1

Öğretmenler günü kutlu olsun
Skopi Tekrardan Tıbbi Görüntüleme Teknikerlerinin!

Mayıs 2021 yılında Danıştay Üst Mahkemesi tarafından Tıbbi Tekniker Görev tanımından iptal edilen G ve F maddelerini uzman eşliğinde ya da hekim ile başlayan bu iki maddeyi 20.12.2021 tarihli resmi gazetede UZMAN TABİP ve TABİP şeklinde düzeltme yaparak aynen tekrar yayınladı.
Bakanlık bu kararı ile skopi ve nükleer tıp alanında çalışmayı tekrardan Radyoloji Teknikerlerine vermiş olup açılacak davalar da yataklı kurumlar yönetmeliği madde 141 i de daha önce resmi gazete kararı ile iptal etmiş olduğu için yeni dönemde açılacak olası davalar da ne tür kararlar çıkacağını hep birlikte göreceğiz, şu an için bu görevler tekrardan Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri/Radyoloji Teknikerlerine verilmiştir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-15.htm

 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri – Kariyer Söyleşileri

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Teknikeri Ünal Çetinbaş 2 Aralık 2021 tarihinde saat 10:30’da Ege Üniversitesi Kariyer Söyleşileri Konuğu olacaktır.

Kendisine Başarılar Diliyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yılında saygıyla ve özlemle anıyoruz. 
8 Kasım 2021 Dünya Radyoloji Günü

Wilhelm Conrad Röntgen 8 Kasım 1895 günü “Crookes tüpü” adı verilen içi boş bir cam tüpün içine yerleştirilen iki elektrottan (anot ve katot) oluşan bir deney düzeneği ile çalışıyordu. Deney tüpünden 2 metre uzaklıkta baryum platinocyanite sarılı olan kâğıtta bir parlama fark etti. Bunu mat yüzeyden geçebilen yeni bir ışın olarak tanımladı ve matematikte bilinmeyeni simgeleyen X harfini kullanarak “X ışını” ismini verdi. Daha sonraları bu ışınlar, “Röntgen ışınları” olarak anılmaya başlanmıştır.

Radyoloji alanında çalışan bizler bugün, hastaların teşhis ve tedavisinde çok önemli bir rol oynayan radyografik görüntüleme ve tedavi konusunda toplumu bilinçlendirmek ve en önemlisi Radyasyonun gereken minimum düzeyde tutulmasını sağlamak amacıyla yaşadığımız toplumu bilgilendirmek ve duyarlılık kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Günümüzde teknolojik gelişmelerin en yoğun olduğu Radyoloji hizmetleri, sağlık hizmeti sunumunda tanı ve tedavinin önemli unsurlarıdır. Biz radyoloji teknikerleri olarak 8 Kasımlarda meslektaşlarımız ve halkımız için bir farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bizlere.

8 Kasım Dünya Radyoloji Günü Kutlu Olsun!

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkandan…

Sevgili meslektaşlarım;

Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra 20-24 Ekim 2021 tarihinde Antalya/Lara Titanic Otelde 15. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerlerinde  bir araya geldik. Kongremiz ile birlikte derneğimizin olağan genel kurulunu da gerçekleştirdik. Kongremize katılarak derneğimize destek veren tüm konuşmacılara, firma temsilcilerine ve tüm kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Kongremizde ,tüm dünya ile birlikte ülkemizde de görülen COVİD-19 pandemisinde cephenin en önlerinde savaşan meslektaşlarımızla pandemi sürecini konuştuk. Yaşanan sıkıntıları , çözüm önerilerini tartıştık. Gereksiz  radrasyona maruziyeti azaltmak amacı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile  birlikte sahadaki sorunları tartışarak çözüm önerilerimizi sunduk. Tetkik istemlerinde uygun tıbbi, gerekçelendirmenin önemini anlattık. Sağlık Bakanlığı ve Tenmak ile birlikte uluslararası atom enerjisi tarafından desteklenen ve 2022-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Referans Seviyelerinin hesaplanmasında derneğimiz proje ortağı olarak yer almıştır. Proje yöneticimiz konu hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirerek farkındalık yarattı. Kongremizin ağırlıklı konusu olan  hasta dozu konusu tüm meslektaşlarımızın ilgi ile izlediği bir konuydu. Tomografi de ve mamografide hasta dozu hesaplama kursumuza yüksek katılım bizleri oldukça mutlu etti. Modalite üretici firmalarımız  bizlere bu konulardaki güncel gelişmeleri anlattı.Kuruluşundan bu yana meslektaşlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak ulusal ve uluslararası alanda mesleki söz sahibi olabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini vurgulayan derneğimiz bu yılda bu konudaki sorumluluğunu yerine getirerek 15. ulusal radyoteknoloji kongresi ve eğitim seminerleri ile meslektaşlarımızın bilgilendirilmesine katkı sağlamıştır.

Bizler ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın etkin ve nitelikli bir sağlık hizmeti alması gerektiğine inanan, Ülkesini, Milletini Bayrağını seven tıbbi görüntülemenin cefakâr çalışanları olarak bu konuda üstümüze düşen görevleri yapmaya hazırız. “Birlikten kuvvet doğar.” Sloganıyla mesleğimiz adına katkı yapmak isteyen tüm arkadaşlarımızı derneğimiz çatısı altında hep birlikte çalışmaya davet ediyorum. Kongremizle ile birlikte yapılan genel kurulumuzda bizlere yeniden yetki veren dernek üyelerimize şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına teşekkür eder sevgi, saygı ve hürmetle selamlarımı sunarım.

25.09.2021
Mehmet Erkek
Başkan
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Hasta Dozu Hesaplama Kurs Sonuçları Açıklandı

15. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, 21-24- Ekim 2021 tarihinde, Antalya’da düzenlenen ve kongre Katılımcılarına özel yapılan Mamografi ve Tomografide Hasta Dozu Hesaplama Kursu sınavı ile tamamlanmıştır. Katılım belgesi veya sınav başarı belgeleri sertifika sorgulama modülümüze yüklenmiştir.

Belgelerinizi aşağıdaki bağlantıdan sadece TC Kimlik Numarası ile sorgulama yaparak alabilirsiniz.

https://www.tmrtder.org.tr/sertifika/

Not: Kayıt esnasında TC Kimlik Numarası hatalı bildirilen (15 kişi) katılımcıların belgesi hazırlanamamıştır.

Her türlü soru, görüş ve öneri için: https://www.tmrtder.org.tr/iletisim
Türk Radyoloji Derneği: Hasta-hekim ilişkisi hasta-tetkik ilişkisine döndü!

Türk Radyoloji Derneği (TRD) tarafından Antalya’da 26-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “42. Ulusal Radyoloji Kongresi – TÜRKRAD 2021’de tomografi, MR ultrason, röntgen, doppler görüntüleme gibi radyolojinin tüm alanlarıyla ilgili bilimsel oturumlar düzenlendi. Kongreye yerli ve yabancı binden fazla radyoloji uzmanı ve bilim insanı katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Kamil Karaali, Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Pınar N. Koşar ile Türk Radyoloji Derneği ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında, Türkiye’de 5 bine yakın radyoloğun görev yaptığına işaret edilerek radyolojik yöntemlerin kullanım sıklığının tüm dünyada artış gösterdiği ve teknolojinin getirdiği normal bir süreç olduğuna değinildi. Ülkemizdeki en önemli sıkıntının ise “radyolojik görüntülemenin hasta muayenesinin yerini alması” olduğu ifade edildi.
“HEM ÇOCUKLARDA HEM BÜYÜKLERDE KOVİD’E BAĞLI MİYOKARDİT’TE ARTIŞ VAR”

Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tuncay Hazırolan, pandeminin en alevli olduğu dönemde en çok akciğer görüntülemeleri yağıldığını, bugünlerde ise Kovid sonrası etkiyle hastalığı geçirenlerde artan miyokardit (kalp enfeksiyonu) vakalarından dolayı kalp görüntülemelerinde büyük artış olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Hazırolan, “Kovid’in en alevli olduğu dönemlerde aslında total radyolojik tetkik sayısında bir artış olmadı. Ama asimetrik olarak toraks BT yani akciğer tomografilerinde çok fazla artış yaşandı. Normalde bir cihaz günde 10-15 arasında toraks BT çekerken, bir anda günlük 200-250’lere kadar çıktı. Diğer polikliniklerin kapanması, insanların hastaneye gidememesi nedeniyle radyolojik takiplerimiz de aksadı. Hatta o dönemde pek çok hasta kontrole gelemediği için hastalığı ilerledi, özellikle yaşlı hastalarda çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Günümüzde ise hala çok sayıda Kovid vakamız var, günlük neredeyse 30 binleri geçen vaka sayıları görüyoruz. Kovid akciğerde özellikle yıpratıcı olabiliyor, kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Kovid deyince aklınıza sadece akciğer geliyor ama aslında vücudun her tarafını tutuyor bu hastalık. Şimdi şöyle bir grup görmeye başladık, özellikle kalpte miyokardit dediğimiz kalp enfeksiyonuna yol açabiliyor bu hastalık. Hem çocuklarda, hem büyüklerde Kovid’e bağlı miyokardit sayısında da bariz artış olduğunu gözlüyoruz. Buna bağlı görüntülemelerde ciddi bir artış var” dedi.

Radyolog da tetkikin gerekliliğinde söz sahibi olmalı

Türkiye’nin cihaz başına düşen hasta sayısında hem MR hem de tomografi açısından OECD ülkeleri içinde ilk 3 sırada yer aldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Hazırolan, “Bunun toplum sağlığı üzerindeki etkilerinden çekiniyoruz açıkçası. Aşırı görüntüleme tetkiki hem ülkeye ekonomik anlamda yük yaratıyor hem de toplumsal radyasyon oranı artabiliyor. MR çekimlerde de belli koşullarda bazı hastalar için kontrast madde riski var. Bu sayıları azaltmamız gerekiyor. Radyolog da tetkikin gerekliliğinde söz sahibi olmalı. Halkta ve doktorlarda ‘muayene’ alışkanlığı ortadan kalktı. Kısa hasta görme sürüleri ve çok hasta yüzünden hastalar muayene edilmeden, şikayeti dinlenmeden direkt tetkike yönlendiriliyor. Normalde hastanın doktora şikayetini anlatıp doktorun da hastaya fizik muayene yani vücuttaki bulgulara göre tanı koyması gerekirken bizim toplumumuzda doktorlarda hastanın hikayesini bile almadan, hiç muayene yapmadan direkt tetkiğe göndermek gibi bir alışkanlık meydana geldi. Hasta hekim ilişkisi hasta-tetkik ilişkisi haline geldi.  Bu hem tetkik sayısını artırıyor, hem de hastaların çoğu zaman yanlış gereksiz tetkik yaptırmasına sebep oluyor” diye konuştu.

Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Pınar N. Koşar pandemi döneminin getirdiği tıbbi ve idari sorunlarla en yoğun biçimde uğraşan radyoloji hekimlerinin, bu süreçte bir de hak kayıpları ve maddi kayıplarla bunaldığını belirterek “Üst üste çıkarılan kararnamelerle tüm özlük haklarını teker teker kaybetmek üzeredirler. Radyoloji Uzmanları Sağlık Bakanlığı nezdinde 3. risk grubunda iken, 1. risk grubundaki branşlar gibi katsayı çarpanı düşürülmüştür. Yoğun bir biçimde covid hastalarına bakmış olmalarına rağmen, covid ek ödemesinden faydalanamamışlardır. Yine tetkik istemleri sınırlandırılmış ve bir arada yapılması zorunlu olan birçok tetkik SUT kararları ile yapılamaz hale gelmiş olup, doğru tanı için pratikte yapılan bu ek tetkiklerin karşılığı ödenmez durumdadır. Radyoloji uzmanları gittikçe daha çok hastaya daha kısa sürelerde bakmak, tetkikleri gittikçe daha hızlı raporlamak, daha riskli fiziki mekanlarda çalışmak ve bütün bunların karşılığında da daha az ek ödeme almak ve bütün özlük haklarını çıkarılan kararnameler ile kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu emeğinin gittikçe değersizleşmesi anlamına gelmektedir. Radyolojiye verilen önem, teknolojinin de gelişmesiyle bütün dünyada hızla artarken, Türkiye’deki bu durum radyoloji uzmanlarının mutsuz olmasına neden olmaktadır. Tetkik ücretlendirmeleri bütün dünya ile kıyaslandığında en ucuz bizim ülkemizdedir.

TETKİK SINIRI GETİRİLMELİ

Radyologların işyükünün iyice arttığını da belirten Prof.dr.Hazırolan ‘Günde 300 MR raporunun okunması mümkün mü? Radyologun dikkati dağılmadan günde kaç rapor yapabileceğinin tetkik tipi bazında sayısal olarak belirlenmesi gerekir. Bu konudaki görüşümüzü Sağlık Bakanlığına ilettik. Bu durumun değerlendirilip sayısal anlamda bir radyologun bir günde kaç BT, kaç MR değerlendireebileceğinin belirtmesini istiyoruzé diye konuştu.

 

Hasta-doktor ilişkisi hasta-tetkik ilişkisine dönmüş durumda

Hastalara ayrılan 5 dakika muayene süreleri ile radyolojiye sevk edilen hasta sayısı katlanarak arttığını da belirten Prof. Dr. Pınar N. Koşar “İş yükü dayanılmaz boyutta artarken, radyolojiye verilen değer azalmaktadır.  Günümüzde radyolojik tekniklerden ayrışmış tıp düşünülemez. İnsan hayatını ilgilendiren tüm hastalıkların tanısında ve takibinde radyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Hastalar hastanelere başvurduklarında, daha dertlerini anlatamadan ellerinde tetkik randevuları ile kendilerini radyoloji kliniklerinde bulmaktadırlar ve tetkiklerinin en hızlı ve en doğru biçimde yapılmasını talep etmektedirler. Oysa en doğru yapılan radyolojik tetkik, detaylı bir muayeneden sonra yönlendirilerek ve radyoloğa bilgi verilerek yapılan tetkiktir. Hasta-hekim ilişkisi artık hasta-tetkik ilişkisine dönmüştür. Tetkikin sadece yapılmış olması yetmemektedir. Doğru yorumlanması ve raporlanması da önemli bir aşamadır. Burada doktorun deneyimi, bilgi birikimi, uygun teknik ve cihaz donanımı da devreye girmektedir. Radyoloji, bütün klinik branşlara ve her yaştaki hastaya hizmet veren bir branştır. Bu nedenle, büyük bir bilgi birikimi ve eğitim gerektirmektedir.  Bütün bu unsurları göz ardı ederek, radyoloji doktorlarından durmaksızın hizmet beklemek, hatasız olmalarını istemek, gerçekçi bir yaklaşım değildir.

 

Kaynak: https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-turk-radyoloji-dernegi-hasta-hekim-iliskisi-hasta-tetkik-iliskisine-dondu-11-681-97836.html
Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun
Derneğimiz Olağan Genel Kurulu Yapıldı

24 Ekim 2021 de derneğmizin Genel Kurul yapıldı. Açılış konuşması Nezaket Özgür tarafından yapılan genel kurulda Divan Başkanlığına Sercan Çetinkaya, kâtip Üyeliklerine Hakan Kutlu ve Serap Akyüz seçildi.

Divan başkanı Sercan Çetinkaya tarafından Oylamaya sunulan Genel Kurul Gündemi ve Yöntemi oyçokluğu ile kabul edildi.

Genel Sekreter Müge Bölükkaya 2019-2021 dönemine ait faaliyet raporlarını genel kurula ve divana okudu.

Muhasip üye Onur yıldırım tarafından okunan Mali Raporlar genel kurulda oyçokluğu ile kabul edildi.

Denetleme kurulu üyesi Alper Kultufan tarafından okunan Denetleme Raporu genel kurulda oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni yönetim kurulu oy çokluğu ile seçildi. Yönetim kurulu toplanarak yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde teşkil etti. Derneğimiz ve üyelerimiz için hayırlı olsun.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

  YÖNETİM KURULU ASİL   YÖNETİN KURULU YEDEK
1 MEHMET ERKEK-BAŞKAN 1 NAZIM TOPCU
2  NEZAKET ÖZGÜR-BAŞKAN YARDIMCISI 2 SERAP AKYÜZ
3 AYDIN KURAN-BAŞKAN YARDIMCISI 3 İSA ARGA
4 ONUR YILDIRIM-MUHASİP ÜYE 4 ALİ SALAR
5 MÜGE BÖLÜKKAYA-GENEL SEKRETER 5 SONER ÇANKAL
6 ÜNAL ÇETİNBAŞ-ÜYE 6 HIDIR ŞİMŞEK
7 HAKAN KUTLU-ÜYE 7 MEHMET DERVİŞ DEDA
8 HASAN CANTÜRK-ÜYE 8 VEYSEL SABRİ UĞUR
9 VOLKAN GÖRGÜ-ÜYE 9 SADIK ŞEKER
10 NİHAT GÜMÜŞ-ÜYE 10 İBRAHİM BEKTAŞ
11 TEVFİK YİGİT-ÜYE 11 EMRE TUNA
DENETİM KURULU ASİL   DENETİM KURULU YEDEK
1 ALPER KULTUFAN 1 SİNAN ÇAMLIDAĞ
2 KAŞİF KURALAY 2 DOGAN İSMET GÜLENÇ
3 CEREN ÖZTÜRK 3 OSMAN TUYJİ
  DİSİPLİN KURULU ASİL   DİSİPLİN KURULU YEDEK
1 NEVZAT MUTLU 1 SERHAT İĞCİ
2 HATİCE KARADEMİR 2 FATİH ARI
3 HAKAN AYDIN 3 EBRU ARDA DOĞAN