1

Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Konferansı

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Tetkik Kurumu (TENMAK) desteğiyle düzenlenen ve 19 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Konferansı’na Bilimsel Kurulunda derneğimiz Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Mehmet Erkek yer almıştır. Konuyla ilgili bilgilendirmeler için https://www.instec2022.com/Invitations adresindeki web sitesi ziyaret edebilirsiniz.

Kongre Düzenleme kuruluna başarı ve kolaylıklar dileriz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin hazırlanan ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına dair hazırlanan ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, “Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. ‘Yönetmelik dili’ hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun.” paylaşımında bulundu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-9.htm
2022 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme (08.08.2022)

2022 ÖSYM Sınav Takviminde Güncelleme

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-KPSS ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde

yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI 

Kaynak : https://www.osym.gov.tr/TR,23907/2022-osym-sinav-takviminde-guncelleme-08082022.html
TMRT-Der 16. Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri videoları yüklendi.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak 2022 yılında yepyeni konuları ile birlikte olabilmenin sevinci ile sizlerle birlikte La Blanche Island Bodrum Kongre Merkezi, Bodrum’da 21-25 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Katılımlı TMRT-Der. 16. Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri videoları Youtube kanalımıza yüklenmiştir.

Kongremiz katılım ve katkı sağlayan değerli misafirlerimize teşekkür ederiz.

 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Videolara ulaşmak için tıklayınız.
MR’da Güvenlik Önceliğimizdir – MR Güvenlik Haftası

 

Manyetik Rezonans Görüntülemede Güvenlik

Sağlık kuruluşlarında radyoloji bölümü dışı çalışan personelin manyetik rezonans güvenlik kurallarının belirlenmesi.
Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG), insan vücudundaki dokuların çok kuvvetli bir manyetik alan içerisinde radyofrekans uygulanarak görüntülenmesidir. MR görüntüleme, çok kuvvetli manyetik alan kullanıldığı için kendine has bazı güvenlik önlemlerinin alınması hayati önemdedir. Görüntünün oluşturulması aşamasında (güvenlik önlemlerine uyulmak şartıyla) hasta ve kullanıcı açısında herhangi bir bilinen risk oluşturmaz.

Manyetik Rezonans görüntülemede kullanılan Statik manyetik alan, 24 saat ve 3 boyutlu olarak devamlı vardır. MR cihazının oluşturduğu manyetik alan, yer çekimi kuvvetinin 30 bin katından fazladır. Bu güçteki bir manyetik kuvvet çok güçlü bir şekilde çekme ve fırlatma etkisi oluşturur. Hastanelerde kullanılan sedye, oksijen tüpleri, sandalye MR için uygun değilse çok büyük risk teşkil etmektedir. Magnetten uzaklaştıkça azalan statik manyetik alanın çevresi, gerekli materyaller kullanılarak izole edilir. Bu izolasyon, oda içerisinde stabil bir manyetik alan oluşması için de gereklidir. MRG cihazının bulunduğu odaya alınacak hastalar için bazı kurallar geliştirilmiştir.

Hastanelerde, MR cihazları için üretilmiş araç gereçler kullanılmalıdır. Kullanılacak araç gereçlerin özellikleri personel tarafından bilinmeli, ona göre davranılmalıdır. MRG kazalarının büyük bir çoğunluğu, odaya sokulmaması gereken malzemelerden kaynaklanmaktadır. Ekonomik maliyeti yüksek olan bu kazaların en acı tarafı can kaybına ve yaralanmalara sebep olmasıdır.
Radyoloji teknikerleri kullandıkları MRG cihazının özelliklerini bilmek, uygulamak ve kontrol etmek ile sorumludur. Hastane içinde görüntüleme hizmeti verilirken hastanın taşınması, MRG cihazının ve ortamın temizlenmesi hizmetlerini sunan kişilerin davranışlarından radyoloji teknikeri, MRG bölümlerinde, dolaylı olarak sorumludur.

Radyoloji bölümleri radyolog ve teknikerler görüntülerin üretilmesi, tanı konulması dışında hastanenin sunduğu sağlık hizmeti sunumunun kalitesinden sorumludur. Kaliteli sağlık hizmeti sunumu, MRG bölümlerinde farklı güvenlik uygulamalarını gerekli kılmaktadır. Kendin has özellikler taşıyan MRG için bazı risk grupları oluşturulmuştur.

MRG Cihazı için risk grupları;
1-MRG bölümünde çalışan hasta kayıt-kabul bölümü sekreterlerin, hastanenin diğer yerlerinde çalışanlardan farklı olarak devamlı aynı kişiler olması önemlidir. MRG hasta bilgilendirmesinin ilk bölümü olan buralarda onam doldurulması, hastanın randevusunun planlanması çekim aşamasında birçok sorunun önleyecektir. İletişim bu bölümde çok önemlidir. Hastanın MR talebi ile radyoloji bölümlerinde karşılaştığı ilk kişinin MRG konusunda bilgili olması gerekmektedir.

2-MRG bölümünde çalışan hemşirelerin manyetik alan gücü hakkında bilgilendirilmesi, hastaya acil bir müdahalede yapılması gerekenlerin bilmesi gerekmektedir. MRG bölümünde çalışan hemşireler kıyafetlerinde de MRG’ye uyumsuz materyal kullanmamalıdır. MRG çalışanlar ekip bilinci ile olumsuzların önüne hep birlikte geçeceklerdir. Hemşirelerin hasta ile ilgili işlemlerde kullanacakları enjektör ve kateterler MR ile uyumlu olmalıdır.

3- Anestezi ile çekim yapılan durumlarda anestezi doktoru ve anestezi teknikerinin kullandığı araç ve gereçler MR ile uyumlu olmalıdır. Magnet odasına girmesi gereken araç gerecin özellikleri mutlaka önceden bilinmelidir. Acil bir durum ( hastanın arest olması vb. ) karşısında panik ile oda içerisine alınması muhtemel araç gereç MR uyumlu olmalıdır. Tarihte bu tür kazalar gerçekleşmiş, ölümle sonuçlanan olaylar olmuştur. Bu durumda çalışan merkezlerin, hizmet içi eğitimlerine anestezi doktor ve teknisyenlerini dahil etmesi gerekli ve önemlidir.

4-Hasta taşıyan personelin, MR odasına hangi sedye ve sandalye ile bu işlemi yapacağı önceden anlatılmalıdır. Hastane personeli bazen dikkatsizlikten kazalara sebep olmaktadır. Klinikten gelen hastaların üzerindeki, metaller ve MR uyumsuz materyaller hiç taşınmamalı, hastanın yattığı odada bırakılmalıdır. Bu durum gerekli hizmet içi eğitimler ile sağlanmalıdır.

5-Temizlik personelleri, mümkünse sürekli MRG bölümünde çalışanlardan seçilmelidir. Çünkü onlarda üzerlerinde herhangi bir MRG uyumsuz materyal olmamalıdır. Kullandıkları kovalar, silme aparatları, kıyafetleri, statik manyetik alandan etkilenmeyecek malzemelerden seçilmeli ve kullanılmalıdır. Hizmet içi eğitimler ile bu durum sağlanmalıdır. Temizlik malzemelerinin neden olduğu kazalar rapor edilmiştir. Bu kazaların ekonomik maliyeti büyüktür.

MRG Kazalarının önlenmesi için bilinmesi gerekenler;
1-MRG cihazının manyetik alanı, cihaz kapalı olsa dahi aktiftir.
2-MRG çekilecek hastanın üzerinde hiçbir şekilde metal bulunmamalıdır. Klinikten o şekilde gelmesi sağlanmalıdır.
3-MRG çekilecek hastanın vücut içinde ve dışında takılı protez ve materyaller, MR uyumlu olmalıdır. Gerekli bilgi ve onam, operasyonu gerçekleştiren doktordan alınmalıdır.
4-MRG çekilecek hastanın taşıma işlemi, mutlaka MR için üretilen sedye ve sandalye ile yapılmalıdır.
5-Kontrast madde uygulanmasından sonra oluşabilecek yan etkiler bilinmeli ve acil müdahale ekipmanı hazır tutulmalıdır.
6-Gebe hastaların çekim planlaması. Fetus için MRG bilinen zararlı bir etkisi yoktur. Ancak yapılacak tetkikin kilineysen doktor ve hasta tarafından tekrar değerlendirilmesi ve onam formu alınması gerekmektedir.
7-Kapalı alan korkusu olan hastalar ile iletişim yöntemleri çok iyi belirlenip davranış geliştirilmelidir.
8-Zihinsel engelli ve çocuk hastaların çekimi mutlaka anestezi eşliğinde ve dikkatli yapılmalıdır. Bu durumdaki kişilerin anne-baba iletişimi önemlidir.
9-MRG bölümlerinin girişlerin kontrol altında olmalıdır. Güncel uyarı levhaları hasta ve personel için okunabilecek şekilde asılmalıdır.
10-Yangın anında kullanılacak MRG uyumlu söndürme elamanlarının kullanma talimatları önceden gerekeli personele öğretilmelidir.
11-Tıbbi malzemelerin MR güvenliği için üç grupta sınıflandırılır.

MR Güvenli işareti bulun materyaller herhangi bir zarar oluşturmaz ve kazaya sebep olmazlar.

MR şartlı güvenli işareti bulunan materyaller, belirli MRG odalarında ve hastalarda kullanılabilir.

MR Güvenli olmayan işareti olan materyaller kesinlikle MRG odasına sokulmamalı, ihtimali dahi bertaraf edilmelidir.

Sonuç;
Manyetik rezonans görüntüleme güvenlik kurallarına uyulması durumunda oldukça etkili ve gerekli bir yöntemdir. Hastalarımızın ve çalışanların sağlığı söz konusu olduğunda gerekli tedbirleri almak her kurum için zorunludur. Sonrasında oluşabilecek zararlar için tedbir almak, önlemekten daha kolay ve az maliyetlidir.

Aydın Kuran
Radyoloji Teknikeri
Bursa Uludağ Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Yönetim Kurul Üyesi

Referanslar;
1- Türk Radyoloji Derneği MR güvenlik kılavuzu
2-Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği MR güvenlik eğitimleri.
3-http://www.mrisafety.com
4-https://www.radiologybusiness.com/topics/quality/mri-safety-week-ahra-2018-tobias-gilkabmrs
5-https://www.siemens-healthineers.com/tr/manyetik-rezonans-goruntuleme
6-http://www3.gehealthcareturkiye.com/trtr/products/kategoriler/manyetik_rezonans_goruntuleme

 

 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hain kalkışmanın 5. yıldönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” vesilesiyle darbeyi önlemek uğruna hayatını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Bu vatan sizlere minnettardır…

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

 
Kurban Bayramınız kutlu olsun
Sağlıkta Şiddete HAYIR!

Konya Şehir Hastanesi kardiyoloji doktorlarından Ekrem Karakaya hastanede görevi başında bir hasta yakını tarafından silahla öldürülmüştür. Kabul edilemez bu olayı kınıyoruz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu
Radyasyon Kaynakları ile çekim süresi dikkate alınamaz!

Radyasyon kaynakları çalışanların  çekim süresini dikkate alacağız, diyen yönetimler için bu düşüncenin yanlış olduğunu gösteren, görüş yazısı aşağıdadır.

Kısaca 7 saatlik çalışma süresinde 3 saat radyasyonlu kaynakları ile çalışan kişilerin şua izni hesabında 3 saat hesaplanacaktır düşüncesi ilk günden beri yanlış olduğunu, 7 saat üzerinden hesaplanmalıdır görüşünün kabulü yönünde yazılar yayınlanmaya başladı.. Konuyla İlgili resmi yazı pdf formatında ektedir..

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
ADSM’lerde Şua İzni Olup Olmayacağı Hakkında!

Ağız ve Diş Sağlığı merkezlerinde -ADSM  (Periapikal, Panoramik Röntgen vb. cihaz kullanıcıları), Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi Bölümleri, Sabit/Mobil Röntgen, Sabit/Mobil Skopi cihazlarında Şua izni kullanılıp kullanılmayacağı hakkında sorulan görüş yazısına Bakanlık açıkça kullandırılması gerektiğini yazan resmi görüş yazısı pdf formatında ekte mevcuttur.

Bu yönetmeliğe göre 2021’de şua izni kullananlar, 1 Ocak – 26 Nisan arasında kaç saat çalışmış ise o kadar günü bu yıl kullanacak, 26 Nisan-31 Aralık arasında kaç gün çalışacaksanız onu da 2023’te kullanacaksınız ama 2024’te herkes 30 gün kullanacak.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab