1

RADYASYON GÜVENLİ TÜZÜĞÜNÜN MÜLGA OLMASI VE RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

7/9/1985 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 28.10.2023 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü 2690 sayılı TAEK kanununa dayanıyordu. Kanun yürürlükten kalkması uzun zamandır bekleniyordu ve 28.10.2023 tarihli resmi gazete ile ( en Altta mevcuttur) tüzük kalkmıştır.

28.10.2023 tarihi ile değişikliler yapılarak daha da genişletilen “Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” Tüzük içerisindeki lisans, izin, denetim ve temel radyasyon güvenliğine dair başlıkları çok daha detaylı ve güncel bir şekilde kapsadığı için tüzük mülga edilmiştir. Tüzüğün içerisinde olan yeni yönetmelikte olmayan spesifik bir konu ya da başlık söz konusu olmadığı için uygulamada değişen bir şey olmayacaktır.

Tüzüğün 2. Maddesindeki “Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla çalışan kişidir.”

İfadesi diğer yönetmelikler ile kısmen çelişen bir ifade idi. Yeni yetkilendirme yönetmeliğinde ve radyasyon güvenliği yönetmeliğinde

“radyasyon görevlisi” ifadesi yerine “radyasyonla çalışan” ifadesi kullanılmaktadır. Yetkilendirme yönetmeliğinde “radyasyonla çalışan”, “Radyasyon tesisi ve radyasyon uygulamasındaki görevi gereği halk için belirlenen doz sınırlarının üzerinde ışınlanma olasılığı olan gerçek kişi” olarak tanımlanır.

Tüzük içerisindeki “radyasyon görevlisi” tanımı zaman zaman hukuki davalarda referans olarak kullanılmakta, sürekli radyasyon kaynağı ile sürekli denetimli alanlarda çalışmayanlar “radyasyon görevlisi” değildir gibi bir tez savunulmakta idi. Bu tanımın kaldırılması radyasyon kaynakları ile aralıklı şekilde de olsa gözetimli alanlarda çalışanlar için olumlu bir durumdur.

28.10.2023 tarihi ile değişik ile “Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği” 16. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(Madde 16 – Radyasyon alanlarının izlenmesinde uygun radyasyon ölçüm cihazları ve dozimetreler kullanılır. Radyasyon alanlarının radyasyon/radyoaktivite düzeyi ölçümleri Kurum tarafından belirtilen sıklık ve yöntemlere uygun olarak yapılır. Bu ölçümlerde kullanılan cihazların kalibrasyonları Kurum tarafından uygun görülen aralıklarla, Kurumun İkincil Standart Dozimetre Laboratuvarı’nda yapılır.)

Bu maddenin yürüklükten kaldırılması, radyasyon alanlarının izlenmesi, uygun radyasyon ölçüm cihazları ile Kurum tarafından belirlenen aralıklarla ölçümlerin yapılmasını ortadan kaldırmamıştır!

Çünkü “Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” gereği uygun radyasyon ölçüm cihazlarının ve aktif desimetrelerin temin edilmesini, bakımlarının yapılarak çalışır halde bulundurulmasını ve çalışmalarda kullanılmasını sağlamak, ölçüm cihazlarının ve ölçüm kayıtlarının saklanması sağlamak lisans sahibini yetkilendirilen kişinin sorumluluğundadır. (Madde 31, Madde 27)

28.10.2023 tarihinde revize edilen Radyasyon Tesislerine ve Radyasyon Uygulamalarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 28. maddesine eklenen f bendinde “Faaliyetlere ilişkin ölçüm, analiz, test, muayene, kalibrasyon ve benzeri hizmetleri, alanında akredite edilmiş̧ olan ve varsa Kurum tarafından belirlenen ek şartları sağlayan kuruluşlardan temin etmek” ifadesi bulunmaktadır.

Özetle, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 16. maddesinin yürürlükten kaldırılması uygulamayı değiştirmeyecektir. Yetkilendirme Yönetmeliği alanların izlenmesi ve ölçümlerin yapılması konusunda genişletilmiştir. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği içerisindeki birçok madde ilk defa 17/12/2020 yayınlanan Yetkilendirme Yönetmeliği ile zaten mülga olmuştu.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231028-1.pdf

Eski Radyasyon Güvenliğinin Tüzüğü ile yeni yönetmelik arasındaki farklar aşağıda detaylı olarak yazılmıştır.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Salih Şimşek
Radyasyon Güvenliği Uzmanı
https://www.linkedin.com/in/salihşimşek/
29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun

 

 

Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında

 

Büyük Türk, Atatürk ve silah arkadaşlarının bundan 100 yıl önce,1923 yılında kurduğu cumhuriyet, Türk milletinin en büyük eseridir.

Atatürk benim büyük eserim diyerek, Türk gençliğine emanet ettiği cumhuriyet fikri, ülkemizin 100. yılında en büyük şansıdır.

100.yılında cumhuriyet ortak paydasında birleşen milletimiz, her zaman her yerde cumhuriyetine sahip çıkacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ü cumhuriyetimizin 100. yılında saygı ile anıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin ilk 100. yılı kutlu olsun.

 

‘Ne Mutlu Türküm Diyene’

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Yönetim Kurulu
TMRT-Der & GE HealthCare 22 Ekim 2023 Eğitimi Sertifikaları Yayınlandı

22 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleşen GE HealthCare-Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İşbirliği ile yapılan online eğitim programı 532 katılımcı ile tamamlanmıştır.

Radyoteknoloji eğitimine katılan meslektaşlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Katılım belgeleri, dernek web sayfamızdaki ‘SERTİFİKA SORGULAMA‘ modülünden 27 Ekim Cuma saat 08.00 den sonra, eğitim kaydı olurken verilen TC Kimlik Numarası ile sorgulayıp PDF formatında alınabilir.

https://www.tmrtder.org.tr/sertifika/

İphone-ios kullanıcıları sorun yaşamaları durumunda android ya da pc den deneyebilir.

Zoom katılım listesi esas alınarak hazırlanacak belgelerde sorun olduğunu düşünen meslektaşlarımız https://www.tmrtder.org.tr/iletisim adresindeki dernek iletişim kutumuzdan geri bildirim yapabilir.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği
Yönetim Kurulu
22 Ekim 2023 Eğitimi Tamamlandı

Her yıl yapılan kongrelerimize maddi olanaklar sebebiyle katılamayan meslektaşımıza kongre havasını yaşatmak ve yeni gelişmeleri haberdar etmek amacıyla yaptığımız online eğitimlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ülkemizin önde gelen firmalarının sponsorluğunda düzenlenen bu eğitimlere bu yıl da GE HealthCare Firması’nda çalışan klinik eğitim uzmanlarının eğitimleri ile devam ettik.
Bu anlamda İbrahim Yeşilyurt, Erkan Yaman, Tolga Kahriman, Serkan Kavak ve Uğur Erol’a teşekkür ederiz.
Ayrıca Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin eğitmenleri Derya Demir, Tahsin Kuş, Sevda Karaçayır, Sibel Öztürk birbirinden değerli konuşmaları için ayrıca teşekkür ederiz.

Üniversitelerin şartlı alımlarında istenen aşağıdaki belgeler eğitimden sonraki 5 iş günü sonunda verilecektir.

  • *Kardiyak Çekim teknikleri
  • *Multiparametrik Beyin MR Görüntüleme: ASL DSC DCE, DTI ve MRS
  • *İletişim Becerileri Geliştirme,
  • *Psikolojik ilk Yardım Eğitimi
  • *Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
  • *MR Cihazların da Anestezi Cihazı Kullanımı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak biz büyük bir ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda başta GE HealthCare firmasına ve eğitim uzmanlarına, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin Başkanı Mehmet Erkek, değerli yönetim kurulu üyelerine, değerli hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ederiz.

 
Hamilelik Şüphesi Olan ,Hamile ve Emziren Kişiler Radyasyonlu Alanlarda Çalışamaz!

Sağlık hizmeti sunumu kapsamında iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji hizmetleri, nükleer tıp hizmetleri ile ağız, diş ve çene radyolojisi hizmetlerinin sunulduğu binaların vasıfları, iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı maruziyetine karşı hastalar ve çalışan güvenliğine ilişkin usûl ve esaslar ile iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif madde ile çalışan personele verilecek sağlık iznini belirlemek üzere 5530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 13.4.2023 tarihinde 31821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik aşağıdaki maddeye istinaden

g) Hamilelik şüphesi olan, hamile veya emziren personelin çalışma koşulları; embriyonun, fetüsün veya emzirilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak ve halk için belirlenen doz sınırlarına uyulacak şekilde yeniden düzenlenir. Çalışma koşulları hamilelik şüphesi olan ve hamile personel için hamileliğinin geri kalan süresinde radyasyon alanlarında çalışmayacak şekilde, emzirme döneminde olan personel için radyoaktif kirlilik riski bulunan radyasyon alanlarında çalışmayacak şekilde düzenlenir. Maddesine istinaden Hamilelik şüphesi olan ve hamile olan kişilerin Radyasyonlu alanda çalışabileceği algısı çıkmıştı.

Ancak daha önceki yönetmelikte ve Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin Bakanlık ile yaptığı görüşmeler de bu mağduriyeti sıkça dile getirmesi ve bu konuda yaşanan mağduriyetlere Tetkik ve Teşhis Daire Başkanlığı sessiz kalmadı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü görüş yazısına istinaden Bakanlık “Hamilelik Şüphesi Olan, Hamile ve Emziren Kişiler Radyasyonlu Alanlarda ÇALIŞAMAZ” görüş yazısı vermiştir.
Detaylar Aşağıdaki resimler de belirtilmiştir.

 
22 Ekim 2023 Pazar Günü Online Eğitim Programı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği ÜYELERİNE ÜCRETSİZ olarak düzenlendiği online eğitimlere, 2023 yılında kaldığı yerden devam ediyor.

Her yıl yapılan kongrelerimize maddi olanaklar sebebiyle katılamayan meslektaşımıza kongre havasını yaşatmak ve yeni gelişmeleri haberdar etmek amacıyla yaptığımız online eğitimlere bir yenisine GE HealthCare firması desteği yapacağız.

Ülkemizin önde gelen firmaların sponsorluğunda yapılan bu eğitimlere her zaman olduğu gibi GE HealthCare firmasının en üst seviyesinde çalışan eğitmenler ile devam edeceğiz.

Üniversitelerin şartlı alımların da istenen belgelerin verildiği bu senenin son eğitim programı 22.10.2023 ‘de yapılacaktır. İsteğe bağlı olarak en çok tercih edilen belgelerin verileceği bu eğitimde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Lütfen yazılanları dikkatlice okuyunuz. Eğitimin başarılı ve verimli geçmesi siz değerli meslektaşlarımızın kurallara uyması ile mümkündür. Eğitim kaydı ve üyelik kaydı ayrı ayrı durumdur. Lütfen kendinize uygun duruma göre davranmanız gerekmektedir.

Eğitime katılım ve katılım belgesi almak için öncelikle ‘ EĞİTİM KAYDI’  olmak gerekmektedir. Eğitim kaydı 20 Ekim 2023 Cuma günü saat 16:00 da kapanacaktır. Zamanında kayıt olunuz.

 

Eğitim Kayıt formunu doldurunuz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

 

1- Üyelik ile eğitime katılacaksınız lütfen üyelik formunu doldurunuz.

https://www.tmrtder.org.tr/tmrt-der/uyelik-basvuru

Üyelik ücreti 100 TL’yi Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

IBAN: TR49 0006 4000 0014 3640 0900 44 yatırılacak.

 

2- Öğrenci iseniz veya üye olmadan katılacaksanız 150 TL‘yi

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği İktisadi İşletmesi

IBAN TR77 0006 4000 0014 3640 1564 70 hesabına yatırmanız gerekmektedir.

 

Zoom giriş bilgileri 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 19.30 ‘da KAYIT OLURKEN verilen cep telefon numaralarına KISA MESAJ (SMS) ile gönderilecektir. Lütfen SMS ayarlarınızı düzenleyiniz. Kayıt olmanıza rağmen, SMS almadıysanız instagram hesabımızdan mesaj ile bildiriniz.

 

İptal ve iade durumunda, geri ödemelerde EFT ücreti kesilir.

İptal ve iade eğitim tarihinden sonra OLAMAZ.

Eğitime 24 saatten az kalan zamanda yapılan iptallerden, para iadesi YAPILMAZ.

Eğitim sırasında, kameraların açık olması, mikrofonların kapalı olması zorunludur. Yöneticiler kurallara uymayan katılımcıları, eğitim dışı –çevrim dışı yapma hakkına sahiptir. Katılımcı bu durumda hak iddia edemez.

Eğitime katılım zoom üzerinden gerçek ad – soyadı ile olmak zorundadır. Zoomdan alınan bilgiler ile katılım sertifikaları düzenlenecektir. Zoom programından gelen eğitim sürelerini tamamlamayan, eğitimden düşen, katılamayanlara, tamamlamayanlara Katılım belgesi verilemez. Mazeret kabul edilmez.

 

Eğitim de verilecek belgeler sizlerden gelen istekler doğrultusunda hazırlanmıştır.

 

Verilecek belgeler;

*Kardiyak Çekim teknikleri

*Multiparametrik Beyin MR Görüntüleme: ASL DSC DCE, DTI ve MRS

*İletişim Becerileri Geliştirme,

*Psikolojik ilk Yardım Eğitimi

*Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

* MR Cihazların da Anestezi Cihazı Kullanımı

 

Eğitim Katılım Sertifikaları, eğitim bitiminden yedi (7) iş günü sonra web sayfamız sertifika sorgulama modülünden alınabilecektir. İos kullanıcıları pc ya da başka bir platformdan deneyebilir.

 

İletişim : https://www.tmrtder.org.tr/iletisim

 
30. Girişimsel Kardiyoloji Kongresine Katıldık

Dernek Başkanımız 30. Girişimsel Kardiyoloji Kongresine katılarak derneğimizin de proje ortağı olduğu tanısal referans seviyelerinin oluşturulması konulu proje hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Uluslararası Atom Enerjisi tarafından görevlendirilen iki uzman ve proje yürütücüsü Tenmak ile birlikte proje çalışmaları hızla devam etmektedir.
BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ – 2

AFAD verilerine göre merkezi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem birçok ilde yıkıma ve can kaybına sebep oldu. On bir ilde hissedilen bu büyük depremde ciddi kayıpların ve yıkımların yaşanmıştı.

Ne yazık Radyoloji Teknikerlerinden bilinen tespit edebildiğimiz 25 meslektaşımız vefat etmiştir.

6 Mayıs 2023 tarihinde web sayfamızdan ilan ettiğimiz meslektaşlarımızın geride kalan çocuklarına yardım yapmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
(https://www.tmrtder.org.tr/biz-buyuk-bir-aileyiz.htm)

Gerekli alt şartları sağlayan, deprem de vefat eden meslektaşlarımızın çocuklarına genel kuruldan alınan yetki ile yönetim kurulu kararı doğrultusunda kongre geliri bağışlanması planlanmıştır.

Bu amaçla aşağıda yazan kişilere-vasilere bugün itibariyle gerekli paylaşım yapılarak, ödemeleri yapılmıştır.

Bu zor şartlarda elimizden geldiğince meslektaşlarımız yanlarında olmayı planladık.

Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da her zaman meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu

YA*** BU** SE***** 21*******14
İS**** AT* SE***** 10*******30
AH*** HA*** DU*** 10*******92
ME*** TU**** Çİ*** 35*******34
AH*** YÜ*** 27*******04
HA*** GÖ****** 22*******92
ŞA*** AR** AR*** 19*******98

 

 
TTB Basın Toplantısı yapıldı

Sağlık emek-meslek örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri; sağlık ortamının sorunlarını, çözüm önerilerini ve ortak mücadele stratejisini değerlendirmek üzere 2 Eylül 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ev sahipliğinde Ankara’daki basın emekçileri ile kahvaltılı bir buluşma gerçekleştirdi.

Basın buluşması soru-yanıt bölümüyle son buldu.

Buluşmaya katılan kurumlar şöyle: Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekim Sen), Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-Der).
Derneğimizi temsilen Başkan Yardımcısı Nezaket Özgür katılmıştır.
30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun