1

Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Buluştayı

21 Aralık 2015 Pazartesi Başkent Üniversitesi, Ankara’da düzenlenen Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Buluştayı’na derneğimizi temsilen Nazım Topçu ve Seyhan Erdem katılmışlardır. Bu tür etkinlikler ile mesleğimizin gelişimine katkı ve destek sağlayan Öğr. Gör. Arzu FIRLARER ve ekibine teşekkür ederiz.

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

2015-12-21 13.45.00 IMG-20151221-WA0018




İleri Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar İle Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ve Kalite Güvencesi Eğitimi

2015 yılı için Mamografi Temalı

İLERİ UYGULAMALAR ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR İLE TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA VE KALİTE GÜVENCESİ EĞİTİMİ

TARAD 2015

(19- 20 Aralık 2015)

http://usmera.uskudar.edu.tr                usmera@uskudar.edu.tr

19-20 Aralık 2015 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Araştırma Merkezi (ÜSMERA)tarafından düzenlenecek olan “Güncel yaklaşımlar ile Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma ve Kalite Güvencesi” ve 2015 yılı için Mamografitemalı (TARAD2015) in amacı; günümüzde radyoloji uygulamalarında dünyada en fazla tartışılan ve değerlendirilen konulardan bir tanesi olan hastada medikal amaçlı en uygun iyonize radyasyonun kullanılması yani ‘gerekçelendirme (justification)’ sürecinin çalışanlar tarafından iyi bir şekilde kavranması, uluslararası arenada bu sürecin uygulanma aşamaları ve çalışanların eğitimi gibi temel konuları ele almak, uluslararası eğitimciler ve Dünya Radyoloji Teknolojistleri Derneği (International Society of Radiographers & Radiological Technologists ISRRT ) , Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) üyeleri ile birlikte gerekçelendirme ve kalite kavramlarını en iyi biçimde Türkiye’de ki radyoloji teknisyenlerine ve çalışanlarına aktarmaktır. TARAD2015 te ele alınacak konulardan bir tanesi de iyonize radyasyon kavramı ve bir radyoloji çalışanın mesleki alanda bu kavram ile olan ilişkisidir. Kalite üst başlığı altında genel anlamda radyolojide kalite ve mamografide kalite kavramları da TARAD2015 te ele alınacak konulardandır. Bunların dışında TARAD2015 bir eğitim faaliyeti olup tüm katılımcılara her yıl değişecek olan tematik konusunun içeriğine göre detaylı bir eğitim vermeyi planlamaktadır.

TARAD2015’te Görüşmek Dileği ile..

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN –Üsmera Müdürü

 

Programın Hedefleri

TARAD2015 programın hedefi iyonize radyasyonun insan hücresi ile etkileşmesi, hücresel ve doku düzeyine etkisini ayrıntılı bir şekilde ele alarak bir yaklaşım elde edilmesini sağlamaktır. Ayrıca Kalite kavramının katılımcıya aktarılması ve radyolojide kullanılan her bir görüntüleme yöntemi için özel olan radyasyonun niceliği hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasıdır. Kalite güvencesi kavramı yalnızca radyoloji hekimini veya radyoloji teknikerlerini ilgilendiren bir durum değildir. Bu konu başlıca ele alınması gereken ve iyonize radyasyonun mevcut olduğu ortamlarda bir hayli önem teşkil eden bir konudur. TARAD2015 bilimsel komitesi; bu konuların tümüne uluslar arası platformdan faaliyete katılacak eğitimcilerin dünya ve bölgesel ölçeklerde Uluslar arası yasalardan, Avrupa Birliği Radyasyondan Korunma Yönergelerine ve Uluslar arası ölçekte Hasta Haklarına kadar karşılaştırmalı eğitimleri vererek Türkiye deki durumun değerlendirilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi adına da bir çalıştay görevi görüp Sivil Toplum Kuruluşları ve T.C. Sağlık Bakanlığına sunulmak üzere bir sonuç raporu hazırlayacaktır. Katılımcılara ayrıca ÜSMERA ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER) iş birliği birer Katılım Sertifikası Verilecektir.

TARAD2015’de Türkiye de mevcut bulunan Radyasyondan Korunma Yasaları ve buna benzer mesleki yaptırımlar uygulayan mevzuatlar karşılaştırmalı olarak uluslar arası ölçekte ele alınacak ve tüm radyoloji çalışanlarının (uzman, tekniker v.b) üzerindeki etkilerini inceleme fırsatı yaratacaktır. Ayrıca ilgili konuda eğitim seviyesinin yukarılara çekilmesi ve mesleki yeterliliklerin sağlanması adına da uluslar arası platformda yayınlanmış bilimsel çalışmalar ve mevzuatlar da ayrı ayrı ele alınıp Türkiye çerçevesinde entegrasyon süreci ve olası iyileştirme sürecinin işleme prensiplerini katılımcı Sivil Toplum Kuruluşları ve meslek temsilcileri ile birlikte değerlendirecektir. Ayrıca tüm katılımcılara TMRT-DER ve ÜSMERAortak çalışması olarak KATILIM SERTİFİKASI verilecektir.

 

Programın Katılımcı Profili ve Hedef Kitlesi

TARAD2015 katılımcı kriterleri aşağıdaki gibidir.

 • Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri / Tıbbi Görüntüleme Programı Öğrencileri
 • Medikal Radyasyon ile Çalışan İş Grupları ve Öğrencileri (Nükleer Tıp, Radyoterapi v.b)
 • Konu ile ilgili ve alanında Tecrübeli Meslek Çalışanları

 

 

Başvuru

TARAD2015 başvuruları için usmera.uskudar.edu.tr sitesinde ana sayfada bulunan TARAD2015 Başvuru formu linkine tıklayarak veya direkt link olan http://usmera.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/16/tarad2015-basvuru-formu  linkinden gerekli bilgileri doldurup “GÖNDER” tuşuna basacaklardır. Başvuru öncesi “T.C. Üsküdar Üniversitesi Halk Bank Şerifali Şb. IBAN NO : TR92 0001 2001 2740 0012 1000 01” Hesabına katılım ücretleri yatırılıp Dekont Numarasının Başvuru Formunda belirtilen bölüme girilmesi gerekmektedir.

 

Katılım Ücretleri Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri ve TMRT-DER Üyesi Teknikerler için : 90 TL

Diğer Katılımcılar için : 120 TL dir.

Direkt Başvuru Linki: http://usmera.uskudar.edu.tr/tr/sayfa/16/tarad2015-basvuru-formu

Son başvuru Tarihi: 11 Aralık 2015

 

Düzenleme Kurulu

– Hüseyin Ozan TEKİN – Başkan (Üsküdar Üniversitesi)

– Kaan YILANCIOĞLU – (Üsküdar Üniversitesi)

– Hüseyin ÜNÜBOL – (Üsküdar Üniversitesi)

– Mesut KARAHAN– (Üsküdar Üniversitesi)

– Hasan DURMUŞ – (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

– Ümit KARA – (Süleyman Demirel Üniversitesi)

– Barış CAVLI – (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği TMRT Başkanı)

– Nezaket ÖZGÜR – (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği TMRT Başkan Yrd.)

– Dimitris KATSIFARAKIS – (ISRRT Avrupa Direktörü)

– Özlem ÖZTÜRK – (Üsküdar Üniversitesi)

– Tuğba MANİCİ – (Üsküdar Üniversitesi)

– Elif Ebru ALTUNSOY – (Üsküdar Üniversitesi)

 

BİLİMSEL SEKRETERYA: Selçuk UYSALER –Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri

 

Bilim Kurulu

– Prof. Dr. Nevzat TARHAN – Onursal Başkan – Üsküdar Üniversitesi Rektörü

      – Prof. Dr. Muhsin KONUK – Üsküdar Üniversitesi Rektör Yrd.

– Prof. Dr. Besti ÜSTÜN – Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü

– Prof. Dr. İskender AKKURT – Süleyman Demirel Üniversitesi Nükleer Fizik A.B.D.

– Prof. Dr. Mustafa Demir – İstanbul Üniversitesi Nükleer Tıp A.B.D.

– Doç. Dr. Asghar MESBAHI – Tabriz Medical Sciences University Radyoterapi A.B.D

– Yrd. Doç. Dr. Hamza ŞAHİN – Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Bölümü

 

EĞİTİM PROGRAMI

Saat

19 Aralık 2015

Cumartesi

20 Aralık 2015

Pazar

08:00 – 9:00 Kayıt
9:00 – 9:30 Açılış Konuşması / İlk DersProf.Dr.Nevzat TARHAN –REKTÖRNeden TARAD2015?Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Ozan TEKİN *Radyolojide Kaliteye Giriş VeYıllar Boyunca Kalite Gelişimi Tarihi*Kalite Performansı Ana Teorileri(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
9:30 – 10:30 Hasta Olmak Kavramı ve Hastalık Psikolojisi(Prof.Dr. Besti Üstün) Radyolojide Kalite Güvencesi(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
10:30 – 11:30 *X-ışını keşif Tarihi ve Tıbbi Radyasyonda Tarihi Gelişmeler*Radyasyona Genel Bakış(Prof.Dr.İskender Akkurt) Radyoloji Kalite Güvencesi Programının Temel Parçası Olarak Kalite Kontrolü(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
11:30 – 11:45 Kahve Arası Kahve Arası
11: 45 – 12:30
 • İyonize Radyasyonun Biyolojik malzeme ile nasıl etkileşir?
 • Etkileşim Mekanizması

 

(Yrd.Doç.Dr. Kaan YILANCIOĞLU)

*Bir Kalite Kontrol Teknikerinin/Radyoloji Çalışanının Kalitedeki Rolü*Radyolojide Klinik Denetim Kavramı(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
12:45 – 13:30 ÖĞLEN ARASI ÖĞLEN ARASI
13:30 – 14:15 Avrupa’da Radyoteknoloji Eğitimi, Mesleki Yeterlilikleri, Türkiye’de Yapılması Gerekenler (Mr.Dimitris KATSIFARAKIS) Mamografi Gelişim Tarihi(Yrd.Doç.Dr. Hamza ŞAHİN)
14:15 – 15:00 Radyasyondan Kullanımında

 • Gerekçelendirme
 • Optimizasyon
 • Doz Limitleri İlkesi

 

(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)

Meme Kanseri Epidemiyolojisi(Yrd.Doç.Dr. Hamza ŞAHİN)
15:00 – 15:45 Radyasyondan Korunma

 • Çalışan
 • Hasta
 • Klinik

 

(Dr. Ümit KARA)

Ülkelerde Meme Tarama Programları: Uluslar Arası Durum, Türkiye’de Durum(Yrd.Doç.Dr. Hamza ŞAHİN)
15:45 – 16:00 Kahve Arası Mamografide Kalite Güvencesi programı(Mr.Dimitris KATSIFARAKIS)
16:00– 16:45 Dose Watch Kontrol Sistemi(Barış CAVLI) KAPANIŞ DEĞERLENDİRMESİKATILIM BELGELERİNİN DAĞITIMI
16:45 – 17:30 Radyasyondan Korunma ile İlgili Uluslararası Gereklilikler ve KuruluşlarSivil Toplum Örgütleri, Yasal Mevzuat(Nezaket ÖZGÜR)

Ders Verenler

 • Prof. Dr. Besti ÜSTÜN
 • Prof. Dr. İskender AKKURT
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN
 • Yrd. Doç. Dr. Hamza ŞAHİN
 • Yrd. Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU
 • Dr. Ümit KARA
 • Nezaket ÖZGÜR
 • Barış CAVLI
 • Dimitris KATSIFARAKIS



14-15 Kasım Yüksek Tesla MR Sempozyumu Çalıştayı Gerçekleşti

14-15 KASIM 2015 TARİHLERİNDE ‘YÜKSEK TESLA MR SEMPOZYUMUNDA’ MRG TEKNİKERLERİNE YÖNELİK WORKSHOP YAPILDI.




Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı

MEME KANSERİ

Kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak hala gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır.
Meme kanseri Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda da en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizin de 24 aktif üyesinden biri olduğu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC)’ın en son kanser istatistiklerinde; sınırlı birkaç ülke hariç meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser olarak belirtilmiştir. Özellikle meme kanserinin risk faktörleri arasında yer alan obesite, sağlıksız beslenme, doğum yapmama, geç yaşta gebelik gibi faktörlerin bunda etkin olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde meme kanseri insidansı yani her yıl teşhis edilen yeni kanser sayısı; her yüzbin kişide 44 iken (Kanser Daire Başkanlığı), dünyada her yüzbin kişide 43, gelişmiş ülkelerde ise her yüzbin kişide 73’tür. Bu verilerden de görüldüğü üzere meme kanseri insidansımız gelişmiş ülkelere nazaran düşük de olsa mevcut rakamlar her geçen gün artmaktadır. 2013 yılında kanser kayıtçılığında gerçekleştirdiğimiz yeni uygulamalar ile artık Türkiye’de ulusal bazda kanser yaşam oranlarını veren az sayıdaki ülkeler arasına girmiştir. İlk analiz sonuçlarımıza göre, meme kanseri olgularında tüm evreler için ortalama yaşam süremiz gelişmiş ülkeler ile aynı düzeydedir. Elbette bu başarıda gerek kanser alanında çalışan hekimlerimizin üstün tecrübeleri, gerekse tedaviye ulaşım da ülkemizin gösterdiği sosyal politikalar, gerekse de her geçen gün artan oranlarda görülen erken teşhis oranlarımızın payı büyüktür.
Mamografi taramasını standart olarak yapan ülkelerde meme kanseri mortalitesi azalmaktadır. Son yıllarda bazı bilimsel yayınlarda mamografinin etkinliği zaman zaman tartışılsa da; Kanser Daire Başkanlığımız gerek ulusal, gerekse de uluslararası danışmanları ile her türlü veriyi sürekli takip etmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Hali hazırda ulusal tarama programlarımızda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamıştır. Zaman zaman basında mamografi üzerinde tartışmalar olsa da; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) meme kanseri ile mücadelede tüm dünya ülkelerini gerek önleme, gerek erken teşhis-tarama ve gerekse tedavi ulaşım olanakları açısından eyleme geçmelerini tavsiye etmiştir. Ülkemizde de ulusal tarama standartlarımıza göre 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi yapılmaktadır.
Bir tarama programının başarıya ulaşabilmesi için toplum tabanlı olması ve hedef nüfusun %70’ni kapsaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı ile toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup hâlihazırda ülkemizde 127’si sabit 14’ü mobil üniteler olmak üzere 141 adet KETEM mevcuttur, 2015 yılında 46 tane dijital mamografi alımı gerçekleştirilmiş olup yeni açılan KETEM’lere kurulumu tamamlanmak üzeredir. 2015 yılında açılan yeni KETEM’lerin 6 adedi İstanbul’a açılmaktadır. 2016 yılında ise 40 adet mamografi alınması planlanmakta olup 13 adedi İstanbul’da yeni açılacak olan KETEM’lere kurulacaktır. Yeni KETEM’ler olabildiğince hastane dışında ulaşımı daha kolay Sağlıklı Yaşam Merkezi şeklinde planlanmakta olup tarama oranlarımız yeni açılan KETEM’lerle birlikte giderek artmaktadır. 2015 yılında ayrıca 10 adet yeni mobil KETEM hizmete girecektir. Böylece toplam KETEM sayısı 24’ü mobil olmak üzere toplam 197’ye ulaşacaktır.
Tarama oranlarının etkin düzeylere ulaşmasını ve halkın katılımını arttırmak amacıyla KETEM’ler ile birlikte kanser taramalarına Aile Hekimlerinin de entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca ülke genelinde halihazırda hizmet sunmakta olan mobil mamografi cihazlarının yanısıra alınan 10 adet yeni mobil mamografi cihazı 2016 yılı başında hizmet sunumuna başlayacaktır. Mobil üniteler tarama bölgelerini yılda iki kez ziyaret edecektir ve kurulacak olan Komuta Kontrol Merkezi ile takip edilecektir. Mobil ünitelerde ve KETEM’lerde çekilen mamografi görüntüleri Ankara’da teknokenti olan bir üniversitede kurulan raporlama merkezine online olarak aktarılacak ve her mamografi en az iki radyoloji uzmanı tarafından merkezi olarak raporlanacaktır. Proje kapsamında çalışacak olan radyoloji teknisyenleri ve radyoloji uzmanları çalışmaya başlamadan önce eğitime alınacak ve Avrupa kalite kriterleri (yapılan biopsi tipi, lenf pozitiflik oranı, saptanılan kitle çapı vb.) doğrultusunda, Türk Radyoloji Derneği ve Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu tarafınca denetim yapılacaktır. Pozitif çıkan olgular üst teknoloji cihazlara sahip teşhis merkezlerine yönlendirilecektir. 81 ilimizde tarama sonrasında hizmet verecek teşhis merkezleri kurulmuştur. 2014 yılında ülke genelinde yaklaşık 2 milyon, 2015 yılının ilk 6 ayında ise bir milyonun üzerinde kadın meme kanseri taramalarına katılım göstermiştir. Aile hekimlerinin katkısı, yeni açılan mobil ve yerleşik KETEM’ler ile meme kanseri taramalarına katılımın hergeçen gün artmasını hedefliyoruz. Elbetteki meme kanseri taramalarında gerek çekimi yapan röntgen teknisyenlerimizin, gerekse mamografileri raporlayan radyologlarımızın katkısı büyüktür. Tarama programında başarıya ulaşılabilmesi için kadınlarımızın taramaya davetinden başlayarak kanser teşhisine ve tedavisine kadar tüm aşamalarda sunulan hizmetlerin takip edilmesi gerekmektedir. Taramadan teşhise meme kanseri taramalarının tüm sürecinde önemli bir yere sahip olan röntgen teknisyenlerimize özel bir beceri gerektiren mamografi çekim tekniğinin pekiştirilmesi amacıyla yılda iki defa teorik ve pratik hizmet içi eğitimler yapıyoruz, hep birlikte kadınlarımıza daha kaliteli hizmet için çalışıyoruz. Meme kanseri tarama programının vazgeçilmezleri olan röntgen teknisyenleri ile radyologlarımıza da bu vesile ile teşekkür ediyoruz.
Meme kanseri tarama programlarında hedefimiz; yurt genelinde vatandaşlarımızın en az %70’ini kapsayan, Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun ve tek elden yürütülen bir tarama programının yerleştirilmesi ve meme kanseri taramalarında her bireyin tek tek takibi, eğitimi ve farkındalık oluşturulmasıdır. Bu vesile ile erken teşhis yolu ile meme kanserinden ölümlerin azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması, meme koruyucu cerrahilerin daha fazla oranda uygulanması ve iş gücü kaybının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kanser Daire Başkanı Doç.Dr.Murat GÜLTEKİN

 




İleri Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Semineri

İLERİ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) SEMİNERİ

10-11 NİSAN 2015 İSTANBUL

 

GE HEALTCARE, İSTANBUL KUZEY ANADOLU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ, AFFİDEA, TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ İŞBİRLİĞİNDE İLERİ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) SEMİNERİ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 10-11 NİSAN 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR.

KATILIMLARIMIZ SINIRLI OLUP KAYIT İÇİN ENAZ 4 YIL MRG ÇALIŞMIŞ OLMAK ŞARTI VARDIR.

KATILIM ÜCRETSİZ -KAYIT ZORUNLUDUR

Başvuru: osan_18@hotmail.com

10.04.2015 (1.Oturum)
Saat Süre Kapsam/Konu İçerik Konuşmacı
14:00 0:15 Açılış Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş
İstanbul Anadolu Kuzey KHB
14:15 0:15 Optimizasyon İleri MR uygulamaları ve Eğitim Araştırma Hastaneleri Uz. Dr. Kaan Meriç
İstanbul Anadolu Kuzey KHB
Haydarpaşa Numune  Eğ. ve Ar. Hast.
14:30 Nöro MR Uygulamaları ve Tartışmalar
14:30 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Nöro  MR Teknikleri
1. Kısım
Hareket Nedenli Artefaktları Azaltma Teknikleri
Manyetik Duyarlılık Ağırlıklı Görüntüleme
3D Hacimsel Görüntüleme
Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme
Difüzyon Tensor ve Traktografi
Özgür Demirkılınç
GE Healthcare
15:10 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Nöro  MR Teknikleri
2. Kısım
DSC Perfüzyon
DCE Permeabilite
Fonksiyonel MR
MR Spektroskopi
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
15:50 0:15 Kahve molası
16:05 Nöro MR Analizleri
16:05 0:55 Demo
İleri Nöro  MR Analizleri
Advantage Workstation (AW)
ADC, Difüzyon Tensor ve Traktografi
MR Spektroskopi Analizi
Perfüzyon & Permeability Analizi
Fonksiyonel MR Analizi
Akım Hızı Değerlendime
Görüntü Füzyonu
Özgür Demirkılınç
&
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
17:00 0:20 MR Research İşbirliği MR Resarch Organizasyonu, Research İşbirliği Prosedürleri ve Ortak Çalişmalar Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
17:20 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış
11.04.2015  (2.Oturum)
Saat Süre Kapsam/Konu İçerik Konuşmacı
Gövde MR Uygulamaları ve Tartışmalar
08:30 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Gövde MR Teknikleri
1. Kısım
Hareket Nedenli Artefaktları Azaltma Teknikleri
3D Dinamik Görüntüleme Teknikleri
MR Kolanjiopankreatografi
Demir Birikimi Görüntüleme
Özgür Demirkılınç
GE Healthcare
09:10 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Gövde MR Teknikleri
2. Kısım
Multi-parametrik Prostat
T2 Ağırlıklı Görüntüleme
Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme Teknikleri
DCE & Permeabilite
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
09:50 Gövde MR Post-Processing
09:50 0:40 Demo
İleri Gövde MR Analizleri
Advantage Workstation (AW)
ADC Analizi
Demir Birikimi Analizi
DCE, Permeabilite Analizi
Görüntü Füzyonu
Özgür Demirkılınç
&
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
10:30 0:15 Kahve molası
10:45 Kas-İskelet MR Uygulamaları ve Tartışmalar
10:45 0:45 Klinik Uygulamalar
Kas-İskelet MR Teknikleri
3D Görüntüleme Yöntemleri
Hareket Nedenli Artefaktların Yönetimi
Yağ – Su Ayrıştırma Teknikleri
Metal Nedenli Artefaktların Yönetimi
Özgür Demirkılınç
GE Healthcare
11:30 Kas-İskelet MR Post-Processing
11:30 0:30 Demo
Kas-İskelet MR Analizleri
Advantage Workstation (AW)
3DMIP, MPR, Volume Rendering
Katilaj T2 Haritalama
Görüntü Füzyonu
Özgür Demirkılınç
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
12:00 1:00 Öğle Arası
11.04.2015  (3.Oturum)
13:00 Kardiyovasküler MR Uygulamaları ve Tartışmalar
13:00 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Kardiyovasküler MR Teknikleri
1. Kısım
Kardiyak Görüntüleme
Kardiyak Fonksiyon
Kardiyak Morfoloji
Miyokard Perfüzyon
Miyokard Geç Kontrast
Kardiyak Akım
Koroner Arter
Demir Birikimi
Özgür Demirkılınç
GE Healthcare
13:40 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Kardiyovasküler MR Teknikleri
2. Kısım
MR Anjiografi
Kontrastlı Anjiografi Teknikleri
Kontrastsız Anjiografi Teknikleri
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
14:20 Kardiyovasküler MR Post-Processing
14:20 0:40 Demo
İleri Kardiyovasküler MR Analizleri
Advantage Workstation (AW)
Kardiyak Analiz ve Otomatik Raporlama
Anjiografi, 3DMIP, MPR, Volume Rendering
Özgür Demirkılınç
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
15:00 0:15 Kahve molası
15:15 Meme MR Uygulamaları ve Tartışmalar
15:15 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Meme MR Teknikleri
1. Kısım
Hareket Nedenli Artefaktları Azaltma Teknikleri
Yağ – Su Ayrıştırma Teknikleri
3D Dinamik Görüntüleme Teknikleri
Özgür Demirkılınç
GE Healthcare
15:55 0:40 Klinik Uygulamalar
İleri Meme MR Teknikleri
2. Kısım
İleri Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme Teknikleri
DCE, Permeability Görüntüleme
Meme Implant Görüntüleme
MR Eşliğinde Biyopsi
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
16:35 Meme MR Post-Processing
16:35 0:40 Demo
İleri Meme MR Analizleri
Advantage Workstation (AW)
ADC Analizi
DCE, Permeabilite Analizi
Görüntü Füzyonu
Özgür Demirkılınç
&
Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
17:15 0:15 Makale ve Sunumlar İçin Pratik Görüntü Oluşturma Makale ve Sunumlar için görüntülerin iş istasyonunda elde edilmesi ve farklı formatlarda imaj ve film olarak transfer edilmesi Azim Çelik, PhD
GE Healthcare
17:30 Gün Sonu Değerlendirme ve Kapanış



T.C.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görünteleme ve Radyoterapi Günleri Etkinliği (7 Nisan 2015)

T.C.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme ve Radyoterapi Günleri Etkinliğinde Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Barış CAVLI Radyoloji Teknisyenlerinin Sorunları ve Çözümleri Konusunda Panelist Olarak Katılacaktır.

09.00 Prof. Dr. Besti ÜSTÜN – Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü

AÇILIŞ KONUŞMASI

9.00-9.45 Prof. Dr. Mustafa Demir – İstanbul Üniversitesi

– Kanserin nedenleri ve tanı yöntemleri
– Kanserde metastaz yolları ve evreleme

9.45-10.00: Tartışma
10.00-10.30 Prof. Dr. Besti ÜSTÜN – Üsküdar Üniversitesi SHMYO Müdürü

– Hasta Olmak
10.30-11.15 Barış CAVLI – TMRT Başkan Yardımcısı

– 2015 Radyoloji teknikerliği Sorunları ve Çözüm Önerileri

11.15.12.00. Prof. Dr. Mustafa Demir

-Radyoterapi ve Brakiterapi uygulamaları
-Doz-zaman, fraksiyon ve tedaviler
-Radyoterapinin yan etkileri

12.00-13:00 ARA

13.00-13.45 Uzm. Fiz. Nami Yeyin

– Kanser tedavi üniteleri
-Co-60 teleterapi
-Lineer akselaratörler
-Gama knife ve cyberknife tedaviler

13.45-14.15 Dr. Ümit KARA

– Tıbbi Görüntüleme Cihazları ve Son Teknolojik Gelişmeleri
14.15-14.45 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ozan TEKİN

– Radyoloji ve Radyoterapi Uygulamalarında Radyasyon Faktörü
14:45 KAPANIŞ




Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar Sorunlarını Konuşuyor Çözümler Öneriyor Konulu Forum Düzenlendi

Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında “Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar Sorunları Konuşuyor Çözümler Öneriyor” konulu forum düzenlendi. ATO Kadın Hekimlik Komisyonunun katkılarıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 14 Mart Cumartesi günü yapılan etkinliğe Derneğimizi temsilen başkan Nezaket ÖZGÜR katılmıştır.

Etkinlik, Grup Devinim’in canlı müzik performansıyla başladı. Ardından foruma geçildi. Forumun moderatörlüğünü Dr. Deniz Erdoğdu yaparken konuşmacılar Dr. Filiz Ak, Nezaket Özgür, Bihter Akınoğlu, Handan Aksay, Şadiye Dönümcü, Nazife Ortakçı, Çiğdem Özdemir, Neslihan Sevim ve Sevgi Türkmen oldu.

Forumun açılış konuşmasını yapan Dr. Deniz Erdoğdu polikliniklerdeki hasta başvuru sayılarındaki artışa dikkat çekerek hızlandırılmış, doğru teşhislerin konulamadığı, akılcı ilaç kullanımının olmadığı bir sağlık sisteminin olduğunu vurguladı. Bütün bunların kışkırtılmış sağlık hizmeti sunumu sebebiyle ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Erdoğdu böylesi sağlık sistemi iyileştirmiyor tam tersine daha çok hasta ediyor diye konuştu. 14 Mart Tıp haftasında kadını odağına yerleştiren bir forum düzenlemek istediklerini söyleyen Dr. Deniz Erdoğdu “ Kadını toplumsal hayattan uzaklaştıran söylemler kadına şiddet vakalarını arttırıyor. Meclise getirilen paketlerle açıklanan; kadının mesleki terfisine engel olan, ilk işten atılacak kişi olarak kadını işaret eden dost değil tam tersi düşman politikalar” diye konuştu.

Sağlık alanında çalışan kadınlar da foruma konuşmacı olarak katılarak çalışma hayatlarında deneyimledikleri ve gözlemledikleri sorunları dinleyicilerle paylaşarak çözüm önerileri sundular. Konuşmacıların, kadınların yaşadığı sorunlara dair ortak çözüm önerisi örgütlenmenin gücü oldu.

Dr. Filiz Ak-hekim “Kadın olmak ne anlama gelir diye derslerimde soruyorum ve kadın olmanın aslında cinsiyet olmadığını, toplumsal cinsiyet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Toplumsal cinsiyet kimliğini, kalıp yargılar ve ahlaki değerler oluşturuyor. Bunları derslerimde anlatmamın nedeni toplumsal cinsiyetten kaynaklı sorunların kavranmasını sağlamak çünkü hükümet, kadın-erkek arasındaki ayrımcılığa maruz kalmamıza neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre sağlık alanında da en çok kadınlar şiddete maruz kalıyor. Çözüm yolunu kadınlık değerlerimizi koruyarak örgütlenmekte görüyorum”

Bihter Akınoğlu-fizyoterapist “Cinsiyete dayalı ayrımcılık bizim mesleğimizde de yaşanıyor, uygulamada görünen gerçek; yaşlı ve çocuklarla çalışılacaksa daha çok kadınların , mobilizasyon uygulamalarında daha çok erkeklerin görev alması. Cinsiyete dayalı ayrımcılığın aile içinde başladığını ve kadınların eğitiminin arttırılması gerektiğini düşünüyorum”

Handan Aksoy-hemşire “Doğarken mavi ve pembeye doğuyoruz, eril tahakkümü kırmak çok zor. Cerrahi tamamen eril mantığa dayalı bir çalışma ortamı. Hemşire olarak çalışma hayatında ikinciliz ve değer atfedilmeyen bir noktadayız. Cinsiyetin önündeki duvarları cins bilinciyle örgütlenerek yıkacağımızı düşünüyorum”

Şadiye Dönümcü-sosyal hizmet uzmanı “Bakımın profesyonel ya da evsel olanında çok da fark yok. Sağlık sektöründe Feminizasyon süreci yaşanıyor; sabırlıyız, anlayışlıyız, anne gibiyiz bakım bizim işimiz olarak görülüyor. Çok çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarına göre; 15 yaş üstü hane halkına; çalışmayan bir erkek 1 saat 12 dakika vakit ayırırken çalışmayan bir kadın 5 saat 43 dakika vakit ayırıyor. Çalışan kadınlarda ise hane halkına vakit ayrılan süre 4 saat 3 dakika olurken erkeklerde ise sadece 43 dakika oluyor”

Didem Kamber-diş hekimi “Sağlıkta dönüşümle muayenehanelerin azalması ve kliniklerin artması kadın diş hekimlerinin iş güvencesini tehdit ediyor”
Nazife Ortakçı-taşeron işçi “Taşeron işçilerin güvencesi patronun iki dudağının arasında. Çok zor koşullar altında çalışmamıza rağmen aylık kazancımız 949 tl ve çoğu arkadaşımın banka kartı kocalarının ellerinde. Hastanede bir araya gelip sorunlarımızı konuşup çözüm önerileri aradığımız bir birim oluşturduk. Yaşadığımız sorunları aşabilmek için örgütlenmek gerektiğine inanıyorum”

Çiğdem Özdemir-hemşire “Cinsiyetlere atfedilen rollerden meslekler de etkileniyor. Hemşirelere şefkat, yardımseverlik, sempati ve kutsallık vasfı yükleniyor. Oysa hemşirelik; bilimsel temellere dayandırılmış, akademik altyapısı olan bir meslek. Toplumun kadına atfettiği roller hemşirelere de yüklenerek kadın hemşirelerin edilgen ve izin verildiği sınırlar içinde var olması bekleniyor”

Nezaket Özgür-radyoloji teknikeri “Radyoloji alanında çalışanların çoğu kendi sağlıklarını göz ardı ederek çalışmak zorunda kalan kadınlardan oluşuyor. Hamilelik ve emzirme döneminde çalışma alanlarındaki radyasyondan ötürü büyük endişe yaşıyorlar. Sağlıksız ortamlarda sağlıklı çoçuk yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu sorunlara rağmen mesleği seçmede artı oluşturabilecek erken emeklilik, kısa çalışma süresi vb haklar elimizden alınmıştır. Sağlıkta dönüşümle daha da artan taşeronlaşmayla radyasyon emekçisi kadınlar hiçbir haktan faydalanamıyorlar”

Sevgi Türkmen-psikolog “Çalıştığım hastanede, ortaya bir problem çıktığı zaman ilk önce kadın sağlıkçılar özellikle hemşireler sorgulanıyor. Hastalar da hekimlerle karşı karşıya gelmemek için en çok hemşireleri şikayet ediyorlar. En çok psikolojik sorun da hemşirelerde görülüyor. Yeni modern dünyanın dayatmalarıyla psikoloji bozuluyor ama bunun çözümü ilaçta değil, bir arada olup sorunları birlikte çözmekten ve örgütlenmeden geçiyor”




Sağlık Alanında Kadınlar Sorunlarını Konuşuyor Çözümler Öneriyor

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket özgür Konuşma yapacaktır. Sorunları paylaşmak için bekliyoruz.
Saygılarımızla,
TMRT-DER YÖNETİM KURULU




Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Atanamayan Sağlıkçılar İçin Sağlık Bakanlığı Önünde Eyleme Destek Verdi

Saat 13.30’da İbni Sina Hastanesi Acil Servis önünde toplanan ataması yapılmayan sağlıkçılar, buradan Sağlık Bakanlığı önüne yürüdüler.
Atama bekleyen sağlıkçılar adına basın açıklamasını Aras Ali Altıntaş okudu.
Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları basın açıklamasının ardından sağlık alanında örgütlü sendika ve meslek örgütleri temsilcileri de kısa konuşmalar gerçekleştirdi.
Derneğimiz Adına Başkan Nezaket Özgür de yapmış olduğu konuşmada “sağlık haftasında, 250 bin sağlık çalışanı atama beklerken, 150 binin üzerinde taşeron sağlık işçisinin kamu sağlık kurumlarında çalışıyor olması kabul edilemez olduğunu vurguladı. Planlama yapılmadan para kazanmak amaçlı açılan Özel Sağlık Meslek Liseleri ve Özel Sağlık Meslek Yüksek Okullarının iş garantisi vaatleri verilerek örgencileri ve ailelerin umutlarını boşa çıkardı. Bu okullardan mezun olan öğrencilerin mezun oldukları okullar nitelik bakımından yoksun bırakılarak sadece nicelikleri artırıldı. Plansız mezun olan Sağlık Elamanları güvencesiz çalışmaya mahkum bırakılmaktadır. Oysa ülkemizde sağlık alanında hala diplomasız çalışanların olduğu da acı bir gerçektir. Radyoloji Departmanlarının kar odaklı çalıştırılması güvencesiz çalışmanın yanı sıra çalışan ve toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Biz Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak sağlıkta taşeron yok oluncaya, 250 bin atama bekleyen sağlıkçı atanana kadar mücadele edeceğiz.” dedi.
Atamayan Sağlıkcılar ınBasın Açıklaması
Basına ve Kamuoyuna, 12 Mart 2015
Kadro istiyoruz kendimiz ve halkın sağlığı için…
Her yıl sağlık meslek liseleri ve üniversiteler sağlık bölümünden binlerce mezun vermekte fakat kamuya alınan sağlıkçı sayısı devede kulak misali olup atama bekleyen sağlıkçıların sorunlarına çözüm olmak yerine daha da derin yaralar açıyor. Her geçen yıl lise ve üniversite kontenjanlarının artmasına rağmen atamalar ters orantılı olarak düşüyor. Son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarının sebeplerinden biri de şüphesiz sağlık personeli yetersizliğidir. Daha çok işin daha az sayıda çalışana yüklenmesinden, çalışanlar işlere yetişememekte ve tükenmektedir. Bu sebepten dolayı hem atanmış sağlık meslek mensuplarının bunaltıcı iş yüklerini azaltmak hem de yetersiz personel sayısı yüzünden artan şiddetin önüne geçmek ve atanamayan sağlıkçıların sorunlarına çare olması için artık bir atama yapılması elzem olmuştur.
Uzun bir süredir kamu sağlık kurumlarına atama yapılmaması, yoğun çalışma koşulları altında, fazla ve angarya çalışmaya mahkum edilen sağlık çalışanlarının iş yükünü arttırmakta, sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle de hem halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı için nisan ayında 40 bin atama yapılması başta olmak üzere atama bekleyen 250 bin civarındaki sağlık çalışanının bir an önce atamalarının yapılıp görevlerini icra etmeleri ve mağduriyetlerinin giderilmesi önemlidir.
Sağlık Bakanlığı temizlik, hastabakıcılık, yemekhane hizmetleri gibi hizmetleri tamamiyle taşeron şirketler eliyle yürüttürürken ne yazık ki, son günlerde hemşirelik, tıbbi sekreterlik, acil tıp teknisyenliği, Radyoloji, laboratuvar teknisyenliği gibi eğitim ve tecrübe gerektiren işleri de taşeronlaştırmayı hedeflemektedir.
Maalesef özel beceri, eğitim ve tecrübe gerektiren işlerin taşeron firmalar aracılığı ile yürütülmesi halkın sağlığının olumsuz etkilenmesine de ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde de problemler yaşanmasına neden olacaktır.
Bir tarafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron sistem için “modern kölelik” ifadesini kullanırken diğer taraftan da hala kamuya taşeron çalışan almanın tutarlı bir yanı yoktur.
Alımların taşeron olarak yapılması sağlık hizmeti sunucularında ikiliğe yol açarak çalışanlar içerisinde sorunlar ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bu da aynı işyerinde aynı işi yapan insanların bir kısmının ekonomik ve sosyal haklarının daha geride olmasına bir kısmının ise diğerlerinden daha ayrıcalıklı olmasına Anayasa’nın eşitlik ilkesine bütünüyle aykırıdır.
“Emeği ucuzlatmak, hizmetin niteliğinin de düşmesi anlamına gelir.
Halkın sağlığını korumakla yükümlü olan Sağlık Bakanlığı’nın, Anayasa’nın 128. Maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.” İlkesine aykırı bir şekilde 75 bin ATT atama beklerken taşeron firma aracılığı ile şoför çalıştırmasını, 35 bin ortaöğretim ve önlisans Tıbbi Sekreter atama beklerken de taşeron firma aracılığı ile veri hazırlama elemanı çalıştırmasını kabul edemiyoruz.
O nedenle 250 bin atama bekleyen sağlık çalışanını temsilen burada bulunan bizler, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nu taşeron çalıştırmaya son vererek, atama bekleyen sağlık çalışanlarının ataması için göreve davet ediyoruz.
Sadece kendimiz için değil
Halkın sağlık hakkı içinde….
Tüm sağlık çalışanlarına kadro elde edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gün buraya temsilen geldik, sorunlarımız çözülmezse bir dahaki sefere 250 bin sağlık çalışanı ile Ankara’da olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.




Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türkiye Büyük Millet Meclis’inde Basın Toplantısına Katıldı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Sağlık alanındaki Milletvekillerinin davetlisi olarak TBMM’de Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri beraber Basın toplantısına katıldı.
Basın toplantısında 14 Mart Sağlık Haftası özelinde Sağlık alanında yaşanan sorunlar dile getirildi.
Derneğimiz adına Başkan Nezaket ÖZGÜR de basın toplantısında söz alarak Radyoloji özelinde yaşanan hak kayıplarını vurguladı.Sağlıkta dönüşümün etkisinin Tıbbi Görüntüleme alanında sadece çalışanları olumsuz etkilemediğini kar amaçlı görüntülemelerin sağlığı da olumsuz etkilediğini,toplum sağlığının da olumsuz etkilendiğini de bildirdi.
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu