1

TMRT-Der’den Kayseri Temasları

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Çavlı, Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür, Yönetim Kurulu üyesi Nazım Topçu, Dernek Avukatı Çağla Çalık ve Dernek Kayseri Temsilcisi Ahmet Zavagar, Kayseri Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Prof. Dr. Kudret Doğru’yu makamında ziyaret ederek yaşanan kanser vakaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Sayın Doğru’ya ayrıca dernek hukuk komisyonun hazırladığı radyoloji çalışanlarının diğer sağlık çalışanlardan farklı temel 3 özlük hakkının uygulanması konusunda hukuksal gerekçelerin bulunduğu rapor sunuldu.

Söz konusu radyoloji ünitelerini ziyaret eden Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Heyeti gözlemlerini Sayın Doğru’ ya ilettikten sonra Kayseri Üniversitesi Radyoloji Alanı  önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Heyet, Radyoloji teknikerlerine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Kayseri Üniversitesi ile yakın iletişim taahhüdü alarak ziyaretlerini sonlandırdılar.

Heyet görüşmenin ardından Kayseri Valiliğine giderek tüm hastanelerde uygulanması  gereken kuralların ve alınması gereken koruyucu önlemlerin duyurulması ve uygulanmasının takibinin yapılması talebiyle dilekçelerini ileterek Kayseri ziyaretini sonlandıracaklardır. Mesleğimiz ile ilgili sorunlara dair Bakanlık, TBMM ve TAEK düzeyinde görüşmelerimiz devam edecek olup, meslektaşlarımız için en iyisini yapabilmek amacıyla mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.2016-06-14-01

2016-06-14-02
Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                                                        13/06/2016

Değerli basın mensupları;

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ailesi olarak, meslektaşlarımızın sağlık sorunu yaşamasından üzüntü duyduk. Gerekli tedavilerin yapılması ve sağlıklarına kavuşmaları öncelikli temennimizdir.

Hiçbir duyu organımızla hissedilmeyen, ancak özel olarak üretilmiş detektörler ile tespit edilebilen radyasyon özel korunma önlemleri alınmadığı takdirde maruz kalındığında vücutta kanser gelişimi ve bu nedenle ölüme kadar varabilen ciddi yan etkileri olabilmektedir. Bu etkilerin başında radyasyon yanıkları, katarakt, kısırlık, kanser ve genetik bozuklukları gelmektedir.

Radyasyon çalışanları, çalışma hayatları boyunca sürekli olarak, düşük radyasyon dozlarına maruz kalmaktadırlar. Radyasyon çalışanlarının bu şekilde maruz kaldıkları dozların etkileri hemen olmasa da yıllar sonra ortaya çıkabilir. Söz konusu radyasyonun ağır sonuçlarının bir anda değil de, devam eden süreçte ortaya çıkması zarar gören dokuların kendini yenileme sürecine giremeden yeniden ışınlamaya maruz kalmasından kaynaklanmaktadır. Ortaya çıkan hastalıklar; başta kanser gibi tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yol açabileceği gibi, uzun vadede kalıtımsal bozukluklara neden olarak gelecek nesiller için de tehlike yaratmaktadır.

Radyasyonla çalışma, hem ulusal hem de uluslararası hukukta ağır ve yıpratıcı meslekler grubu içerisinde yer almaktadır. Yapılan bu sınıflandırma radyasyonla çalışan teknisyenlerin de farklı ve üstün hukuksal korumaya tabi olmalarını gerektirmektedir. Radyoloji ve radyasyon çalışanları ağır ve tehlikeli meslekler sınıfındadır. Mesleğin çalışma usul ve esasları, alınması gereken güvenlik önlemleri kanun ile belirlenmiştir.

Radyasyonla çalışan kişilerin yaptıkları işin niteliği gereği maruz kaldıkları riskler, diğer tehlikeli olmayan meslek gruplarına göre daha ağır olduğu için, bir takım özel düzenlemeler yapılma yoluna gidilmiştir. Bu özel düzenlemeler yapılan işin zararlı etkilerini giderebilmek, kişilerin sağlık haklarını ve yaşam haklarını koruyabilmek için getirilmiş kurallardan oluşmakta olup, diğer meslek gruplarıyla çalışma niteliğinden doğan farkı dengeleyebilmek amaçlanmıştır. Yapılan bu farklılıklar ve uygulamalar çalışanların verdikleri hizmetin zararlı etkilerinin giderilmesi amacından kaynaklanan haklı ve gerekli uygulamalardır.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, yakın tarihli bir kararında çalışanların en düşük miktarlarda bile olsa radyasyona maruz kalmasının tamamen güvenli olduğunu söylemenin mümkün olmadığını, Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nın 4. bendinde belirtilen azaltılmış çalışma saatleri ve ücretli ek izin hakkının çalışanların zararlı maddelere karşı sağlıklarının korunması, bu işlerde maruz kalınan risklerin azaltılması ve çalışanlara yeterli bir iyileşme süreci sağlanması açısından gerekli olduğunu belirtmiştir.

Bu nedenle yapılması gerekenler; uluslararası standartlara uygun çalışma alanlarının sağlanması, çalışma koşulları özlük hakları ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi, eğitime önem verilmesi, eğitimsiz ve yetkili olmayan elemanların çalıştırılmasının tamamen engellenmesi ve bu işletmelerin tamamıyla ticari olarak ortaya çıkmış olan taşeronlaştırılma sürecinin önüne geçilmesidir.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmanın, daha iyi bir eğitimle mümkün olduğu düşüncesindeyiz.

Topluma radyasyon verme yeti ve yetkisine sahip tek meslek grubu olarak, topluma verilen tıbbi  radyasyon dozunu düşürmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefi ile Eğitim süresinin 2 yıllık ön lisans düzeyinden 4 yıllık  lisans seyiyesine çıkartılmasını istemekteyiz.

Güvenlik önlemlerinden yoksun, esnek çalışma, kuralsız çalışma, ehliyetsiz eleman çalıştırma, sosyal ve özlük haklardan yoksun çalışma ve bunun sonucunda radyasyondan dolayı sağlığını kaybetme, kanser olma gibi birçok sorun çalışma hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

Bu konuda önlem alınmaz, varolan  koruyucu yasa ve  mevzuatlar uygulanmazsa, tıbbi amaçlı radyasyon uygulanan görüntüleme ünitelerine standartlar getirilmez ise ve mevcut şekilde çalışma sistemi devam ederse hastanelerimizdeki radyoloji üniteleri gittikçe ticarileşen, standartlarını kaybetmiş kontrolsüz çalışma alanlarına dönüşecektir.

Radyasyon  ile çalışan  meslektaşlarımız da artan kanser vakaları ilgili  haberler basına yansımış, kamuoyunda ve meslektaşlarımız arasında  infial yaratmıştır.

Kamuoyuna da yansıyan ve kamuoyunda hassasiyet yaratan radyasyonla çalışanlarda KANSER  vakalarının artması konusunda    Türk  Medikal Radyoteknoloji Derneği  olarak uyulması gereken kuralları gerekçeli olarak  belirtilmiş olup, valiliklere ve ilgili kurumlara  yazılı olarak sunulmuştur.

Çalışmalarımızın sonuçlarının olumlu geri bildirimler getireceği umuduyla

Daha sağlıklı güzel günlerde görüşmek üzere…
Esenlikler dileriz…
Radyoloji Teknikerlerinin Sesini Duyan Var Mı?

https://www.change.org/p/sağlık-bakanlığı-sesimizi-duyan-var-mi

Radyoloji çalışanlarının çalışma koşulları bir çok platform da dile getirmemize rağmen göz ardı edildiğini, Kayseri deki Radyoloji çalışanlarından 12 kişiden 2 tanesinin tiroid kanseri olmasına ilişkin haberle Radyoloji Teknikerlerinin çalışma koşulları önemi tekrar gündeme gelmiştir.

Hastanelerde ki Radyoloji Ünitelerinindeki hizmetin Yüzde 70 ini yöneten Radyoloji Teknikerleri bir çok belirsizlikler ile çalışmaktadır. Bu olayla ilgili bilinmeyenlerin aydınlatılması için;
*Kayseri’deki olayla ilgili Hastane de çalışan personelin kaçı Radyoloji Teknikeri Diplomasına sahiptir?
*Bu olaylar olduğu sürece Dozimetre Rapor sonuçları nelerdir ve hangi firma tarafından işlenmektedir?
*Kullanılan cihaz yaşları nedir?

Mağdur Edildiğimiz Başlıca Sorunlarımız :
*Avrupa’daki teknisyen başına düşen hasta sayısı Türkiye’deki teknisyene düşen hasta sayısına göre ciddi fark olmasından dolayı mesai saatlerinin 7 saatten 5 saate düşmesi
*Acil hekim ya da Asistan hekimlerin ilgilendikleri alan dışındaki istekte bulunması gereksiz istek yapılmasına sebep olması ve buna bağlı Radyoloji Teknikerleri ve Hastaların gereksiz yere radyasyona maruz kalması
*Lisans Eğitiminin Kabul edilmemesi Okullarda verilen eğitimin Alan dışındaki kişiler tarafından verilmesi, eğitim kalitesinin düşmesi
*Fiili hizmet süresinin hasta çekim sayısının fazla olması sebebiyle Avrupa Standartlarının üstünde kullanılmasına izin verilmesi
*Özel Sektör bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın işe giriş ve çıkış çizelgeleri ile yapılan işe bakarak çalışma saatlerinin denetlenmesi
*Özel Sektör Bünyesinde çalışan meslektaşlarımızın minimum en düşük devlet memuru ile maaş alması kıdeme göre bu maaşların arttırılması
*Taşeronluk sisteminin kalkması yada iş garantisi ve maaş konusunda hakların korunma garantisi verilmesi
*Sağlık taramalarında laboratuvar ücreti ve USG yapılması ve bunların ücretsiz olması
*Çalışma Koşulları ve Yerleri TSE Standartları çerçevesinde yapılması.
Mağdur olduğumuz bu konular da düzenlemelerin tekrar yapılması aksi halde Kayseri deki olay gibi birçok meslektaşımız yaptığı işten zarar görecek.

