Murat KARAKOÇ – BT Perfüzyon ve Akut İnme


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs