1

Radyoloji çalışanlarının Şua (Sağlık) izni ile ilgili soru önergesi verildi

CHP Ankara Milletvekili Dr.Murat EMİR radyoloji çalışanlarının Şua(Sağlık) izni ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’nın yanıtlamak üzere yazılı soru önergesi verdi. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği yakın zamanda yaptığı görüşmelerde bu konu gündeme gelmiş ve bu konuda destek sözü vermişti. TMRT-Der aracılığıyla verilen soru önergesi için Milletvekili Dr. Murat Emİr’e teşekkür ederizCHP Ankara Milletvekili Murat EMİR radyoloji çalışanlarının Şua(Sağlik) izni ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’nın yanıtlamak üzere yazılı soru önergesi verdi. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği yakın zamanda yaptığı görüşmelerde bu konu gündeme gelmiş ve bu konuda destek sözü vermişti. TMRT-Der aracılığıyla verilen soru önergesi için Milletvekili Murat Emİr’e teşekkür ederiz

2022-05-05
Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun
Sorunlarımızı Meclis Gündemine Taşıdık

Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmelerimiz devam ediyor.

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin (radyoloji teknisyeni ve teknikerleri) sorunlarını görüşmek üzere Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket ÖZGÜR, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KUTLU ve Mustafa Talat ERDEM, geçen hafta Sağlık Politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze AKKUŞ İLGEZDİ ile görüşmüştü.

Bu hafta Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin (radyoloji teknisyeni ve teknikerleri) sorunlarını görüşmek üzere Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket ÖZGÜR, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KUTLU ve Mustafa Talat ERDEM, CHP Burdur Milletvekili ve CHP Grup İdare Amiri Mehmet GÖKER ve CHP Ankara Milletvekili Murat EMİR aracılığıyla, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ile görüştük. Başta Şua izni olmak üzere çalışma saatlerimiz, fiili hizmet zammı süreleri ve radyoloji çalışanlarının sağlığı ile ilgili meclis araştırma önergeleri konusunda konuştuk ve TMRT-DER’in hazırladığı dosyayı verdik. Dosyada, 25 Haziran 2021 tarih ve 31522 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 24 Haziran 2021 tarih ve 4144 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname (bundan sonra “Tüzük” olarak anılacaktır) yürürlükten kaldırılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yeni Tüzük ve yönetmelikle ilgili sıkıntıları dile getirdiler. Şua ( Sağlık) İzni başta olmak üzere, Fiili Hizmet Zammı sürelerinin kesintisiz yılda 90 gün ve 8 yıl Fiili Hizmet Zammı süresinden yararlandırılması hakkında kanun teklifleri, radyoloji çalışanlarının 5 saat çalışması ile ilgili kanun teklifleri, radyoloji görevlilerinin çalışmalarının riskli birim olarak kabul edilmesi için ve döner sermaye oranlarının artırılması ile ilgili kanun teklifi, Lisans mezunlarının 3600 ek göstergeden yararlandırılması hakkında kanun teklifi, radyoloji biriminde hizmet alımının bitirilerek çalışan Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin kadroya alınması hakkında kanun teklifi ve Radyoloji alanında çalışan sağlık personelin radyasyondan kaynaklı sağlık sorunlarının araştırılması hakkında meclis araştırma önergeleri dosya halinde CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’na verildi. TBMM görüşmelerinde ayrıca Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Basın Sözcüsü CHP Tekirdağ Milletvekili Faik ÖZTRAK’a da sorunlarımızı anlattık. Derneğimize CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’nu ile randevu konusunda yardımlarından dolayı CHP Grup İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet GÖKER’e, sorunlarımızı anlatmamızda bize yardımcı olan CHP Ankara Milletvekili Murat EMİR’e, ayrıca Eski Radyoloji uzmanı ve önceki dönem Ankara Milletvekili Muzaffer KURTULMUŞOĞLU’na ve yine önceki dönem milletvekili, röntgen teknisyeni ve yüksek fizik mühendisi eski Adıyaman Milletvekili Celal TOPKAN’a ve her zaman desteğini yanımızda hissetiğimiz Balıkesir Milletvekili Fikret ŞAHİN teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Yönetim Kurulu
RADYOLOJİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandı

Yeni yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.

İyonize radyasyon kaynakları ile çalışan herkese şua izni verilecektir.

Bununla birlikte yönetmeliğin tüm maddeleri uzmanlarımız tarafından detaylı değerlendirmesi meslektaşlarımız ile aşağıda paylaşılmıştır.

 • Eski nizamnamenin kalkması ile kamu memurlarını 657 Sayılı Kanunun 103. Maddesi korurken özel sektörde şua izni kalktı algısı yapan özel hastaneler mevcuttu, bu yönetmelik ile kamu-özel herkesi bağlamaktadır.
 • Radyasyon çalışanları şua iznini işe girdiği tarihten bir sonraki aynı yılın tarihine kadar 9 haftadan az izin ( ölüm, analık izni , mazeret izni ,şua ve yıllık izin ) kullanmış ise kişi 30 gün tam şua izni kullanır. Ancak bu yıl içinde bir sebeple radyasyonsuz ortamda çalışmamış yada örneğin 6 ay çalışmış ise bu kişi 6*2.5=15 gün şua izni alır.
 • Hamileler, askerlik yada emeklilik için kısa bir süre çalışanlar çalıştığı ay kadarı 2.5 gün ile çarparak kullanacağı şua iznini bulur.
 • Ameliyathane, Yoğun bakım ve skopi alanlarında çalışan diğer personel bu alanda kaç saat çalışmış ise onu yazıp idareden imzalatarak senelik şua iznini bulacaktır. Örneğin her gün sadece 3 saat çalışan bir hemşire ay da 20 iş günü var ise 3*20=60 saat çalışmış olacak, bunu 12 ay ile çarparak toplam 720 günün tabloda gelen karşılığı kadar şua iznine çıkacaktır.
 • Skopi ve Periapikal Diş Çekimleri, Radyoloji Teknikeri görev tanımı olarak yazılmıştır.
 • Radyasyon kaynakları ile çalışan odaların tamamı 5 yıl içinde yönetmeliğe uygun hale getirilecektir.
 • Oda tanımları detaylı bir şekilde yapıldığı için aynı oda da iki cihaz bulunamaz.
 • Günlük 7 saatten haftalık 35 saat çalışma yerine günlük 7 saat kavramı iptal olmuş, haftalık 35 saat çalışma şeklinde düzenlenmiştir. Özel sektörde günlük 11 saat aktif +1 saat yemek en fazla 12 saat çalışmanın önü açılmıştır
 • (7) Radyoloji merkezleri, üniteler ve gözetimli radyoloji birimlerinde; kalite uygunluk, kalite kontrol değerlendirme sonuçları, bakım onarım faaliyetlerine ait raporlar, izleme ve ölçüm cihazlarının kayıtları en az 10 yıl; radyasyon kaynaklarına ve radyoaktif atıklara ilişkin kayıtlar en az 20 yıl; iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışanların tıbbi gözetim ve kişisel dozlarına ilişkin belge ve kayıtlar ise radyasyona maruz kalmayı gerektiren işin sona ermesinden sonra 30 yıldan az olmamak kaydıyla korunur ve saklanır.
 • Fazla mesai yapan biri örneğin ayda 140 saat çalışacak biri 80 saat çalışma yaptığı takdirde 220 saatten hesaplandığında 7 ay da şua iznini hak eder ancak yıllık baz da verileceği için yılın dönmesini bekler.
  Örneğin Ocak 2022 de şua iznine çıkan biri 220 saat her ay çalışmış ise 8. Ayda şua iznini hak eder ancak Ocak 2023’te şua iznine çıkabilir.
 • Radyoloji Teknikeri farklı birimler de çalışamaz maddesi eski nizamname ile iptal edilmişti ne yazık ki bu yönetmelikte yazılmamış, burada bizi koruyan madde 22 Mayıs 2014 tarihli Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri görev tanımıdır, bu görev tanımına bağlı olarak çalışması esastır.
 • MR çalışan teknikerlerin, Usg yapan Doktorların ve rapor yazan doktorların şua izni kaldırılmıştır.
 • Gözetimli alanda çalışan bir kişi denetimli alan içerisine arada sırada giriyor ise bu kişinin şua izni kararı radyasyon güvenliği komitesine bırakılmıştır.

Değerlendirme;
Yeni nizamname uygulanması ile sorunlar ortaya çıkacak ve buna göre tedbirlerimizi alacağız.

 

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Yönetmelik için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220426-13.htm

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
TBMM’de Görüşme

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin (radyoloji teknisyeni ve teknikerleri) sorunlarını görüşmek üzere Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der) Başkan Yardımcısı Nezaket ÖZGÜR, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan KUTLU ve Mustafa Talat ERDEM, Sağlık Politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze AKKUŞ İLGEZDİ ile görüştüler.

Görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’na iletilmek üzere dosya verdiler. Dosyada, 25 Haziran 2021 tarih ve 31522 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 24 Haziran 2021 tarih ve 4144 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname (bundan sonra “Tüzük” olarak anılacaktır) yürürlükten kaldırılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yeni Tüzük ve yönetmelikle ilgili sıkıntıları dile getirdiler. Şua ( Sağlık) İzni başta olmak üzere, Fiili Hizmet Zammı sürelerinin kesintisiz yılda 90 gün ve 8 yıl Fiili Hizmet Zammı süresinden yararlandırılması hakkında kanun teklifleri, radyoloji çalışanlarının 5 saat çalışması ile ilgili kanun teklifleri, radyoloji görevlilerinin çalışmalarının riskli birim olarak kabul edilmesi için ve döner sermaye oranlarının artırılması ile ilgili kanun teklifi, Lisans mezunlarının 3600 ek göstergeden yararlandırılması hakkında kanun teklifi, radyoloji biriminde hizmet alımının bitirilerek çalışan Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni ve Teknikerlerinin kadroya alınması hakkında kanun teklifi ve Radyoloji alanında çalışan sağlık personelin radyasyondan kaynaklı sağlık sorunlarının araştırılması hakkında meclis araştırma önergeleri dosya halinde Sağlık Politikalarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze AKKUŞ İLGEZDİ aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU’na iletilmek üzere verildi.
11 Nisan Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü Kutlu Olsun
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Kariyer Günlerine Katıldık.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İktisadi İşletmesi Genel Müdürü Barış Cavlı, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kariyer Günlerine katıldı.

Yoğun kalabalık bir ortamda gerçekleşen bu organizasyonda RADYOLOJİ’DE GUNCEL GELIŞMELER başlığı ile bilgilerimizi paylaştık. Bu organizasyonda emeği geçen Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Necati Mutlu , Müdür Yardımcısı Yılmaz Şahin, Dr.Deniz Öztürk, Dr. Gülşah Deniz Yıldız ‘e ayrıca bizi ağırlayan sorumlu teknikeriniz Burak Günsüz’e göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
2 Nisan 2022 GE Healthcare Eğitimi Katılım Belgeleri hazırlandı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği- İşbirliği ile Yapılan Online Radyoteknoloji Eğitimi 302 kişi ile tamamlanmıştır.

Radyoteknoloji eğitimine katılan 302 meslektaşımıza teşekkür ederiz. Katılım belgeleri dernek web sayfamızdaki ‘SERTİFİKA SORGULAMA‘ modülünden 06 Nisan 2022 saat:14.00 den sonra, eğitim kaydı olurken verdikleri sadece TC Kimlik Numarası yada sadece e-posta ile sorgulayıp alabilirler. İphone-ios kullanıcıları sorun yaşamaları durumunda android yada pc den deneyebilir.

Zoom katılım listesi esas alınarak hazırlanacak belgelerde sorun olduğunu düşünen meslektaşlarımız https://www.tmrtder.org.tr/iletisim adresindeki dernek iletişim kutumuzdan geri bildirim yapabilir.