Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kategori: Faaliyetlerimiz, Haberler

image_pdfimage_print

Hükümet Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) 09 Temmuz 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Morfoloji Yerleşkesi’nde düzenledikleri basın açıklaması ile Meclis’te...

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yetkilileri üyesi olduğu 18th ISRRT Kongresine katılmıştır.

Kongre öncesi , ISRRT ye üye ülke temsilcilerinin hazır bulunduğu Konsey toplantılarına katılarak sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Ülkemizdeki eğitim kalitesinin artırma...

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yetkilileri, Helsinki Büyükelçisini ziyaret etti.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği yetkilileri, Internatıonal Society of Radyogaphers & Radıologıcal Technologısts ( ISRRT ) düzenlediği 18th ISRRT World Congress’ ine katılmak...

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım / Sempozyum

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM / SEMPOZYUM Amaç: Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek...

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım / Sempozyum

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM / SEMPOZYUM Amaç: Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek...

Disiplin Amirleri Yönetmeliğine Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildi

Disiplin Amirleri Yönetmeliğine YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verildi.  Değerli Meslektaşlarımız; Disiplin amiri SAĞLIK BAKIM HİZ. MÜDÜRÜ olarak değiştirilen, eski Yönetmeliğe...

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR, CHP Mersin Milletvekili Sayın Aytuğ ATICI ile görüştü.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket ÖZGÜR ,CHP Mersin Millet vekili Sayın Aytuğ ATICI ile görüştü.Görüşmede Özgür; Radyoloji Teknisyen/Teknikerlerinin sorunlarını...

Radyoloji Teknikerliği Görev Yetki Ve Sorumlulukları Çalıştayı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak TIBBİ GÖRÜNTÜLEME (RADYOLOJİ)TEKNİKERLİĞİ VE TEKNİSYENLİĞİ MESLEK TANIMLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ...

Dernek başkanımız Nezaket ÖZGÜR’ün katılımıyla 14 Mart’ta 10 acil talebimiz için g(ö)revdeyiz!

1-Çalışan ve emekli tüm sağlık personelinin ücretleri acilen iki katına çıkarılmalı, kamuda çalışan sağlık personelinin ücretleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Sağlık...

Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji)Teknikerliği ve Teknisyenliği Meslek Tanımları, Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi Çalıştayı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak  TIBBİ GÖRÜNTÜLEME (RADYOLOJİ)TEKNİKERLİĞİ VE TEKNİSYENLİĞİ MESLEK TANIMLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARIN BELİRLENMESİ...