1

Müge BÖLÜKKAYA – Manyetik Rezonas Görüntüleme İncelemelerinde Gadolinyum Birikimi


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs