler tanımlanmıştır. Adı geçen kanun maddesinde ‘Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır’ hükmü verilmiştir.

Yukarıdaki düzenleme ışığında; radyoloji ile çalışmayı içerir diploma veya meslek belgesi olmayan kimselerin Radyoloji Teknisyenlerinin (Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) yetkisinde olan işleri yapması açıkça hukuka aykırılık oluşturmakta ve kişilerin bu eylemleri cezai müeyyideye bağlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Başkan
Barış Cavlı