Lutfen Sesimizi Duyun!!!!!

https://www.change.org/p/sağlık-bakanlığı-sesimizi-duyan-var-mi
II. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Çalıştayı yapıldı.

İzmir de II. Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma Çalıştayı’na Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış ÇAVLI, Başkan Yardımcısı Nezaket ÖZGÜR ve Yönetim Kurulu üyesi Orhan SARIKAYA olarak katılım gösterdik.

Radkor Başkanı A Gönül BUYAN, Doğan BOR ve Ayşegül YURT, Sağlık Bakanlığı THSK Çalışan Güvenliği ve Sağlığı Daire Başkanı Ahmet ÖZLÜ ile TAEK’ten Ahmet Ümit ŞAHİN ve Sinem KELEŞ’e sunumlarından ve bize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu1
Pamukkale Üniversitesi Mezuniyet Öncesi Eğitim

pamukkale-02

27 Mayıs 2016 tarihinde Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen Mezuniyet Öncesi Eğitim Panelinde Türk Medikal Radyoloji Teknisyenleri Derneği olarak katıldık. Panelde TMRT-Der Başkanımız Barış ÇAVLI, güncel radyolojik gelişmeler ve Radyoloji Teknikerlerinin görev yetki ve sorumlulukları konusunda sunum yaptı.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Ayşen YALÇIN KORKMAZ’a, Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine ve bizleri ağırlayan TMRT-Der Denizli Temsilcimiz Ömer BALOĞLU’na verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.

TMRT-Der Yönetim Kurulu
Mersin Eğitim Seminerine büyük ilgi!

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen eğitim seminerimiz yoğun bir katılımla gerçekleşti. GE Healthcar’in desteklediği seminerimizde katılımcılara radyoloji alanındaki son yenilikler, radyoloji konusunda uygulamalar ve hukuki konularda sunumlar yapıldı. Ayrıca farklı illerden ve hastanelerden gelen meslektaşlarımızla bilgi alışverişi yapıldı. Güzel bir hafta sonunu bizimle olmayı tercih eden mesleğine saygılı, derneğine sahip çıkan meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
TMRT-Der Yönetim Kurulu

IMG_5143

IMG_5144

IMG_5145
Farkındayız Kanseri yeneceğiz

farkindayiz-kanseri-yenecegiz-02

“Farkındayız kanseri yeneceğiz” etkinliğine katılan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış CAVLI ve üyeleri Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte…
Radyolojide Güncel Gelişmeler

IMG_4940.jpg11111111111111

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde, Türk Medikal Rayteknoloji Derneği başkanı Barış Cavlı nın ” Radyolojide Güncel Gelişmer” konuşması katılımcılar tarafıdan ilgiyle takip edildi. Bu tür etkinlilerimiz için bizlere fırsat veren üniversite yönetimine, etkinlilerimize katılan genç meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Mesleğimiz için çaba gösteren bizleri yalnız bırakmayan üyelerimiz ve meslektaşlarımız için faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Derneğimize sahip çıkan bizleri her ortamada destekleyen üyelerimize teşekkür ederiz.

TMRT-Der Yönetim Kurulu
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile Tıbbi Görüntüleme Yüksek Lisans Çalıştayı başarı ile tamamlanmıştır.

IMG_4889

Emeği geçen USMERA Muduru Hüseyin Ozan Tekin ,Yrd.Doç Hamza Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haydar Sur ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd. Prof.Dr.Muhsin Konuk ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Barış Cavlı, Başkan Yrd.Nezaket Özgür, Sercan Cetinkaya,Seyhan Erdem ile Isparta Üniversitesi SHMYO Mudur Yrd. Dr .Ümit Kaya desteklerinden dolayı Tesekkur Ederiz.

Saygılarımızla

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

 
T.C. Plato Üniversitesi Kariyer Günleri

image
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğin Başkanı Barış Cavlı Plato Meslek Yüksekokulu organize etmiş olduğu Günümüzde Radyoloji Paneline Katılmıştır.
Yaklaşık 100 kişinin katılmış olduğu bu panelde soru cevap şeklinde bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Bu organizasyonu organize eden Plato yüksekokulu yönetimine ve Sayın Elif Tarım hocamıza Tesekkur Ederiz.