1

12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi Bilimsel Program

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri bu yıl Papilion Zeugma Otel Belek, Antalya’da 23-26 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMRT-Der. 12.Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine davet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.
Kongreler, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etme şansına eriştiğimiz ve bilgi alışverişi olanağına kavuştuğumuz, sosyal bütünleşme fırsatı bulduğumuz ortamlardır. Bu yıl da bu fırsatla birlikte olacağız.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğimizin temelleri 1992 yılında Antalya’da düzenlenen Radyoloji Seminerinde atılmış olup; 27 Aralık 1995’te Medikal Radyoloji Teknisyenleri adıyla X-Işınları keşfinin 100.yılında İzmir’de kurulmuştur. 1998 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan alınan izinle derneğimizin isminin önüne “Türk” adını alarak Tüm; Radyoloji, Radyoterapi, Nükleer Tıp alanlarında hizmet veren iyonizan Radyasyonla çalışan meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak hizmet vermektedir.

Sağlığımızı korumak, özlük haklarımıza sahip çıkmak, eğitimimizin lisans düzeyine çıkartılmasını, meslek tanımımızın yapılarak, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini sağlamayı görev edinen derneğimiz, ücret politikasının iş yükü ve iş riskine göre belirlenmesinin gerekliliğini her platformda dillendirmekte, çalışmalar yürütmektedir. Özlük hak kayıplarının olmaması için de çalışmalar içindeyiz.

TMRT-DER; Uluslararası Dünya Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri derneği olan International Society of Radyogphers & Radiological Technologists ISRRT’ e üye olup uluslararası alanda temsil edilme ve bu platformda görüş alışverişinde bulunarak mesleğimize tüm dünya ülkeleri ile nicelik açısından aynı standartları yakalayabilme ve vizyonunu global gelişmeler ışığında yakalama fırsatına sahiptir.

Ulusal çapta Türk Radyoloji Derneği ve Türk Manyetik Rezonans Derneği ile işbirliği içinde olup ortak çalışmalar yürütmekteyiz.

Kongremizin Onursal Başkanlığını her yıl olduğu gibi Türk Radyoloji Derneği Başkanlığı yapacak olup bu yıl bu görevi Prof. Dr. Tamer Kaya hocamız icra edecektir. Kendisine ve şahsında tüm Yönetim Kuruluna destekleri için teşekkür ediyorum.

Kongre süresince Dernek Avukatlarımız danışmanlık hizmeti de sunacaklardır.

Bilimsel Kurul Başkanlığını Prof. Dr. İlhan Erden ve Nezaket Özgür’ün yapacağı kongremizin ana teması “Düşük Doz Radyasyon ve Tüm Modalitelerde Teknolojik Gelişmeler”dir. Bu yıl kongremizde köklü bir dönüşüme gittiğimiz ve bu dönüşüm içerisinde bilimsel eserlerin yayın sürecine girmesinin önünü açmış durumdayız. Yayın Kurulu başkanlığını Doç. Dr. Suzan Şanlısoy ve Yrd.Doç Dr Hüseyin Ozan Tekin yapacaklardır. Kongremizde Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilen eserler önemli dergilerde yayınlanacaktır.

MESLEĞİNİZE sahip çıkmak için hep beraber olmaya ve Papilion Zeugma Otel Belek, Antalya’da 23-26 Nisan 2017 tarihlerinde TMRT-Der. 12. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerin de buluşmak üzere sizleri davet etmekten dolayı onur duyuyorum.

Barış CAVLI
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı

 
33.Ulusal Türk Radyoloji Kongresi

33.ULUSAL TÜRK RADYOLOJİ KONGRESİ -TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
Türk medikal radyoteknoloji derneği yönetim kurulu üyeleri 11-16 tarihleri arasında yapılan 33.ulusal türk radyoloji kongresine katılmıştır.
Kongrede dernek başkanı nezaket özgür 13 kasım 2014 günü meslek sorunları oturumunda ‘’2014 radyoloji teknikerliği sorunları ve çözüm önerileri’’ni eğitim sağlık ve hukuk başlıklarında degerlendirerek sunmuştur.
Sorunların çözümünde ‘’radyolojik risklere maruz kalan tüm grupların hekim, teknisyen, hemşire, sağlık fizikcisi, taşeron ayrımı olmaksızın çalışma grupları oluşturulmasını sorunları hep beraber mücadele ile aşılabileceğini söyledi.
Saygılarımızla,
Türk medikal radyoteknoloji derneği yönetim kurulu
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunmanın Yeri ve Önemi Çalıştayı

Adsız
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğimiz; RADKOR, RADKOR Antalya İl Temsilciliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ve ISAG işbirliği ile 11 Ekim 2014 de Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi’nde ” İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunmanın Yeri ve Önemi” konulu Çalıştaya   derneğimizi temsilen  Dernek Başkanımız Nezaket Özgür katılmıştır.
6. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi Bildirileri

Seminerler

“Radyoteknolojide Yeni Perspektifler”
Görüntü Kalitesi ve Radyasyon Dozu
Dr. Ayşegül YURT

Radyoterapide Kalite Kontrol
Dr.NinaTUNCER

PET
Erdal Değirmen Medika Tıp Merkezi

Sunum Teknikleri
Tuğrul Türkmen
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı – İzmir

DICOM
Nilgün Dağ International Hospital

Sözlü Bildiriler

Sağ (R) – Sol (L) İşaretlerinin Radyolojideki Önemi
Ramazan Yüksel, Hülya Akkoyun, Zeycan Özlü
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Yabancı Cisim Yutulmaları
Gülümser Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Skolyoz Grafilerinin Elde Edilmesi Ve Önemi
Hamdi Karaarslan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Radyolojide Portable Çekimin Yeri
M.Ali Çil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Konvansiyonel Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Simülasyon Filmleri İle Port Filmlerin Uyumu
Zümre Arıcan Alıcıkuş, Filiz Arkan Bayraktar, Fatma Şengünay, Fadime Akman, Münir Kınay
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Verteks Tedavi Alanı İçeren Beyin Işınlamalarında Port Film Tekniği
Gökhan Özuynuk. Songül Karaçam, Ayşe Koca ,Banu Gürbüz, Fazilet Öner Dinçbaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Elektronik Portal Görüntüleme Sistemi Kullanılarak Hasta Set-Up’larının Doğrulanması
Özlem Çelik, Hakan Eren, Murat Köylü, Ayşe Karayel, Nezahat Olacak, İbrahim Olacak, Ayfer Haydaroğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Transarteryel Kemoembolizasyonda Ekip Çalışmasının Önemi
Sağlam F, İnal M., Aksungur E.H., Akgül E
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Adana

Bilgisayarlı Tomografide Hasta Yaklaşımı: Pediatrik Olgular
Sağlam F, Soyupak S., İnal M.
Çukurova Ün. Tıp Fak. Balcalı Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, Adana

Renal Kolik Şüphesinde Kontrastsız Spiral Bt’nin Değeri
Almalı H, Sağlam F, Soyupak S, İnal M
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı -Adana

Sağlık Kurumlarında Hasta Memnuniyeti
Gülşah Yılmaz
International Hospital Radyoloji Bölümü, İstanbul

Radyoloji Teknikerlerinin İş Doyum Düzeylerinin Ölçülmesi: Ege Ün. Tıp Fak. Hast. Radyoloji Ad Bir Uygulama
Nergis Ceydeli
Ege Ün. Tıp Fak. Hast. Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Internatıonal Hospıtal’da Hamile Radyasyon Çalışanlarına Yönelik Uygulamalar
Deniz Tamam
International Hospital Radyoloji Bölümü, İstanbul

Hastane Ortamı Kapalı Alan Atmosferi Ve Karanlık Oda Hastalığının Radyoloji Çalışanları Üzerinde Neden Olduğu Beklenmedik Semptomlar Ve Korunma Yollarına Yönelik Farkındalık Eğitim Model Önerisi
Dr. Oğuz Özyaral*, Öğr. Gör. Nuran Akyurt**
*Sca Tıbbi Projeler Koordinatörlüğü, Kurtköy/İstanbul
**Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü

Konvansiyonel Ve Dijital Mammografinin Karşılaştırılması
Aslı Aktürk. Abide Kestel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Mammografide Ek Pozisyonlar Ve Yararları
Abide Ketsel. Aslı Aktürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir

Rotasyonel Anjiografi Ve 3 Boyutlu Dsa’nın Serebral Anevrizma Tanısındaki Yeri
Aslantürk G., Sağlam F., Akgül E., Aksungur E.H.
Ç.Ü. Tıp Fak. Hast. Radyodiagnostik Anabilim Dalı- Adana

Radyoloji Ünitelerinin İş Yoğunluğuna Yönelik Bir Değerlendirme: Alsancak Devlet Hastanesi Örneği
Ertuğrul Özarslan, Levent Menteş
Alsancak Devlet Hastanesi

Radyoteknolojide Uluslararası Örgütlenmenin Önemi Ve Mevcut Durum
Havva Palacı
Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü İstanbul

P o s t e r l e r

Açık Mr’ın Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemede Performansı
Belkıs Karaarslan
International Hospital Radyoloji Bölümü – İstanbul
Multislice Bilgisayarlı Tomografi Cihazında Koroner Anjiografi İncelemesi
Nalan Ayyıldız
International Hospital Radyoloji Bölümü – İstanbul
Abdominal ve Torasik Aort Anevrizmalarında Stent Greft Uygulaması
İlkay Karakaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir
İstanbul İlinde Faaliyet Gösteren Radyoloji Departmanlarının İşleyişine Genel Bir Bakış
Nurcan Şener, Ayşegül Ayfer Köse
Marmara Ün. S.H.M.Y.O. Radyoloji Bölümü- İstanbul
Pediatrik Bt Protokollerinde Radyasyon Dozunu Azaltmaya Teknik Katkılar
Sağsöz M.E.. Önbaş Ö.
Atatürk Ün. Tıp Fak. Hast. Radyodiagnostik Anabilim Dalı – Erzurum
Osteoporozun Yaşamsal Önemi
Linda Kayış
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir
Osteoporoza Bakış
Hatice Ökçeci
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı – İzmir
5.Ulusal Radyoteknoloji Kongresi

Sözlü Bildiriler

Dijital Radyolojide Film Tekrar Oranlarının Değerlendirilmesi
Ramazan Yüksel, Ayşegül Yurt, Hülya Akkoyun

Computed Radyolojide Bulunan Artefaktlar
Nilgün Dağ

Dijital Radyolojide Yeni Teknolojiler
Nergis Ceydeli

Vücut Yağ Dağılımının BT ile Değerlendirilmesi
Serpil Oygur, Şaduman Yıldız, Ayşegül Demir

BT’ de Beyin Perfüzyon İncelemesi
Ayşe Sönmez, Emine Bayraktar, Kader Karlı Oğuz

Akut SAK’ lı Hastalarda Willis Poligonu Anevrizmalarının Tespitinde BT İncelemesi
Fatma Sağlam, Erol Akgül, Mehmet İnal, Nazan Okur

Torasik Outlet Sendromu (TOS) Tanımlama Tekniği Olarak BT Anjiografi
Nezaket Özgür, Atakan Küskün

Multidedektör Spiral BT ile Pulmoner Anjiografi Teknik ve Klinik Uygulama Örnekleri
Gülümser Yılmaz, Ender Saruhan

Bilgisayarlı Tomografide Multiplanar Reformasyon (MPR) ve 3D Rekonstrüksiyon
Mihriban Öztürk, Nergis Ceydeli

Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomaografi: Genel Çalışma İlkeleri ve Uygulamalar
Havva Palacı

Dairesel Yörüngede Kalp Pozisyonu ile İlişkili SPECT Artefaktları
M. Balıkçı, N. Akyurt, M. Değer, S. İnanır, H.T. Turoğlu

Mammografide Pozisyonlar
G. Güzelocak, H. Ataç, D. Güven, Y. Döğer, E. Akar, E. Tunalıgil

Dializ AVF’ lerde Proksimal Turnike Yöntemi ile Fistülografi
N. Ceydeli, H. Oğuz, G. Karabay, F. Çörtle, Y. Korkutalp, M. Parıldar, İ. Oran, A. Memiş

BT Kolonografi: Çekim Tekniği ve Bulguları
Neyran Harman, Gönül Mutlu

Fonksiyonel MRG İncelemesi
Emine Bayraktar, Kader Karlı Oğuz

Duyusal-Motor Kortekse Komşu İntrakranyal Lezyonlarda Fonksiyonel (BOLD) MRG Tekniği
C. Okur, S. Demirel, Z. Güldeniz, A. Üsten, C. Çallı, N. Yünten

Üriner Sistem Patolojilerinde MR Ürografinin Önemi
Sonay Göktaş, Ayşegül Yurt, Gülayet Çavuşoğlu

Tavşan Beyninin MR ile Görüntülenmesinde En Uygun Teknik
Reyhan Yılmaz, Nil Ercan

Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme
Şükran Günal, Ayşegül Yurt, Süleyman Men

İntrakranyal Kitle Lezyonlarının Değerlendirilmesinde Perfüzyon MRG Tekniği
A. Bülbül, Z. Güldeniz, S. Demirel, A. Üsten, Ö. Kitiş, N. Yünten

İnme Tanısında Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Yeri
C. Çankal, Ş. Günal, S. Men, E. Ada, A. Yurt, S. Göktaş

Bir Acil Serviste Radyoloji Departmanının Dizaynında Görev Alması Gereken Kişiler ve Cihazların Seçimi
Yalçın Yıldız

İstanbul’ da Çalışan Teknisyenlerin Sosyodemografik Özellikleri
Nuran Akyurt, Murat Balıkçı, Nurcan Üstündağ

Radyoloji Eğitiminde Temel Standartlar: Avrupa Örneği
Havva Palacı

Çocukların Radyolojide Hazırlanması
Gülayet Çavuşoğlu

Fosfor Tabakasındaki İnorganik Kristallerin Film Kalitesine Etkisi
Hacı Doğan

P o s t e r l e r

İstanbul İlinde Radyoloji Departmanlarında Yapılan Kalite Kontrol Çalışmaları
N. Akyurt, M. Balıkçı

İstanbul İlinde Bulunan Karanlık Odaların Yerleşim Planları ve Özellikleri
N. Akyurt, M. Balıkçı, N. Üstündağ, A. A. Köse

IV Kontrast Verilen IVP Olgularında Yan Etki Görülenler ile Görülmeyenler Arasında İncelemeye İzin Verme Oranlarının Karşılaştırılması
A.A. Köse, M. Balıkçı, N. Akyurt

Mammografide Artefaktlar
F. Sağlam, N. Kaplan, F. Binokay, S. Soyupak

Yabancı Cisimlerin Değerlendirilmesinde BT
F. Sağlam, E. Akgül, M. İnal, S. Soyupak

Sıvı Radyoaktif Cr-51 Atıklarının Kurutulmuş Su Bitkisi Tozları Üzerine Fiksasyonu
M.S. Taner, Z. Demirel, Z. Üst, N. Ceydeli

Amplatz Goose Neck Snare Sisteminin Girişimsel Radyolojide Kullanımı
N. Ceydeli, H. Oğuz, M. Parıldar, İ. Oran, A. Memiş

Açık MR’ de Kontrastlı Anjio Çalışması
Belkıs Karaaslan

Konvansiyonel Port Film Tekniğinde Doğruluk ve Kolaylık Amaçlı Kaset Tutucu Sistemi
N. Tunçel, S. Tügel, A.ş Ü. Kızıldağ, A. Toy, H. Vidinlioğlu, H. Yetim

Elektra SLi25 LINAC için 3 Yıllık Günlük Verim Stabilitesinin Araştırılması
N. Tunçel, H. Vidinlioğlu, A. Ü. Kızıldağ, H. Yetim, A. Toy, S. Tügel

Renal Kitlesel Lezyonların Teşhisinde Spiral Renal Dinamik 3 Faz BT Tarama Tekniği ve Olgu Örnekleri.
Ş. Şentürk
9.Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Semineri Gerçekleşti

DOKUZUNCU RADYOTEKNOLOJİ KONGRESİ VE MESLEKİ EĞİTİM SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİ DERNEĞİMİZİN BAŞKAN YARDIMCISI KONGRE SEKLETERİ AHMET GÖK’ün SAĞLIK DERGİSİNE VERDİĞİ RÖPORTAJ

9.ULUSALTürk Medikal Radyoloji Derneği tarafından, Radyoloji- Radyoterapi ve Nükleer Tıp teknisyen, tekniker ve iyonizan radyasyon çalışanlarına yönelik düzenlenen Dokuzuncu Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri 7-9 Ekim 2011 tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleşti.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı ve Dokuzuncu Ulusal Radyoteknoloji Kongre Sekreteri Ahmet GÖK, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( TMRT-DER ) olarak mesleki taleplerimizi dile getirmek ve radyoteknoloji alanındaki yenlikleri takip etmek amacıyla iki yılda bir ulusal çapta kongre düzenlediklerini belirtti.

Türk Medikal Radyoloji Derneği tarafından, Radyoloji- Radyoterapi ve Nükleer Tıp teknisyen, tekniker ve iyonizan radyasyon çalışanlarına yönelik düzenlenen Dokuzuncu Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri 7-9 Ekim 2011 tarihleri arasında Çeşme’de gerçekleşti.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı ve Dokuzuncu Ulusal Radyoteknoloji Kongre Sekreteri Ahmet GÖK, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ( TMRT-DER ) olarak mesleki taleplerimizi dile getirmek ve radyoteknoloji alanındaki yenlikleri takip etmek amacıyla iki yılda bir ulusal çapta kongre düzenlediklerini belirtti.

Türk Medikal Radyoloji Derneği ( TMRT-DER )
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği temelleri 1992’ de Antalya’da düzenlenen Radyoloji Seminerinde atılmış olup, 1995’de Medikal Radyoloji Teknisyenleri adıyla İzmir’de kurulmuştur. Türk Medikal Radyolojİ Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet GÖK, ‘’1998’de T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan alınan izinle derneğimiz isminin önüne ‘’Türk’’ adını alarak tüm; Radyoloji, Radyoterapi, Nükleer Tıp, alanlarında hizmet veren iyonizan radyasyonla çalışanları kapsayacak şekilde Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak hizmet vermeye başlamıştır. Radyoloji teknisyenlerinin, alanlarındaki tüm gelişmelerden yararlanmasını sağlıyoruz, bu anlamda meslek eğitim seminerleri ve kongreler düzenliyoruz. Uluslararası alanda da kongreler düzenleyeceğiz’’ şeklinde konuştu.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet GÖK, kongre ve dernek çalışmaları hakkında Sağlık Dergisi’ne dataylı bilgiler verdi. Ahmet GÖK, ‘’Kongremizin ana teması ‘’Düşük Doz Radyasyon ve Tüm Modalitelerde Teknolojik Gelişmeler’’ olup, kongre’nin konu başlıkları şöyledir: Konvansiyonel Radyoloji, Çok Kesitli BT, Manyetik Rezonans, Nükleer Tıp, Radyoterapi ve Özlük Haklarıdır’’ dedi ve sözlerine devam etti; ‘’Sağlığımızı Korumak, özlük haklarımıza sahip çıkmak, eğitimimizin lisans düzeyine çıkartılmasını, meslek tanımımızın yapılarak, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini sağlamayı görev edinen derneğimiz, ücret politikasının iş yükü ve iş riskine göre belirlenmesinin gerekliliğini her platformda dile getirmekte ve çalışmalar yürütmektedir. Özlük hak kayıplarının olmaması için büyük özveri göstermektedir. TMRT-DER; Uluslar arası Radyografer ve Radyoloji Teknisyenleri Derneği olan ISRRT’e üye olup uluslar arası alanda temsil edilme ve bu platformda görüş alış verişinde bulunarak mesleğimize tüm dünya ülkeleri ile paralelliği yakalayabilme fırsatına sahiptir. Derneğimiz, Ulusal çapta ‘’ Türk Radyoloji Derneği’’ ve ‘’ Türk Manyetik Rezonans Derneği’’ ile işbirliği içinde olup ortak çalışmalar yürütmektedir.’’
Bilim ve teknolojik gelişmeler sayesinde ileri tekniklerin günümüzde daha ucuz ve kolay erişilebilir hale geldiğini vurgulayan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet GÖK, Radyoloji bilimi sadece röntgen ile bile önemli bir alan oluturmuştur. Türkiye’nin cihaz konusunda yeterli olduğunu söyleyen Ahmet GÖK, Tanı koymak cihazlar sayesinde daha da kolaylaştı diye sözlerine ekledi. Ayrıca Ahmet GÖK, radyoloji alanında alınan eğitmin önemi üzerinde durarak,’’Teknisyenler lise mezunu, teknikerler yüksekolkul mezunu, Avrupa’da bunun eğitimini veren lİsansüstü eğitmleri var. Biz bu eğitici görevini yapacak 3 yıllık ve 4 yıllık eğitimciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Böylece daha verimli çalışmalara imza atacağız’’ dedi. Kongre’ye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Tamer Kaya ‘’Günümüzde Radyografi’nin Yeri ve Önemi’’ hakkında teknisyen ve teknikerlere bilgi verdi. Kaya, ‘’ Özellikle son otuz yılda, neredeyse her on yılda bir yeni görüntüleme modalitesinin katılımı ile zenginleşmiştir. Tüm modaliteler tek başına bir alan oluşturabilecek kadar üst düzey özelliğe sahiptir. Dijital Röntgen teknolojisi ile günümüzde röntgende doz ayarlama ve görüntü kaltesi sorunu önemli oranda aşılmıştır. Ancak bu alanda yeni kuşaklara önemli bilgi aktarımı ve eğitim eksikliği olduğu da bir gerçektir. Radyografik uygulamalar görüntü değerlendirmede olduğu gibi görüntüyü oluşturmada da çok beceri gerektiren bir alandır. Radyografi uygulamalarında başlıca uygulama ve röntgen fiziği olmak üzere meslek sonrası eğitimin uygun aralıklarla güncellenmesi gerektiği açıktır’’ şeklinde konuştu.

Kongre’nin Ana Teması

Sağlık Hizmeti Bir Bütündür

’Radyasyonu en düşük dozda ve en zararsız şekilde nasıl kullanbiliriz’’ sorusuna yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ahmet GÖK, ‘’Sağlık hizmeti bir bütündür. Kanun, radyasyon emekçileri için ayda 44 saat radyasyonla fazladan mesai yapılmasını zorunlu kılarken, hekimlere sözde yaptığı iyileştirmeyi bile yapmamıştır. AB ülkelerinde 1 man- Sievert doza maruz kalmanın maddi karşılıkları hesaplanmıştır. Ülkemizde bir doza maruz kalmanın maddi değeri ve korunma önlemlerine ilişkin bir hesaplama cetveli oluşturulmamıştır. Yapılması yasal zorunluluk olan sağlık taramaları yapılmamaktadır. Birçok iyonizan radyasyon çalışanı başta kanser olmak üzere diğer rahatsızlıklarla da mücadele etmektedirler. Topluma sağlık hizmeti sunmak için sağlıksız ortamlarda çalışarak hasta olmaktadırlar. Kullandıkları cihazlarının çoğunun ruhsatlandırılması yoktur. Kalibrasyonları, doğruluk testleri yapılmamaktedır. Avrupa’daki meslektaşlarımızın çalışma ortamları, eğitimleri bizim ülkemizde uygulanamamaktadır. Teknikerlere düşen hasta sayısının farkı giderilmemiştir. Mesleki yeterliliğİ olmayan alan dışı personel bu alanlarda çalıştırılmaya devam edilmektedir Biz bu sorunları en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’dedi.

Teknolojik Gelişmeler ve İleri Teknikler

Radyoloji ve Sanat

Türk Manyetik Rezonans Derneği Başkanı, aynı zamanda Kongre Onursal Başkanı olan Doç. Dr. Fazıl Gelal ve Ankara Üniversitesi’nden katılan konuşmacılar kongreye katılarak bilgi ve düşüncelerini paylaştılar. Ayrıca kongre’ye sekiz büyük firma da katıldı.Dokuzuncu Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminer’inde sosyal faaliyetlerde düzenlendi. Radyoloj Teknikeri Ressam Gülay Karakuş ‘’ Radyoloji ve Sanat’’ konulu radyoloji görüntülerinden oluşan bir resim sergisi sundu. Ayrıca açılışta yine Radyoloji Taknikeri olan Neyzen İlknur Sakoğlu, katılımcılara Ney dinletisi yaparak büyük beğeni topladı.