1

Nezaket Özgür – Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Radyoloji Çalışanlarında Tehlike ve Risk

Nezaket Özgür | Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinde Radyoloji Çalışanlarında Tehlike ve Risk – Tehlike Avcılığı

Ankara Üniversitesi

12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri