Radyoloji Teknikeri, Radyoloji Teknisyeni, Radyoloji Teknikerleri, Radyoloji Teknisyenleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

.

Kategori: Eğitim, Haberler

image_pdfimage_print

Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar Sorunlarını Konuşuyor Çözümler Öneriyor Konulu Forum Düzenlendi

Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında “Sağlık Alanında Çalışan Kadınlar Sorunları Konuşuyor Çözümler Öneriyor” konulu forum düzenlendi. ATO...

Sağlık Alanında Kadınlar Sorunlarını Konuşuyor Çözümler Öneriyor

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkanı Nezaket özgür Konuşma yapacaktır. Sorunları paylaşmak için bekliyoruz. Saygılarımızla, TMRT-DER YÖNETİM KURULU

TMRT-Der Radyoteknolog Lisans ve Lisansüstü Eğitim Müfredatı Belirleme Çalıştayı

Değerli Meslektaşlarımız,TMRT-DER’’ Radyoteknolog Lisans ve Lisansüstü Eğitim Müfredatı  Belirleme Çalıştay’’1. Gün Notları: Yakın Doğu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,...

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Lisans Ve Lisans Üstü Eğitim Müfredatlarını Belirleme Çalıştayı

Daha nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmanın, daha iyi bir eğitimle mümkün olduğu düşüncesi ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği olarak; meslektaşlarımızın eğitimlerini,...

TMRT-Der İzmir Bilgisayarlı Tomografi Eğitim Semineri

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin düzenlediği 9 Eylül Üniversitesi SHMYO destekleği Ge Healht Care ve Opakim Katkılarıyla gerçekleşen İzmir BİLGİSYARLI TOMOGRAFİ EĞİTİM...

Radyoteknoloji Bilgisayarlı Tomoğrafi Eğitim Semineri

08:30 09:00 KAYIT 09:00 09:30 AÇILIŞ KONUŞMASI-RADYOLOJİ BELGESELİ 1.OTURUM BAŞKANI ÖĞR.GÖRV.AYSUN MANİSALIGİL 09:30 10:00 BT TERMENOLOJİSİ-BT YAPISI ÖĞR.GÖRV.HALİL İBRAHİM...

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunmanın Yeri ve Önemi Çalıştayı

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğimiz; RADKOR, RADKOR Antalya İl Temsilciliği, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ve ISAG işbirliği ile 11 Ekim 2014 de Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Olbia...

İstanbul Radyoteknoloji Eğitim Semineri

İstanbul Radyoteknoloji Eğitim Semineri Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen İstanbul Radyoteknoloji...

11. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi Ve Mesleki Eğitim Semineri

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneğinin 2 yıl ara ile meslektaşlarımızın eğitimlerini desteklemek, hızla ilerleyen teknolojilerle tanıştırmak, bilgi ve becerilerini artırarak, ...

Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım / Sempozyum

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM / SEMPOZYUM Amaç: Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek...