1

Kullanılan yıllık izin şuadan düşülemez. Şua bölünemez.

İndir (PDF, 4.12MB)