İzmir
Adana – 17 Kasım 2012
17th World Congress of The ISRRT 2012
2012 Erzurum
Ege Üniversitesi Risk Değerlendirme
Radyoteknolojide Güncel Yenilikler Semineri – Konya
Erzurum Sempozyumu – 2012
Türk Manyetik Rezonans Derneği 16 Yıllık Toplantısı
Blue Ocean Visual Fair
Meslek Standartları Sempozyumu 2010