KTO Karatay Üniversitesi Radyoloji Sempozyumu


KTO Karatay Üniversitesi Radyoloji Sempozyumu




Türk Radyoloji Tarihi Belgeseli


TRD Türk Radyoloji Derneği tarafından yapılan Radyoloji Tarihi Belgeseli




Murat DÜNDAR – Usta Çırak İlişkisi Mi Yoksa Eğitimde Nitelik Mi?


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Murat KARAKOÇ – BT Perfüzyon ve Akut İnme


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Nuri Boztaş İLERİ – Dijital Radyografi Teknikleri


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Gülçin AYMETE – Enerji Dual


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Ebru KARASU – Kardiyak MR Görüntülemede Planlama


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Celal UZUNGÜNAY – Üçüncü Jenerasyon Dual CT’de Sanal Kontrastsız Batın Görüntüleme


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Binnaz TAKKASIZ – Radyoloji Çalışanlarının İş Koşulları Memnuniyeti


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs




Barış CAVLI – Nezaket ÖZGÜR Kongre Kapanış Bildirgesi


13. Uluslararası Katılımlı Radyoteknoloji Kongresi ve Eğitim Seminerleri
23-26 Nisan 2018 – Kıbrıs