2019 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri

YÖK’ün “2019 Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri” hakkında yaptığı duyuru aşağıdadır.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2019 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

devamını okumak için tıklayınız…

 

 
15. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri

Değerli Meslektaşlarım,

Bilimsel çalışmalarımızı sergileyebilmek için her sene yapma kararını aldığımız kongremizi bu yılda Radyoterapi Teknikerleri Derneği ile birlikte Maritim Pine Beach Belek– Antalya’da 12-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğiz. TMRT-Der 15. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerine sizleri davet etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Barış Cavlı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Gurur Duydum!

Meslektaşımızın yapmış olduğu çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler ile gurur duyduğumuzu ve bizlerin çok daha iyi yerlerde ciddi görevlerde yer almamız gerektiğini her zaman her yerde konuşmuşuzdur.

Bu eserlerden biri ekranda resmi olan Ammar Aydın‘ın çalışmasıdır.

Bu çalışma ÜCRETSIZ olup meslektaşlarımız için ciddi bir kaynak olacaktır. Yaptığı çalışmalardan dolayı meslektaşımıza teşekkür ederiz.

Uygulama şu an için Android’lerde geçerli olup yakın zamanda IOS ‘lar da da devreye girecektir.

Uygulama için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiology.rm

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı
4+2 Kapsamında Olanlara Müjde!


Sağlık Profesyonelleri Platformu olarak Başkanımız Prof.Dr.Tulin Düğer, Aras Ali Altıntaş ve Nevra Koç ile birlikte bugün TBMM’de Komisyon Toplantısına katıldık, bu toplantılarda yaptığımız görüşmeler ve konuşmalar destek buldu ve Milli Eğitim ile Diyanet’ten sonra sağlık personelininde 3+1 kapsamına alınması oy birliği ile üst kurula gönderildi.

Sağlık Profesyonelleri Platformunun yapmış olduğu büyük mücadele ile bu kazancın sağlanması herkesin takdirini kazanmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Yakın zamanda iyi haberleri herkes ile birlikte alacağımıza eminiz.

Şimdiden hayırlısı olsun.

Bilindiği üzerine Sağlık Profesyonelleri Platformu kurucu üyelerinden biri TMRT-Der’dir.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkan Yardımcısı ve TMRT-Der Başkanı Barış Cavlı
Babalar günü kutlu olsun
2008 öncesi Radyoloji Teknikerleri için 90 Günlük Fiili Hizmet Süresi Davaları Hakkında Son Durum!

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 4. Maddesi, 19/8/2008 tarihinde çıkarılan 5797 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Bu geçici 4. Madde şu şekildedir; ”Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun bu Kanunun yürürlüğe girmeden önceki hükümleri uyarınca işlem yapılır. (Değişik ikinci cümle: 31/7/2008-5797/3. madde.)’’ Bu kanuna istinaden 01/10/2008 tarihinden önce işe giren radyasyon kaynakları ile çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının 90 gün olarak yararlandırılması gerekmektedir. Fiili Hizmet Zammı Süresini 5434 sayılı kanunun 10. Kısım, madde 32 nin h) bendinde ‘‘ (Ek: 19/9/1972 – 1621/1 md.) Mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri ve benzeri iyonizen radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizen radyasyonla yine bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcıları Yukarıdaki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunup da, o zamandan beri iyonizen radyasyon laboratuarlarında bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır. Mesleği icabı röntgen, radyum ve benzeri iyonizen radyasyon laboratuarlarında çalışanlara 1 yıl içinde uygulanacak FHZ süresi 3 ay olarak hesaplanmıştır.’’

33. maddesinde de en üst sınır olarak alınabilecek FHZ süresini 8 yıl olarak belirtilmiştir.‘‘MADDE 33– (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun hükmüdür.) 32 nci maddede gösterilen vazifelere yıl başından sonra girenlerin fiili hizmet müddet zamları, girdikleri ay hariç olmak üzere, o yılın geri kalan ayları için ve yıl sonundan önce ayrılanların fiili hizmet müddeti zamları da, ayrıldıkları ay da dahil olmak üzere, yılın geçmiş ayları için hesaplanır. (Değişik: 8/7/1971 – 1425/4 md.) Fiili hizmet müddeti zamları, emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayılır. Bu zamların toplamı 8 yılı geçemez. Lokomotif makinist ve ateşçileri 8 yıl kaydına tabi değildir.’’ demektedir.

Bu konuda Ankara 5. İdare Mahkemesinde dava açan Mustafa Talat Erdem 5434 sayılı kanunun 32/h ve 33. maddesi gereğince her yıl ,için 90 gün FHZ süresi ve 8 yıl FHZ’ndan yararlandırılmıştır. Konu SGK tarafından temyiz edilmiş, temyize bakan Ankara 11. İdari Dava Dairesi yani İstinaf Dairesi konuyu 8 yıl FHZ süresinden yararlandırılması yönünden bozmuştur. 5 yıl yararlandırılmalıdır demiştir. 5434 sayılı kanunun 32/h bendi yönünden bir bozma kararı vermemiştir. Gerekçeli karar incelendiğinde, 90 gün FHZ süresi yönünden bozma kararı verilmemiştir.

Diğer taraftan İstanbul 6. İdare Mahkemesine dava açan Hamdullah Dandini’ye mahkeme tarafından, 5434 sayılı kanunun 32/h bendi ve 33. maddesi gereğince hem 90 gün FHZ süresi ve 8 yıl FHZ’ndan yararlandırılmasına karar verilmiştir.

SGK davayı temyiz etmiştir. Davaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 8. İdare Dava Dairesi yani İstinaf Mahkemesi, Hamdullah Dandini kararını onamıştır. Onanan kısım, 5434 sayılı kanunun 32/h bendi ve 33. maddeleridir. Yani 1 Ekim 2008 yılından sonra da yılda 90 gün FHZ süresi ve 8 yıl FHZ’ndan yararlandırılması kısmıdır.

Bu durumda İstanbul 8. İdare Dava Dairesi yani İstinaf Mahkemesi Hamdullah Dandini’ye lehte karar verirken Ankara 11. İdare Dava Dairesi yani İstinaf Mahkemesi 5434 sayılı kanunun 33. maddesi yönünden bozma kararı vermiştir. Yani 8 yıl FHZ süresinden yararlandırılması kısmını 5 yıla düşürmüştür. 5434 sayılı kanunun 32/h bendi yönünden bir bozma kararı vermemiştir. Yani Yani 1 Ekim 2008 yılından sonra da yılda 90 gün FHZ süresinden yararlandırılması yönünden bir bozma kararı yoktur.

Mustafa Talat Erdem 5434 sayılı kanunun 33. maddesini yani 8 yıl FHZ süresinden yararlandırılması yönünden Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru yapmıştır.
Kişisel Görüşüm: 90 günlük fiili hizmet süresi davaları hakkında bütün mahkemeler değişik kararlar verebilmektedir,bununla birlikte Ankara’dan açılacak davalar genellikle olumsuz sonuçlanırken İstanbul’dan açılan davalar olumlu sonuçlanmaktadır. Ankara’dan dava açacaklar için iyi düşünmeleri gerektiğinin altını çiziyorum. Bu davalara kimse yüzde yüz kazanırız gibi görmeden açmaları ve yukarıdaki yazılanlara dikkat etmesi gerektiğini unutmamalıdır.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı

Fiili Hizmet Zammı – İdari ve istinaf Mahkeme Kararı 1

Fiili Hizmet Zammı – İdari ve istinaf Mahkeme Kararı 2
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
Zorunlu Açıklama!

Sağlık Profesyonelleri Platformu Olarak Başkan Prof.Dr.Tulin Düğer, Başkan Yardımcısı Barış Cavlı, Saha Koordinatörü Aras Ali Altıntaş, Sayman Funda Kayaci Genel Sekreterlik makamına hitaben Prof.Dr. Muhittin Tayfun, ÜyelerFunda Aytaç ve Yasemin Yılmazer ile bir araya geldik.

Sağlık Profesyonelleri Platformu olarak bir çok mücadeleyi saha da başarılı olarak yapmaktayız, başlıca Meslek Tanımları, Özlük hakları, 4 B ‘lilerin kadroya alınması, 4+2’nin kısaltılması vb. konular bakanlık nezdinde başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Bununla birlikte atama sayıları ile ilgili bir ay önceden Atamalar konusunda direk yetkili olan saha koordinatörü Aras Ali Altıntaş tarafından sizlere sayı verilmiş, hiç bir sapma olmadan Cumhurbaşkanımız tarafından teyit edilmiştir.

Bununla birlikte yaptığımız görüşmelerin tamamını Sağlık profesyonelleri platformu olarak bir heyet ile yapmaktayız, bu yaptığımız görüşmelerden bize ne yansıyor ise sizlere aynen aktarmaktayız, bu aktarımlar karşısında zamanlama hataları oluşmaktadır, bu ülke konjektörüne bağlı olarak değiştiği kendi içimizde konuşulmaktadır, bununla birlikte bu durumu bazı kişiler ve oluşumların yönlendirmeleri ile yaptığımız çalışmalara gölge düşürülmek istenmesi bizleri üzdüğü ve bu konuda farklı konuşmalar aramızda yapılmıştır. Biz platform kurulduktan sonra ve öncesinde kendi derneklerinde kendilerini kanıtlamış ve bu işleri sadece sizleri aydınlatmak ve elimizden geldiğince yanınızda bulunmak amacıyla yapmış olduğumuz için platformun baştan beri devam ettiği gibi devam etmesi konusunda hem fikir olduk.

Aras bey bu konudaki etkinliğini devam ettirecek ,bizler de Aras beye verdiğimiz destek dışında diğer konular da özellikle meslek tanımları konusunda girişimlerimiz devam edecektir.

Bu platformun içinde yer alan ama yaptığımız etkinliklere ve toplantılara katılmayan ve isimleri sonradan basın açıklaması ile açıklanacak iki dernek hakkında gruptan ayrılmasına karar verilmiş ve diğer farklı iki dernek içinde görüşmeler devam etmektedir, bu konular da kararımız yakın zamanda sizler ile paylaşılacaktır.

Bu anlamda sizlerde ricamız bu platformun kuruluşundan itibaren hiç bir şey yapmamış olduğu kanısına varsanız bile sizler için ailemizden ve hayatımızdan vakit ayırarak bu işleri yürüttüğümüzü unutmamanızı özellikle rica ediyoruz ve hiç bir şeye saygı gösterilmiyor ise bile sizler için harcadığımız bir dakikaya saygı göstermeniz önemle rica ediyoruz.

Sağlık Profesyonelleri Platformu Yönetim Kurulu
Youtube kanalımıza videolar yüklendi

14. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri videoları Youtube kanalımıza ( http://www.youtube.com/TürkMedikalRadyoteknolojiDerneği ) yüklenmiştir.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından düzenlenen ve Yotube kanalı üzerinden yayınlanan Yayınlar yalnızca profesyonel sağlık çalışanlarına (doktor, radyoloji teknikeri, hemşire ) yönelik içerik barındırmaktadır. Yayın içeriği, sunum sahiplerinin bilimsel tecrübe ve tıbbi bilgilerini paylaştığı video ve sunumlardan oluşmaktadır. Sunumlarda yer alan bilgi, yorum ve görüntüler bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Bu sunumlar hastalar için geçerli bir uygulama rehberi olmayıp, sunum içeriklerinin herhangi bir amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk site ziyaretçilerine aittir. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıları kabul etmiş sayılırlar.

Yeni yüklenen videolardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Kongre videoları için tıklayınız.